پایان نامه های حقوق

بهای خواسته

بهای خواسته

بهای خواسته تعداد صفحات : 18 | قابل ویرایش در میان جلسات رسیدگی ، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال تعداد صفحات : 43 | قابل ویرایش در اینجا به بررسی نقش خانواده و طلاق  به عنوان عامل و مانع بزهکاری اطفال (با تکیه بر نظم در خانواده) می‌پردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمی‌توان در آن حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را به طور دقیق در نظر داشته و مورد بررسی قرار داد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

کاربردهای قاعده زمان ید در مسئولیت مدنی

کاربردهای قاعده زمان ید در مسئولیت مدنی

کاربردهای قاعده زمان ید در مسئولیت مدنی تعداد صفحات : 53 | قابل ویرایش در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می‌شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران تعداد صفحات : 30 | قابل ویرایش از بین تمامی قرارهای تأمین در ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بازداشت موقت ، شدید ترین آنها می باشد ؛ زیرا موجب سلب آزادی متهم می شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می آورد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

قتل عمد در قانون جدید

قتل عمد در قانون جدید

قتل عمد در قانون جدید تعداد صفحات : 37 | قابل ویرایش طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی که قتل را به سه قسم تقسیم نموده ، بشرح مختصر زیر تعاریفی ارائه می شود:ادامه مطلب

ادامه مطلب

قبول تابعیت و پذیرش اثرات آن در حقوق ایران

قبول تابعیت و پذیرش اثرات آن در حقوق ایران

قبول تابعیت و پذیرش اثرات آن در حقوق ایران تعداد صفحات : 41 | قابل ویرایش یکی از اصول مهم در رابطه با  تابعیت لزوم جلوگیری از بی تابعیتی است. در راستای تحقق این امر باید در وضع مقررات مربوط به تابعیت کشورها ترتیبی اتخاذ گردد تا هر شخص دارای تابعیتی باشد و از تابعیت مضاعف نیز جلوگیری گردد و بر اساس آن حقوق و تعهدات وی مشخص شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

عنصر معنوی سرقت

عنصر معنوی سرقت

عنصر معنوی سرقت تعداد صفحات : 50 | قابل ویرایش لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

عدم ثبت نکاح

عدم ثبت نکاح

عدم ثبت نکاح تعداد صفحات : 30 | قابل ویرایش ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن

طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن

طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن تعداد صفحات : 23 | قابل ویرایش طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج در اصطلاح طلاق قضایی است. مطابق نظر فقهای اسلام و قوانین موضوعه و معمول فعلی کشور‌های اسلامی اصل اولیه در طلاق این است که واقع ساختن آن در اختیار مرد است و او می‌تواند هر زمانی که لازم بداند همسر خود را طلاق بدهد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب