پایان نامه های علوم اجتماعی

سیاست های جمعیتی در ایران و جهان

سیاست های جمعیتی در ایران و جهان

سیاست های جمعیتی در ایران و جهان تعداد صفحات : ۷۹ | قابل ویرایش در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود ۱/۲ درصد است در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود ۶/۰ درصد است. ادامه مطلب

ادامه مطلب

نقش زن در توسعه

نقش زن در توسعه

نقش زن در توسعه تعداد صفحات : ۸۵ | قابل ویرایش سازمان ملل متحد دهه ۷۵ الی ۸۵ میلادی را «دهه زن» نامید. نتیجه این نام گذاری آن بود که توجه بیشتر به وضعیت زنان طی یک دهه، منجر به آن شد که دولت ها و جوامع بین المللی به این واقعیت پی ببرند که بدون مشارکت زنان در برنامه های توسعه، کیفیت عمومی زندگی ارتقا نخواهد یافت. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی نگرش مردم به اشتغال زنان در شهر

بررسی نگرش مردم به اشتغال زنان در شهر

بررسی نگرش مردم به اشتغال زنان در شهر تعداد صفحات : ۷۲ | قابل ویرایش یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با اشتغال زن مطرح می‌شود، نقش مادری اوست. اشتغال مادران و تأثیر آن بر خانواده مسئله‌ای است که به دلیل حضور زیادی از مادران دارای فرزند در دنیای کار ، اهمیت روزافزونی یافته است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

ارتباط کمال گرایی با سلامت روان

ارتباط کمال گرایی با سلامت روان

پایان نامه ارتباط کمال گرایی با سلامت روان تعداد صفحات : ۵۷ | قابل ویرایش خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل «خانواده» به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن

بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن

بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن تعداد صفحات : ۶۵ | قابل ویرایش وضعیت زنان در هر جامعه‌ای نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه است، و این واقعیتی است که روز به روز تعداد بیشتری آن را در می‌یابند (محمودیان، ۱۳۸۲). بدین منظور از دهه هفتاد میلادی، مسائل مربوط به شرکت همه جانبه‌ی زنان در فرایند برنامه‌های توسعه ملی به تدریج وارد دستور کار سازمان‌های توسعه و عمران ملی و بین‌المللی گردید و تاسال ۱۹۸۰ بسیاری از کشو...

ادامه مطلب

بررسی ارتباط سطح کیفیت زندگی خانواده با خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه

بررسی ارتباط سطح کیفیت زندگی خانواده با خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه

بررسی ارتباط سطح کیفیت زندگی خانواده با خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه تعداد صفحات : ۷۹ | قابل ویرایش یکی از مشکلات نظام های آموزشی هرکشور افت تحصیلی دانش آموزان می باشد.کاهش یا افت عملکرد تحصیلی، یکی از مسائل و مشکلات عمده ای است که برخی از خانواده ها و فرزندانشان با آن روبه رو می شوند. ادامه مطلب ...

ادامه مطلب