پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات: ۱۳۵ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                          صفحه مقدمه      ………………………………………………………………………… ۱ فصل اول: زبان آموزی     ………………………………………&#...

ادامه مطلب

پایان نامه روانشناسی دین (کارشناسی ارشد)

پایان نامه روانشناسی دین (کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات: ۲۰۰ | قابل ویرایش فهرست مقدمه ………………………………………………………………………………… ۱ فصل اول   رابطه روانشناسی و دین ………………………………………………………… ۱۱   تعریف دین  ……………………………………………………………………… ۱۵   بررسی تئوریهای روانشناسانه دین  …………………………………………… ۲۱     ـ تئوری تحولی پیاژه  ………………………………………………………… ۲۲     ـ تئوری اریکسون  ……………………………………………………………. ۲۵     ـ آلپورت   ……………………………………………………………………… ۲۷     ـ یونگ  …………………………………………………………………...

ادامه مطلب