پایان نامه های جامعه شناسی

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

تعداد صفحات : ۱۵   قابل ویرایش (خصوصی سازی در مالزی از دیدگاه عبدالمجید بن شوال ودیر کل بخش خصوصی سازی)) ۱)ما خصوصی سازی را از سال ۱۹۸۳ آغاز کردیم پیش از آن بخش اعظم امور اقتصادی کشور توسط واحد های دولتی اداره می شد ،که باعث گسترش آن شد و منجر به هزینه دهی گزاف و زیان های سنگین و بدهی های خارجی دولت نیز روز به روز افزایش می یافت و یکی از راه حلهایی که مسئولین به فکر آن افتادند خصوصی سازی بود . و با حمایت کامل دولت از سال۱۹۸۳این بخش ...

ادامه مطلب

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

تأثیر امنیت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان تعداد صفحات : ۷۱ | قابل ویرایشامروزه اساسی ترین دغدغه مدیران ارشد هر سازمانی، رشد و تعالی آن سازمان است که در نتیجه منجر به دوام و بقاء و حفظ موجودیت هر مجموعه ساختارمندی می شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب