پایان نامه های حقوق

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

تعداد صفحات : 156     قابل ویرایش در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تعداد صفحات :109   قابل ویرایش از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای ...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

تعداد صفحات : 49      قابل ویرایش گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است :...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

پایان نامه بررسی احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

تعداد صفحات: 136     قابل ویرایش یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تحقیق احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تعداد صفحات : 43    قابل ویرایش فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند. ...

ادامه مطلب

پایان نامه اجاره،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

پایان نامه اجاره،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

تعداد صفحات : 285    قابل ویرایش هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از ...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی اجاره اشخاص،ارکان و شرایط آن

تحقیق بررسی اجاره اشخاص،ارکان و شرایط آن

تعداد صفحات : 130   قابل ویرایش در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رسال...

ادامه مطلب

مقاله آیین دادرسی مدنی

مقاله آیین دادرسی مدنی

تعداد صفحات: 48       قابل ویرایش قانون گذار در هر دو فرض از اصطلاح درخواست استفاده  کرده یعنی قانونگذار در هر دو مورد گفته است درخواست کافی است زیرا شما می خواهید قرار صادرشوداما در رویه قضایی قائل به تفصیل(فرق می گذارد) می شود می گویند1- اگر فرض اول قبل از اقامه دعوای اصلی باشد باید دادخواست بدهد2-اما اگر بعد از اقامه دعوای اصلی باشد چون پرونده وجوددارد نیازی به دادخواست نیت زیرا دادخواست قبلا داده شده است و با یک درخواست ساده کفایت...

ادامه مطلب

تحقیق اوراق قرضه اسلامی صکوک

تحقیق اوراق قرضه اسلامی صکوک

تعداد صفحات : 50     قابل ویرایش ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 بر می گردد. در آن زمان تلاش‌ها ی زبادی توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون ‌بهره به نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی استفاده نمود. این اوراق نرخ بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ با...

ادامه مطلب

تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

تعداد صفحات : 95   قابل ویرایش باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنی...

ادامه مطلب