پایان نامه های حقوق

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تعداد صفحات : ۷۲ | قابل ویرایشفهرست عناوین عنوان شماره صفحهمقدمه ۱فصل اول: کلیات تحقیق ۲اهمیت مسئله ۲تعریف علمی واژه‌ها ۳نوجوانی ۳کجروی یا انحراف ۴فصل دوم: فرار دختران از خانه ۵مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۵فرار دختران ۶نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف ۸نقش مسائل اجتماعی در انحراف ۸تراکم جمعیت ۹محل سکونت ۹مناطق جرم‌خیز ۱۰مهاجرت ۱۱ماهیت زندگی شهری ۱۱دوستان و رفق...

ادامه مطلب

مقاله ی حقوق بشر

مقاله ی حقوق بشر

تعداد صفحات : ۳۵    قابل ویرایش حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی او...

ادامه مطلب

پایان نامه حق و حقوق زن(طلاق،نکاح ، عسر و حرج)

پایان نامه حق و حقوق زن(طلاق،نکاح ، عسر و حرج)

تعدادصفحات:۱۳۰   قابل ویرایش بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است. همزمان با دگرگ...

ادامه مطلب

پایان نامه حریم خصوصی

پایان نامه حریم خصوصی

تعداد صفحات : ۲۳۰    قابل ویرایش یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق ح...

ادامه مطلب

پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

تعداد صفحات : ۱۱۱      قابل ویرایش در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضا...

ادامه مطلب

مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات : ۲۴      قابل ویرایش مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق جرم عقیم و جرم محال

تحقیق جرم عقیم و جرم محال

تعداد صفحات : ۱۱   قابل ویرایش بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

پایان نامه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

تعداد صفحات :   ۱۸۳       قابل ویرایش انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد ...

ادامه مطلب

مقاله جانشین های مجازات حبس

مقاله جانشین های مجازات حبس

تعداد صفحات:۹۲      قابل ویرایش مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب

تحقیق تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی

تحقیق تفاوت شرکت های دولتی و موسسات دولتی

تعداد صفحات: ۹۳     قابل ویرایش با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره...

ادامه مطلب