پایان نامه های حقوق

عقد موقت و آثار آن در جامعه

عقد موقت و آثار آن در جامعه

عقد موقت و آثار آن در جامعه تعداد صفحات : 28 | قابل ویرایش احکام بی نظیر اسلام در عین اصالت و درستی، پاسخگوی خواسته های طبیعی و فطری بشر در ادوار زندگی است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

روانپزشکی قانونی در دادرسی قضایی

روانپزشکی قانونی در دادرسی قضایی

روانپزشکی قانونی در دادرسی قضایی تعداد صفحات : 36 | قابل ویرایش جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای

جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای

جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای تعداد صفحات : 30 | قابل ویرایش استفاده وسیع از برنامه های ماهواره ای (بنا به اظهار مسئولین) و آشکار بودن تجهیزات ماهواره ای بر بام های آپارتمانی و ایوان منازل، چهره فرهنگی جامعه را در تقابل با قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قرار داده است و چنین وضعیتی مسئولین را بر آن داشته است در خصوص جمع آوری این تجهیزات، عزم خود را جزم کنند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

جرم کلاهبرداری در ایران

جرم کلاهبرداری در ایران

جرم کلاهبرداری در ایران تعداد صفحات : 42 | قابل ویرایش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

جرم آدم ربایی و شرایط آن

جرم آدم ربایی و شرایط آن

جرم آدم ربایی و شرایط آن تعداد صفحات : 35 | قابل ویرایش در بررسی جرم آدم‌ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بهای خواسته

بهای خواسته

بهای خواسته تعداد صفحات : 18 | قابل ویرایش در میان جلسات رسیدگی ، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال تعداد صفحات : 43 | قابل ویرایش در اینجا به بررسی نقش خانواده و طلاق  به عنوان عامل و مانع بزهکاری اطفال (با تکیه بر نظم در خانواده) می‌پردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمی‌توان در آن حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را به طور دقیق در نظر داشته و مورد بررسی قرار داد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب