پایان نامه های حقوق

مقاله نگرشی بر پدیده کودک آزاری در ابعاد حقوقی و اجتماعی

مقاله نگرشی بر پدیده کودک آزاری در ابعاد حقوقی و اجتماعی

تعداد صفحات : ۱۵  قابل ویرایش مسأله کودک آزای امروز در غالب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است ؛ به نحوی که در کنار دادگاه های اطفال سازمانهای مجهزی به منظور کمک و حمایت مسبت به کودکانی که مورد تعدی ، ظلم و جور اولیا، سرپرستان و مربیان خود قرار گرفته اند ، وجود دارد . در کشور ما نیز قانون حمایت کودکان بی سرپرست در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسیده است ، ولی این قانون نتوانسته داوری موثری جهت درمان این قبیل فرزندان که به اصطلاح تحت حضانت و نگهدار...

ادامه مطلب

مقاله چک و قوانین آن

مقاله چک و قوانین آن

تعداد صفحات : ۲۳  قابل ویرایش قانون صدور چک، صدور چک با علم به بسته بودن حساب را، به علت مُحرزبودن سَبقِ تصمیم صادر کننده بر عمل مجرمانه و محرزبودن  سوءنیت او، از علل مُشدّده بشمار آورده و مقرر می دارد، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷، محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است». ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مقاله انگشت نگاری DNA

مقاله انگشت نگاری DNA

تعداد صفحات : ۳۰  قابل ویرایش در داخل هسته تمامی سلول‌های بدن ما یک کامپیوتر ریز و با هوش که بسیار قویتر از تمامی کامپیوترهای جهان است قرار دارد. این کامپیوتر ریز در واقع همان DNA یا ماده ژنتیکی ماست که تمامی اطلاعات مربوط به زندگی و عملکرد شما را برنامه‌ریزی و تنظیم می‌کند. خصوصیت مهم DNA این است که ساختار ژنی آن در مورد هر فرد، خاص همان فرد است، یعنی همان طور که هر یک از افراد موجود در جهان اثر انگشت خاص خودشان را دارند، ترکیب ساخ...

ادامه مطلب

عنصر معنوی قتل عمد و شبه عمد و مسائل پیرامون آن در قانون جدید مجازات اسلامی

عنصر معنوی قتل عمد و شبه عمد و مسائل پیرامون آن در قانون جدید مجازات اسلامی

تعداد صفحات : ۲۳ | قابل ویرایش در پی تحولات اخیر در قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون جدید، ضرورت واکاوی و نقد و تحلیل مواد قانونی و مقایسه آن با روندها و مقررات گذشته و تعیین وضعیتی که هم اکنون با آن روبرو هستیم، از اهمیت شایانی برخوردار است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نظام حقوق بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوق بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : ۱۲۴ | قابل ویرایش بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­ صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه ­های حفاظتی آن و تنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­ شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

تعداد صفحات : ۱۶۸ | قابل ویرایش انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : ۱۸۸ | قابل ویرایش « مرور زمان کیفری در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌. سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران

بررسی حقوق زوال قراردادها در حقوق ایران تعداد صفحات : ۴۶ | قابل ویرایش واژه حقوقی زوال که در کتب حقوق خارجی بحث مستقل و مهمی را تحت عنوان TERMINATION OF OFFER”به خود اختصاص داده است، در مباحث فقهی و تا اندازه ای هم در کتب حقوقی ما جایگاه شایسته خویش را پیدا نکرده است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی شرایط کسب تابعیت در حقوق ایران

بررسی شرایط کسب تابعیت در حقوق ایران

بررسی شرایط کسب تابعیت در حقوق ایران تعداد صفحات : ۴۱ | قابل ویرایش یکی از اصول مهم در رابطه با  تابعیت لزوم جلوگیری از بی تابعیتی است. در راستای تحقق این امر باید در وضع مقررات مربوط به تابعیت کشورها ترتیبی اتخاذ گردد تا هر شخص دارای تابعیتی باشد و از تابعیت مضاعف نیز جلوگیری گردد و بر اساس آن حقوق و تعهدات وی مشخص شود. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

استاندارد قضات و پلیس و مقایسه آن با جمعیت ایران

استاندارد قضات و پلیس و مقایسه آن با جمعیت ایران

استاندارد قضات و پلیس و مقایسه آن با جمعیت ایران تعداد صفحات : ۱۳۸ | قابل ویرایش قتل ،عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. ادامه مطلب

ادامه مطلب