پایان نامه های علوم اجتماعی

پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مقطع پیش دانشگاهی

پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مقطع پیش دانشگاهی

تعداد صفحات : ۵۲ | قابل ویرایش فهرست عنوان                                          صفحه فصل اول: کلیات تحقیق                         ۱ مقدمه                                        ۲ بیان مسئله                                   ۵ تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                        ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق                             ۷ اهداف تحقیق                                     ۹ فرضیه های تحقیق                                 ۹ تعیین متغیره...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی دختران با تجرد خواسته، ناخواسته و متأهل

پایان نامه بررسی دختران با تجرد خواسته، ناخواسته و متأهل

تعداد صفحات : ۱۰۵ | قابل ویرایش چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی دختران با تجرد خواسته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل ۲۵ تا ۴۴ ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده اند. حجم نمونه برابر با ۱۰۰نفر از این دختران در شهرستان لامرد بوده است. نتایج نشان داد دخترانی که دیرتر ازدواج می کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیش تری دارند که با ...

ادامه مطلب

تحقیق تعدیل کننده های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه ها

تحقیق تعدیل کننده های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه ها

تعداد صفحات : ۲۵ | قابل ویرایش مقدمه ساعات زیاد تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها با دامنه اثرات بهداشتی و اجتماعی منفی مثل رفتار پرخاشگرانه، موفقیت کم در مدرسه، مشکلات اجتماعی، بهداشت فردی ضعیف، مصرف نوشیدنی و تنقلات پر انرژی، مصرف پایین میوه، فقدان شرکت در فعالیت‌های بدنی سازمان یافته و چاقی رابطه دارد. در تلاش برای کاهش چنین اثرات منفی، پیشنهاد شده که والدین باید میزان زمان تماشای تلویزیون کودکان را محدود کنند. اما در این توصیه‌ها، ب...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و شناخت عوامل موثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

پایان نامه بررسی و شناخت عوامل موثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

تعداد صفحات : ۸۸ | قابل ویرایش توجه کنید این پایان‌نامه تنها دارای ۲ فصل می‌باشد. یعنی فصل سوم، چهارم و پنجمی که در فهرست ذکر شده، در این پایان‌نامه موجود نمی‌باشد. فهرست مطالب عنوان                                                  صفحه چکیده ………………………………… تشکر و قدر دانی ……………………….. تقدیم …̷...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

تعداد صفحات : ۵۵ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان :                                       صفحه : فصل اول : تعریف سازمان ………………….. ۱ انواع سازمان ………………….. ۱ ترکیب سازمانی …………………. ۲ نظریه های سازمانی ……………… ۳ نظریه سازمان رسمی ……………… ۳ ویژگی...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

تعداد صفحات : ۱۰۵ | قابل ویرایش مقدمه امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی میزان پایبندی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی به مسائل دینی

پایان نامه بررسی میزان پایبندی دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی به مسائل دینی

تعداد صفحات : ۹۳ | قابل ویرایش فهرست عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..۸ فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱ : مقدمه……&#...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایش مقدمه ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تعداد صفحات : ۷۲ | قابل ویرایش فهرست عناوین   عنوان شماره صفحه مقدمه ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۲ اهمیت مسئله ۲ تعریف علمی واژه‌ها ۳ نوجوانی ۳ کجروی یا انحراف ۴ فصل دوم: فرار دختران از خانه ۵ مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۵ فرار دختران ۶ نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف ۸ نقش مسائل اجتماعی در انحراف ۸ تراکم جمعیت ۹ محل سکونت ۹ مناطق جرم‌خیز ۱۰ مهاجرت ۱۱ ماهیت زندگی شهری ۱۱ دوستان و رفق...

ادامه مطلب