پایان نامه های حقوق

مقاله حبس مدیون در فقه و قوانین موضوعه

مقاله حبس مدیون در فقه و قوانین موضوعه

تعداد صفحات : 20     قابل ویرایش حبس مدیون اعم از آن که از دادن دین طلب کاران استنکاف نماید یا خیر ، روایات وارده از معصومین ( ع ) بیان شده است که باید با بررسی دلالت سند احادیث مذکور و متعاقباً بررسی آرای فقها به این پرسش اصلی پاسخ گفت که آیا بدواً باید مدیون را حبس نمود یا آن که حبس معلول سرپیچی مدیون از پرداخت طلب طلبکاران یا به عبارتی مختص مدیون ملی ء است .     ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مقاله مرور زمان دادرسی

مقاله مرور زمان دادرسی

تعداد صفحات : 16  قابل ویرایش از دیر باز تا کنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یک حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اکثر کشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شکلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین که پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محکوم علیه با یک حکم قطع...

ادامه مطلب

مقاله نگرشی بر پدیده کودک آزاری در ابعاد حقوقی و اجتماعی

مقاله نگرشی بر پدیده کودک آزاری در ابعاد حقوقی و اجتماعی

تعداد صفحات : 15  قابل ویرایش مسأله کودک آزای امروز در غالب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است ؛ به نحوی که در کنار دادگاه های اطفال سازمانهای مجهزی به منظور کمک و حمایت مسبت به کودکانی که مورد تعدی ، ظلم و جور اولیا، سرپرستان و مربیان خود قرار گرفته اند ، وجود دارد . در کشور ما نیز قانون حمایت کودکان بی سرپرست در سال 1353 به تصویب رسیده است ، ولی این قانون نتوانسته داوری موثری جهت درمان این قبیل فرزندان که به اصطلاح تحت حضانت و نگهد...

ادامه مطلب

مقاله چک و قوانین آن

مقاله چک و قوانین آن

تعداد صفحات : 23  قابل ویرایش قانون صدور چک، صدور چک با علم به بسته بودن حساب را، به علت مُحرزبودن سَبقِ تصمیم صادر کننده بر عمل مجرمانه و محرزبودن  سوءنیت او، از علل مُشدّده بشمار آورده و مقرر می دارد، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7، محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است».ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مقاله انگشت نگاری DNA

مقاله انگشت نگاری DNA

تعداد صفحات : 30  قابل ویرایش در داخل هسته تمامی سلول‌های بدن ما یک کامپیوتر ریز و با هوش که بسیار قویتر از تمامی کامپیوترهای جهان است قرار دارد. این کامپیوتر ریز در واقع همان DNA یا ماده ژنتیکی ماست که تمامی اطلاعات مربوط به زندگی و عملکرد شما را برنامه‌ریزی و تنظیم می‌کند. خصوصیت مهم DNA این است که ساختار ژنی آن در مورد هر فرد، خاص همان فرد است، یعنی همان طور که هر یک از افراد موجود در جهان اثر انگشت خاص خودشان را دارند، ترکیب ساختار...

ادامه مطلب

عنصر معنوی قتل عمد و شبه عمد و مسائل پیرامون آن در قانون جدید مجازات اسلامی

عنصر معنوی قتل عمد و شبه عمد و مسائل پیرامون آن در قانون جدید مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 23 | قابل ویرایش در پی تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید، ضرورت واکاوی و نقد و تحلیل مواد قانونی و مقایسه آن با روندها و مقررات گذشته و تعیین وضعیتی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، از اهمیت شایانی برخوردار است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نظام حقوق بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوق بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 124 | قابل ویرایش بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­ صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه ­های حفاظتی آن و تنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­ شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

تعداد صفحات : 168 | قابل ویرایش انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 188 | قابل ویرایش « مرور زمان کیفری در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌. سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران تعداد صفحات : 46 | قابل ویرایشواژه حقوقی زوال که در کتب حقوق خارجی بحث مستقل و مهمی را تحت عنوان TERMINATION OF OFFER”به خود اختصاص داده است، در مباحث فقهی و تا اندازه ای هم در کتب حقوقی ما جایگاه شایسته خویش را پیدا نکرده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب