پایان نامه های زبان و ادبیات عرب

زندگی و آثار جیران خلیل جیران

زندگی و آثار جیران خلیل جیران

زندگی و آثار جیران خلیل جیران تعداد صفحات : ۲۷ | قابل ویرایشجبران خلیل جبران۲ در ششم ژانویه سال ۱۸۸۳، در خانواده مارونی «جبران» در البشری۳، ناحیه‎ای کوهستانی در شمال لبنان زاده شد.ادامه مطلب

ادامه مطلب