پایان نامه های حقوق

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

تعداد صفحات : 258       قابل ویرایش ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به...

ادامه مطلب

مقاله استیناف هایی در نتیجه تقاضای خسارت

مقاله استیناف هایی در نتیجه تقاضای خسارت

تعداد صفحات : 15     قابل ویرایش این یک شرط برای خسارات است که می تواند به طور خاص برآورد شده باشند ، برای مثال در یک عمل برای شبه جرم از بی مبالاتی در دنبالۀ  یک تصادف ماشین ،  ممکن است دقیقاٌ قسمت تعمیر ماشین را تنظیم کند ، اجازه یک ماشین در حالی که ماشین شسما خارج از جاده و در حال تعمیر خسارت دیده شده است . همچنین امکان خواهد داشت که زیان کارکرد را محاسبه کند اگرچه قبلاٌ  اتفاق افتاده باشد اما بهرحال جراحات هیچ مریضی داخل محاسبه پذیر...

ادامه مطلب

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

پایان نامه استیفاء در قانون مدنی

تعداد صفحات:167   قابل ویرایش «از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق ازدواج غیر ریشه،مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

تحقیق ازدواج غیر ریشه،مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

تعداد صفحات : 15     قابل ویرایش قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را مح...

ادامه مطلب

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

تعداد صفحات : 95     قابل ویرایش تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امو...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی اصل 138 قانون اساسی

پایان نامه بررسی اصل 138 قانون اساسی

تعداد صفحات :  52   قابل ویرایش  بسیاری از قوانین عادی نیز از منابع حقوق اساسی شمرده می شوند.منظور از قوانین عادی قوانینی است که مجلس تصویب می کند و شورای نگهبان آنرا تائید مینماید.در مواردیکه مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا موازین اسلامی مشخص میشود و مجلس به عنوان اینکه مصلحت نظام اقتضای اجرای چنان مصوباتی را دارد و از تامین نظر شورای نگهبان خودداری می نماید با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان قانون را پیدا ...

ادامه مطلب

پایان نامه ادله اثبات دعوی

پایان نامه ادله اثبات دعوی

تعداد صفحات : 76    قابل ویرایش در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به ش...

ادامه مطلب

پایان نامه ادله اثبات جرم

پایان نامه ادله اثبات جرم

تعداد صفحات : 76     قابل ویرایش در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخ...

ادامه مطلب

تحقیق احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

تحقیق احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

تعداد صفحات : 19    قابل ویرایش دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد. اول: دو چشم کسى را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد. و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دوگوش کسى را ببرد، یا کارى کند که هردو گوش او کر شود. و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم: تمام بینى یا نرمه بینى کسى را ببرد. چهارم: زبان کسى را ا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

تعداد صفحات : 120    قابل ویرایش جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و … است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری ...

ادامه مطلب