پایان نامه های برق و الکترونیک

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

تعداد صفحات : ۳۶ | قابل ویرایش جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب

حفاظت کاتدیک خورشیدی

حفاظت کاتدیک خورشیدی

حفاظت کاتدیک خورشیدی تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایشروز به روز با توسعه جوامع و کشورها نیاز به انرژی رشد یافته است و بودجه های کلانی صرف تهیه  دستگاه های  مولد انرژی می شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه تعداد صفحات : ۱۴۵ | قابل ویرایشمهمترین هدف مجموعه صنعت برق تامین برق با کیفیت عالی (ولتاژ نرمال- فرکانس نرمال- تداوم برق) مشترکین می باشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب