پایان نامه های حقوق

تحقیق بررسی حفاری غیرمجاز

تحقیق بررسی حفاری غیرمجاز

تعداد صفحات: 174    قابل ویرایش بدون تردید میراث فرهنگی و اشیاء عتقیقه به عنوان شاهکارهای تاریخی ملل و بازگو کننده پیام معنوی گذشتگان بوده و در زنگی امروزی شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می گردد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

تعدا صفحات:98       قابل ویرایش گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوق...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش ان در جرایم علیه اموال

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش ان در جرایم علیه اموال

تعداد صفحات:200   قابل ویرایش   قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری

تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری

تعداد صفحات:62   قابل ویرایش موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.ا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تعداد صفحات : 190     قابل ویرایش با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهکیلویه در سال 1387

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهکیلویه در سال 1387

تعداد صفحات : 161    قابل ویرایش آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی م...

ادامه مطلب

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

تعداد صفحات : 120       قابل ویرایش نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود ...

ادامه مطلب

مقاله چک و قوانین آن

مقاله چک و قوانین آن

تعداد صفحات:23   قابل ویرایش بانکها دسته چک هایی در اختیار کسانی که در آنها صاحب حساب جاری هستند، قرارمی دهند. در هر برگ چک های مزبور، مندرجاتی قید گردیده که صورت چک را تشکیل می دهد. صادر کننده چک باید محلهای خالی موجود در برگ چک را برکند وآن را امضاء نماید تا قابل پرداخت به وسیله بانک مربوط باشد. در روی چک، نام بانک مربوط و شعبه ای که چک را می پردازد، قید شده است. علاوه بر آن شماره حساب دارنده چک نیز در موقع تحویل دسته چک به مشتری،...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات :  229         قابل ویرایش مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجرایی

پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجرایی

تعداد صفحات : 76    قابل ویرایش در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذ...

ادامه مطلب