پایان نامه های علوم انسانی

پایان نامه معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور

پایان نامه معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۸۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱ :مقدمه……&#...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های دینی و سلامت روان در نوجوانان دختر عادی و بزهکار

پایان نامه بررسی رابطه نگرش های دینی و سلامت روان در نوجوانان دختر عادی و بزهکار

تعداد صفحات: ۱۳۷ | قابل ویرایش فهرست مطالب   عنوان صفحه مقدمه ۱۲-۲ مسائل پژوهش ۱۲ اهمیت پژوهش ۲۰-۱۲ هدفهای مطالعه ۲۱-۲۰ فرضیه های تحقیق ۲۲-۲۱ نگرش دینی ۲۳ سلامت روان ۲۴ تعریف بزهکاری و غیر بزهکار ۲۵ فصل دوم    واژه دین ۲۷ دین از دیدگاه اسلام ۲۹-۲۸ دین ، ایمان و تأثیر آن بر سلامت روان ۳۰-۲۹ روانشناسی دین ۳۴-۳۱ دین از دیدگاه روانشناسان ۳۷-۳۴ مبانی نظری دین از دیدگاه روانشناسان ۳۸ ۱-...

ادامه مطلب

تحقیق مراحل تکامل کودکان

تحقیق مراحل تکامل کودکان

تعداد صفحات: ۵۰ | قابل ویرایش فهرست مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول ( سیر تکاملی در کودکا...

ادامه مطلب

مقاله کودک آزاری

مقاله کودک آزاری

تعداد صفحات: ۲۴ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                    صفحه مقدمه                                       ۱ تعریف کودک آزاری                            ۲ انواع کودک آزاری                                ۳ الف- کودک آزاری جسمی                        ۳ ب- کودک آزاری جنسی                          ۴ ج- کودک آزاری عاطفی                         ۴ د- کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه                 ۵ هـ- کودک آزاری تجاری...

ادامه مطلب

مقاله علل مفاسد اجتماعی

مقاله علل مفاسد اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۶ | قابل ویرایش چکیده به اعتقاد ما اساسی ترین و زیربنایی ترین عنصر یک جامعه فرهنگ آن است چرا که سایر شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حقوقی یک جامعه از فرهنگ آن ناشی می شود و بر مبنای تفکّر اسلامی فرهنگ روح و جان تمدن است. نهاد خانواده اوّلین و مؤثّرترین مرحله در انتقال میراث فرهنگی و مقاوم سازی در برابر فرهنگ غیرخودی است به طوری که سطح سواد و آگاهی والدین و نقش الگویی آنان در ابعاد مختلف رفتاری از جمله : مدل لباس، آرایش، گذ...

ادامه مطلب

پایان نامه تشکیل پرونده شناسایی و شکل گیری شخصیت بزهکار در نظام کیفری ایران

پایان نامه تشکیل پرونده شناسایی و شکل گیری شخصیت بزهکار در نظام کیفری ایران

تعداد صفحات: ۸۲ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ بخش اول : کلیات و تعاریف ۶ فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن ۶ مبحث اول : تعریف شخصیت ۶ ۱-۱- تعریف لغوی شخصیت ۶ ۱-۲-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت ) ۷ ۱-۳-  تعریف روان شناختی شخصیت ۸ مبحث دوم : اجزای شخصیت ۱۰ ۱- ساختار شخصیت ۱۰ ۲- مراحل شکل گیری شخصیت ۱۰ الف- مرحله دهانی ۱۱ ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی ) ۱۱ ج- مرح...

ادامه مطلب

مقاله سلامت ذهنی و روانی

مقاله سلامت ذهنی و روانی

تعداد صفحات: ۲۰ | قابل ویرایش مقدمه در طول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است. تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی  و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است. اوضاع اجتماعی و محیطی  و روانی واکنش های بیمار گونه بسیاری در افراد و جوامع بوجود آورد...

ادامه مطلب

پایان نامه علل فرار دختران از خانه

پایان نامه علل فرار دختران از خانه

تعداد صفحات: ۱۶۱ | قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۱ بیان مساله ۳ اهمیت و ضرورت پژوهشی ۴ اهداف تحقیق ۷ متغیرهای تحقیق ۷ فرضیه های پژوهش ۸ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸ فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش تعریف فرار ۱۰ عوامل موثر بر فرار ۱۱ اقسام فرار ۱۲ نظریه های مختلف شناخت رفتار ۱۴ فرار از نظر روانکاوی ۱۵ نظریه روانی تربیتی ۱۵ نظر بیولوژیکی ۱۵ فرار از نظر روانشناختی ۱۵ فرار از نظر جرم شناسی ۱۶ وضعیت فرهنگی خانواده ۱...

ادامه مطلب

پایان نامه تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

پایان نامه تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

تعداد صفحات: ۵۲ | قابل ویرایش فهرست مطالب موضوع                                                          صفحه فصل اول:(معرفی تحقیق)                                                                            ۸ تعریف مسئله                             ۱۰ فرضیه                                ۱۲ اهمیت مسئله و ضرورت انجام کار                     ۱۳ فصل دوم:(مروری بر سابقه تحقیق)                                                              ۱۵ تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف جهان           ...

ادامه مطلب