پایان نامه های حقوق

تحمل کیفر و اختلالات روانی

تحمل کیفر و اختلالات روانی

تحمل کیفر و اختلالات روانی تعداد صفحات : 53 | قابل ویرایشجنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.ادامه مطلب

ادامه مطلب

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن تعداد صفحات : 45 | قابل ویرایشانسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران

مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق ایران تعداد صفحات : 35 | قابل ویرایشموجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه

مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه

مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه تعداد صفحات : 59 | قابل ویرایشدیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ادامه مطلب...

ادامه مطلب

جرم محاربه در حکم محاربه و شرایط تحقق آن

جرم محاربه در حکم محاربه و شرایط تحقق آن

جرم محاربه در حکم محاربه و شرایط تحقق آن تعداد صفحات : 51 | قابل ویرایشجامعه اسلامی به عنوان یک سیستم اجتماعی کامل و پیشرفته که از طرف آفریننده یکتا طرح ریزی شده است . در بطن خود برنامه کمال اعضای خویش را دنبال می‌کند.ادامه مطلب

ادامه مطلب

مقررات پیوند اعضا و آثار حقوقی آنها

مقررات پیوند اعضا و آثار حقوقی آنها

مقررات پیوند اعضا و آثار حقوقی آنها تعداد صفحات : 30 | قابل ویرایشیکی از جنجالی‌ترین موضوعات عالم پزشکی که در دهه‌های اخیر مطرح شده و بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضا می‌باشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بررسی جرم ترک انفاق به همسر

بررسی جرم ترک انفاق به همسر

بررسی جرم ترک انفاق به همسر تعداد صفحات : 41 | قابل ویرایشبه‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.ادا...

ادامه مطلب

ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح

ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح

ضمانت اجرای شرط فعل در ضمن عقد نکاح تعداد صفحات : 63 | قابل ویرایشدیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات ...

ادامه مطلب

نقد و بررسی انواع قتل از حیث عنصر روانی و مجازات اعدام در قانون سال 1375 و قانون جدید

نقد و بررسی انواع قتل از حیث عنصر روانی و مجازات اعدام در قانون سال 1375 و قانون جدید

نقد و بررسی انواع قتل از حیث عنصر روانی و مجازات اعدام در قانون سال 1375 و قانون جدید تعداد صفحات : 38 | قابل ویرایشقتل همیشه جرم بوده ودر رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار می گرفته ورقم سیاه در آن بسیار کم است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی قواعد حاکم بر اجاره نامه های قبل از سال 1376 در حقوق ایران

بررسی قواعد حاکم بر اجاره نامه های قبل از سال 1376 در حقوق ایران

بررسی قواعد حاکم بر اجاره نامه های قبل از سال 1376 در حقوق ایران تعداد صفحات : 29 | قابل ویرایشدر قانون روابط موجر ومستأجرسال 1356 حقی تحت عنوان سرقفلی برای مستأجرملک تجاری پیش بینی گردیده حقی که قانونگذار برای چنین مستأجری مفروض دانسته ودر صورت تخلیه ملک، مالک را مکلف به پرداخت بهای آن به مالک نموده است درسال 1376 قانونگذار با تصویب قانونی دیگر به کلی از این دیدگاه عدول نموده ومستأجر ملک تجاری را در صورت فقدان تفویض چنین حقی از ...

ادامه مطلب