پایان نامه های مدیریت صنعتی

بررسی تکنیک FMEA در صنعت خودروسازی

بررسی تکنیک FMEA در صنعت خودروسازی

بررسی تکنیک FMEA در صنعت خودروسازی تعداد صفحات : ۱۲۰ | قابل ویرایشافزایش رقابت، افزایش توقعات و تقاضاهای مکرر مشتری و تغییرات سریع فناوری، باعث افزایش سریع تعهدات تولیدکنندگان امروزی شده است. هر کمبود و انحراف در عملکرد محصول، باعث از دست دادن سهم بازار می شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان تعداد صفحات : ۴۱ | قابل ویرایشبا توجه به نرخ فزاینده تغییر و تحولات در حوزه­های علمی، اقتصادی و اجتماعی، کسب و کارها در صورتی اثربخش و کارآمد خواهند بود که بتوانند با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی تحت آموزش خویش را به دانش، مهارت و ویژگی­های کارآفرینان تجهیز کنند و روحیه­ی کارآفرینی را در آن­ها پرورش دهند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی وضعیت مدیریت تضمین کیفیت در صنعت خودروسازی

بررسی وضعیت مدیریت تضمین کیفیت در صنعت خودروسازی

بررسی وضعیت مدیریت تضمین کیفیت در صنعت خودروسازی تعداد صفحات : ۷۴ | قابل ویرایشدر دنیای رقابتی امروز ، کیفیت به مهمترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است. از ویژگی های مهم سالهای اخیر ، جهانی شدن امور و پیشرفت و حرکت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعالیتهاست.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی میزان رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان

بررسی میزان رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان

بررسی میزان رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان تعداد صفحات : ۱۱۱ | قابل ویرایشدر دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمانها را با چالشهایی مواجه ساخته و پذیرش آن در بخش خدمات به طور فزایندهای افزایش یافته است. کیفیت خدمات عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است و بهعنوان راهبردی مؤثر و فراگیر در دستور کار مدیریت سازمانها قرار گرفته است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده سازمان

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده سازمان

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده سازمان تعداد صفحات : ۷۴ | قابل ویرایشارزش و اهمیت مشتری در نگاه سیستمی و به صورت یک «نظام ارزشی» در دو مبحث مورد بررسی قرار می گیرد: یکی ارزشی که مشتری برای فروشنده دارد و دیگری ارزش از دیدگاه مشتری.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایشپیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا سازمان بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه قابل تجویز برای جوامع مختلف مطرح باشد....

ادامه مطلب

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی در بانک های صنعتی در ایران

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی در بانک های صنعتی در ایران

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی در بانک های صنعتی در ایران تعداد صفحات : ۵۴ | قابل ویرایشدر سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشکستگی‌های متعدد بانک‌ها بوده‌ایم.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی تأثیر عملکرد مدیران شرکت های صنعتی بر واکنش های رفتاری و عملکرد کارکنان

بررسی تأثیر عملکرد مدیران شرکت های صنعتی بر واکنش های رفتاری و عملکرد کارکنان

بررسی تأثیر عملکرد مدیران شرکت های صنعتی بر واکنش های رفتاری و عملکرد کارکنان تعداد صفحات : ۸۱ | قابل ویرایش در محیط کسب و کار حاضر، رقابت سازمان ها از طریق قابلیت آنها برای پاسخ گویی سریع به نیاز های سازمان تعیین می شود.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بررسی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایران

بررسی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایران

بررسی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایران تعداد صفحات : ۲۲۳ | قابل ویرایش هر سازمان و نهاد برای پیشرفت و رسیدن به آرزوهای توسعه ای خود بدون شک در پی همکاری با سازمان های بالای خود و در واقع سازمان هایی که به عنوان رأس هرم یک مجموعه قرار می گیرند خواهند بود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات

بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات

بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی مرکبات تعداد صفحات : ۶۰ | قابل ویرایش مرکبات بالاترین سهم در سطح زیرکشت و تولید محصولات باغی را داشته  به طوری که این محصولات  در سطحی برابر با ۵۷۶۰۰  هکتار کشت شده وتولیدی افزون بر۲۳/۱ میلیون تن دارند و به ترتیب ۵/۲۱ درصد سطح  و ۲۹ درصد از تولید کشوررا به خود اختصاص می دهند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب