پایان نامه های علوم انسانی

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهکیلویه در سال 1387

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان کهکیلویه در سال 1387

تعداد صفحات : 161    قابل ویرایش آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی م...

ادامه مطلب

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

تعداد صفحات : 120       قابل ویرایش نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود ...

ادامه مطلب

مقاله چک و قوانین آن

مقاله چک و قوانین آن

تعداد صفحات:23   قابل ویرایش بانکها دسته چک هایی در اختیار کسانی که در آنها صاحب حساب جاری هستند، قرارمی دهند. در هر برگ چک های مزبور، مندرجاتی قید گردیده که صورت چک را تشکیل می دهد. صادر کننده چک باید محلهای خالی موجود در برگ چک را برکند وآن را امضاء نماید تا قابل پرداخت به وسیله بانک مربوط باشد. در روی چک، نام بانک مربوط و شعبه ای که چک را می پردازد، قید شده است. علاوه بر آن شماره حساب دارنده چک نیز در موقع تحویل دسته چک به مشتری،...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات :  229         قابل ویرایش مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجرایی

پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجرایی

تعداد صفحات : 76    قابل ویرایش در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

تعداد صفحات : 156     قابل ویرایش در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تعداد صفحات :109   قابل ویرایش از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای ...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

تعداد صفحات : 49      قابل ویرایش گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است :...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

پایان نامه بررسی احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

تعداد صفحات: 136     قابل ویرایش یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطه سببیت بدست آوریم.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تحقیق احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تعداد صفحات : 43    قابل ویرایش فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند. ...

ادامه مطلب