پایان نامه های جامعه شناسی

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان تعداد صفحات : 71 | قابل ویرایشامروزه اساسی ترین دغدغه مدیران ارشد هر سازمانی، رشد و تعالی آن سازمان است که در نتیجه منجر به دوام و بقاء و حفظ موجودیت هر مجموعه ساختارمندی می شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب