پایان نامه های مدیریت بازرگانی

فرهنگ و ساختار سازمانی

فرهنگ و ساختار سازمانی

فرهنگ و ساختار سازمانی تعداد صفحات : ۸۳ | قابل ویرایشدر مطلبی که پیش روی داریم، در صدد آن هستیم تا همراه با یکدیگر نقش و سهم فرهنگ و ساختارسازمانی را در موفقیت و اثر بخشی سازمانها بررسی نمائیم. جهت آشنایی مقدماتی با جایگاه فرهنگ سازمانی، شرکت « یاهو» را در نظر بگیرید.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی تعداد صفحات : ۱۲۷ | قابل ویرایشیکی ‌از‌‌‌ راههای ‌بهبود‌ و پیشرفت‌اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می شود و چرخه بهبود را می‌توان انجام داد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت

تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت

تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت تعداد صفحات : ۲۰۰ | قابل ویرایشبازاریابی ارتباط با مشتری زمانی که بازار رقابتی بوجود آمده یکی از برجسته ترین نمونه های قابل توجه شده است. امروزه مدل های بازاریابی از مرحله محصول مداری به مرحله مشتری محوری تغییر یافته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۹۶ | قابل ویرایشپیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا سازمان بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه قابل تجویز ...

ادامه مطلب

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده تعداد صفحات : ۳۷ | قابل ویرایشنقش مدیریت ورهبری درسازمانها،نقشی برجسته،کلیدی و جایگزین ناپذیراست. هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که موفقیت یپایداروغیرتصادفی راتجربه کرده باشداماازوجود مدیری خردمند ورهبری شایسته برخوردارنباشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش

مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش

مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش تعداد صفحات : ۱۹۵ | قابل ویرایشاخلاق در لغت، جمع واژه خلق و به معنی خوی ها است، از این رو دانش بررسی و ارزش گذاری بر خوی ها و رفتارهای آدمی، علم اخلاق نامیده می شود. انواع رفتارهای انسانی بر مبنای دو اصل، توارث در افراد (Promotion, Education) و تربیت  (Behavioral Genetics) جامعه شکل میگیرند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مشوق های وارداتی و صادراتی

مشوق های وارداتی و صادراتی

مشوق های وارداتی و صادراتی تعداد صفحات : ۸۷ | قابل ویرایشدولت با مشوق‌های صادراتی می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات، رونق تولیدات داخل و افزایش عرضه و تقاضا فراهم کند.ادامه مطلب

ادامه مطلب

پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت خودروسازی

پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت خودروسازی

پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت خودروسازی تعداد صفحات : ۱۳۸ | قابل ویرایش تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده ازکاغذ است که در آن نوآوریها مانند مبادله الکترونیکی داده ها- پست الکترونیک وسایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کاربرده می شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

به کارگیری استراتژی شش سیگما در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه

به کارگیری استراتژی شش سیگما در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه

به کارگیری استراتژی شش سیگما در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه تعداد صفحات : ۷۶ | قابل ویرایش سیر تحولات جهانی به سمت دستیابی به تکنولوژی نوین و فن آوری برتر در ارائه محصولات و خدمات ، اهمیت کیفیت و لزوم توجه به آن را اجتناب ناپذیر نموده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش تبلیغات در بازاریابی

نقش تبلیغات در بازاریابی

نقش تبلیغات در بازاریابی تعداد صفحات : ۷۴ | قابل ویرایش درک درست تبلیغات یا حتی آموزش اصول و مبانی آن، باید با دیدی صحیح آغاز شود، تبلیغات فن فروشندگی است. اصول آن اصول فن فروشندگی است. موفقیت ها و شکست ها، در این دو حیطه، بر اثر دلایلی مشابه پدید می آیند. پس هر پرسش تبلیغاتی باید طبق استانداردهای فروشندگی پاسخ داده شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب