پایان نامه های مدیریت دولتی

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه پیام نور

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه پیام نور

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۷۶ | قابل ویرایشنیروی انسانی ، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد و اشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول داشته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشپیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا سازمان بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه قابل تجویز برای جوامع مختلف مطرح باشد....

ادامه مطلب

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر افزایش کارایی کارکنان آموزش و پرورش

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر افزایش کارایی کارکنان آموزش و پرورش

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر افزایش کارایی کارکنان آموزش و پرورش تعداد صفحات : ۱۱۰ | قابل ویرایشیادگیری سازمانی فرآیندی است که طی مرحله‌ای از زمان برای درک بیشتر پدیده‌های علمی و اتفاقاتی که در طی گذر زمان و طی مراحل مختلف در عرصه بزرگ و نوین علمی ایجاد شود باید اجرا گردد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی تأثیر معنویت بر کار حرفه ای مدیران مدارس در محیط کار

بررسی تأثیر معنویت بر کار حرفه ای مدیران مدارس در محیط کار

بررسی تأثیر معنویت بر کار حرفه ای مدیران مدارس در محیط کار تعداد صفحات : ۵۳ | قابل ویرایش از اواخر قرن گذشته در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکل گیری بوده است. یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمانها میباشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان تعداد صفحات : ۱۲۸ | قابل ویرایش رشد و گسترش سازمان ها و ادارات از نشانه های  بارز جوامع امروز است.بویژه در کشور های در حال توسعه‌، بنابراین سازمان مفید و بالنده در کنار سبک های مدیریت کارآمد‌،کارکنان با روحیه و دارای اهمیت راضی از شغل و کار به این رشد و گسترش کمک می کنند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور

بررسی مدیریت استراتژیک بر عملکرد دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشامروزه نیروی انسانی در تو سعه صنعتی واقتصادی جوامع،نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانی در حال حاضر، دیگر به عنوان یک عا مل کمی در تولید وتوسعه مطرح نیست، بلکه کارآیی و کیفیت نیروی انسانی وافزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۱ | قابل ویرایشچیزی که در دنیای تجارت امروز اهمیت کمتری به آن داده می‌شود، مدل کسب و کار و یا همان Business Model است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

فرهنگ و ساختار سازمانی

فرهنگ و ساختار سازمانی

فرهنگ و ساختار سازمانی تعداد صفحات : ۸۳ | قابل ویرایشدر مطلبی که پیش روی داریم، در صدد آن هستیم تا همراه با یکدیگر نقش و سهم فرهنگ و ساختارسازمانی را در موفقیت و اثر بخشی سازمانها بررسی نمائیم. جهت آشنایی مقدماتی با جایگاه فرهنگ سازمانی، شرکت « یاهو» را در نظر بگیرید.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی تعداد صفحات : ۱۲۷ | قابل ویرایشیکی ‌از‌‌‌ راههای ‌بهبود‌ و پیشرفت‌اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می شود و چرخه بهبود را می‌توان انجام داد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

رابطه بین توانمندسازی با خلاقیت و فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری

رابطه بین توانمندسازی با خلاقیت و فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری

رابطه بین توانمندسازی با خلاقیت و فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری تعداد صفحات : ۱۳۲ | قابل ویرایشعصر کنونی دوره تحولات شتابزده و غیر قابل پیش‌بینی است. وضعیت کنونی مدیریت در جامعه امروزی ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی‌های روز‌افزون سازمان‌ها و عدم توانایی این سازمان‌ها در پیش‌بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگی‌هاست.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب