پایان نامه های جغرافیا

پیامدهای حاشیه نشینی در ایران

پیامدهای حاشیه نشینی در ایران

پیامدهای حاشیه نشینی در ایران تعداد صفحات : ۵۳ | قابل ویرایش شهرهای بزرگ آیین تمام نمای تضاد موجود در میان طبقات وگونه های اجتماعی می باشد یکی از معضلات مهم شهری که ریشه در تاریخ شهر نشینی داشته ودرابعاد اجتماعی – اقتصادی در سطح جهان مطرح بوده است ونیز پیامدهای سیاسی آن مشکلاتی رابرای دولتمردان به وجودآورده است، پدیده حاشیه نشینی اسکانهای غیر رسمی است که متناسب با وضعیت اقتصادی ، سطح توسعه یافتگی وشرایط جغرافیایی کشورها از ویژگی ها وش...

ادامه مطلب

مکان یابی فضاهای عمومی شهر

مکان یابی فضاهای عمومی شهر

مکان یابی فضاهای عمومی شهر تعداد صفحات : ۴۲ | قابل ویرایش مکان از ترکیب اشیاء طبیعی و انسان ساخت ،‌فعالیت ها ،‌عملکردها و معانی بوجود می آید و تجربه آن می تواند از یک اتاق تا یک قاره را در بر بگیرد . فقدان مکان ،‌بی تردید حس ضعیفی از تعلق و مشارکت را به بار می آورد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی نقش شوراهای اسلامی و تأثیر آن در مدیریت شهری شهرها

بررسی نقش شوراهای اسلامی و تأثیر آن در مدیریت شهری شهرها

بررسی نقش شوراهای اسلامی و تأثیر آن در مدیریت شهری شهرها تعداد صفحات : ۵۳ | قابل ویرایش کلمه‌ی شورا معادل کانسیل لاتین به کار می‌رود و می‌بایست آن را از شور و مشورت تفکیک کرد. معمولاً شورا به عنوان یک نهاد مطرح می‌‌گردد و مشورت در واقع فعل یا کارکرد آن نهاد است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

موانع و محدودیت های گسترش فیزیکی شهرهای کوچک

موانع و محدودیت های گسترش فیزیکی شهرهای کوچک

موانع و محدودیت های گسترش فیزیکی شهرهای کوچک تعداد صفحات : ۶۹ | قابل ویرایش گسترش فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا چند دهه پیش دارای افزایش هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحولات جدید، شهر ها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرفتند.ادامه مطلب

ادامه مطلب