پایان نامه های مدیریت بازرگانی

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشپیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا سازمان بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه قابل تجویز برای جوامع مختلف مطرح باشد....

ادامه مطلب

بررسی تأثیر تبلیغات بر موفقیت برندهای داخلی

بررسی تأثیر تبلیغات بر موفقیت برندهای داخلی

بررسی تأثیر تبلیغات بر موفقیت برندهای داخلی تعداد صفحات : ۹۹ | قابل ویرایش درک درست تبلیغات یا حتی آموزش اصول و مبانی آن، باید با دیدی صحیح آغاز شود، تبلیغات فن فروشندگی است. اصول آن اصول فن فروشندگی است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان تعداد صفحات : ۱۲۸ | قابل ویرایش رشد و گسترش سازمان ها و ادارات از نشانه های  بارز جوامع امروز است.بویژه در کشور های در حال توسعه‌، بنابراین سازمان مفید و بالنده در کنار سبک های مدیریت کارآمد‌،کارکنان با روحیه و دارای اهمیت راضی از شغل و کار به این رشد و گسترش کمک می کنند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز در سازمان

تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز در سازمان

تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز در سازمان تعداد صفحات : ۱۰۴ | قابل ویرایش علاقه تحقیقاتی به تفکر استراتژیک در سال ۱۹۹۳ درحالی شروع شد که ۳۵ نفر از مدیران ارشد برای یک مطالعه طولانی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمانهای بزرگ بین سالهای ۱۹۸۲ الی ۱۹۹۳ مصاحبه شد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تأثیر تغییر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری

تأثیر تغییر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری

تأثیر تغییر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری تعداد صفحات : ۴۵ | قابل ویرایش نام و نشان تجاری عبارتست از: یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند(کلر)نام و نشان تجاری، یک تعهد ایجاد شده بوسیله یک شرکت است تا بوسیله آن ازمشتریانش حمایت کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات تعداد صفحات : ۵۶ | قابل ویرایش در عصر حاضر مشتری مداری، و ارج نهادن به مشتری یک سلاح راهبردی محسوب می شود و به ویژه شرکت هایی که در جستجوی حفظ مشتریان موجود و شناسایی و جذب مشتریان موجود و شناسایی و جذب مشتریان جدید هستند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشامروزه نیروی انسانی در تو سعه صنعتی واقتصادی جوامع،نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حال حاضر، دیگر به عنوان یک عا مل کمی در تولید وتوسعه مطرح نیست،بلکه کارآیی وکیفیت نیروی انسانی وافزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشامروزه نیروی انسانی در تو سعه صنعتی واقتصادی جوامع،نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حال حاضر، دیگر به عنوان یک عا مل کمی در تولید وتوسعه مطرح نیست، بلکه کارآیی و کیفیت نیروی انسانی وافزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۱ | قابل ویرایشچیزی که در دنیای تجارت امروز اهمیت کمتری به آن داده می‌شود، مدل کسب و کار و یا همان Business Model است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

شناسایی سبک ها و شیوه های خرید توسط مصرف کنندگان زن

شناسایی سبک ها و شیوه های خرید توسط مصرف کنندگان زن

شناسایی سبک ها و شیوه های خرید توسط مصرف کنندگان زن تعداد صفحات : ۱۰۸ | قابل ویرایشبا توجه به جدید بودن موضوع پژوهش حاضر و بررسیهای انجام شده از منابع اطلاعاتی موجود در ایران مانند کتابخانه ها، اینترنت (سایتهای مرتبط نظیر سایت ایران داک) و همچنین جستجو در مقاله ها، سابقه مشابهی از موضوع حاضر، در ایران یافت نشد، در نتیجه می توان اظهار کرد که این مطالعه برای اولین بار در ایران اجرا می گردد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب