پایان نامه های زبان فارسی

مقاله ادبیات کودک و نوجوانان

مقاله ادبیات کودک و نوجوانان

تعداد صفحات:۳۳ قابل ویرایش ضرورت پژوهش در حوزه ادبیات کودکان چیست؟ ادبیات کودکان به عنوان یک نهاد، که ساختار و سازوکارهای خود را دارد، در تعامل با جامعه، آموزش و پرورش و دانشگاه همواره باید خود را در جهتی معنا دار که در آن هسته و هدف پیشرفت نیز منظور شده باشد، بازتولید کند. هدف از پژوهش در هر حوزه ای از علم و دانش نیز باز تولید آن نهاد علمی یا اجتماعی با هدف شناسایی سازوکارها و ساختارهای آن در جهت گسترش معنادار آن پدیده است. بنابراین ه...

ادامه مطلب

مقاله ادبیات شفاهی کودکان

مقاله ادبیات شفاهی کودکان

تعداد صفحات: ۱۳  قابل ویرایش فولکلور (Folklore) ‌ در زبان‌ فارسی‌ به‌ فرهنگ‌ مردم‌، فرهنگ‌ عامه‌، دانش‌ عوام‌، فرهنگ‌ توده‌ و… ترجمه‌ گردیده‌ است‌و ناظر بر پژوهش‌هایی‌ است که‌ در زمینه‌ عادات‌، آداب‌ و مشاهدات‌، خرافات‌ و ترانه‌هایی‌ که‌ از ادوار قدیم‌ باقی‌ مانده‌اند ‌.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مقاله ادبیات داستانی

مقاله ادبیات داستانی

تعداد صفحات:۴۰  قابل ویرایش داستان کوتاه: داستان و روایت به نسبت کوتاه خلاقه ای است که نوعاً سر و کارش با گروهی محدود از شخصیت هاست که در عمل منفردی شرکت دارند و غالباً با مددگرفتن از وحدت تأثیر بیشتر به آفرینش حال و هوا تمرکز می یابد تا داستان گویی. (ادگار آلن پو، گوگول، گی دو موپاسان، چخوف، کافکا، جویس، لاردنر، همینگوی …)ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق ادبیات آئینی در بستر تاریخ عاشورا

تحقیق ادبیات آئینی در بستر تاریخ عاشورا

تعداد صفحات:۱۸  قابل ویرایش در سه قرن اول هجرى، دین حاکم در ایران اسلام بود و ادیان دیگر هم در ایران حضور داشتند، در این دوران فرقه هاى مذهبى اى چون قدریه،جبریه و معتزله پا گرفتند. کمى بعد از آن و زمان به قدرت رسیدن سامانیان، شاعرانى چون بوشکور بلخى، رودکى، دقیقى و حتى بخشى از شاهنامه فردوسى که به نام غزنویان در آمده است بخش هایى از آن مربوط به این دوره است، یعنى حدود سال هاى ۲۷۹ تا ۳۸۹ هجرى.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب