پایان نامه های علوم انسانی

مقاله اعتماد به نفس

مقاله اعتماد به نفس

تعداد صفحات : ۳۷ | قابل ویرایش مقدمه اغلب مردم معنای واقعی کلمه “اعتماد به نفس” را به خوبی درک نمی کنند. به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس و خود باوری را که مطلوب و مورد نظرشان است در زندگی تجربه نمی‌کنند، چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان واعتماد به موفقیتها یی که در کارها به دست می اورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی وحقیقی ان است که قبل از این که در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام ان...

ادامه مطلب

مقاله ی حقوق بشر

مقاله ی حقوق بشر

تعداد صفحات : ۳۵    قابل ویرایش حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی او...

ادامه مطلب

تحقیق اضطراب

تحقیق اضطراب

تعداد صفحات : ۵۵ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان :                                                                                صفحه : مقدمه    …………………………………………………………  ۱ اضطراب در کودکان و نوجوانان      ………………………………….  ۲ عوامل مؤثر بر...

ادامه مطلب

تحقیق مفهوم پرخاشگری، منشأ و کنترل آن

تحقیق مفهوم پرخاشگری، منشأ و کنترل آن

تعداد صفحات : ۴۴ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه چکیده تحقیق                                                                                                    ۱ فصل یکم مقدمه                                                                                                                 ۲ بیان مساله پژوهش                                                                                           ۲ اهمیت و ضرورت مسا...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد استرس و اضطراب

تحقیق در مورد استرس و اضطراب

تعداد صفحات : ۴۹ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان :                                                                                صفحه : مقدمه   …………………………………………………………                                         ۱ تعریف استرس    ……………………………………...

ادامه مطلب

پایان نامه مقایسه شیوه های مقابله با استرس در افراد معتاد و غیرمعتاد

پایان نامه مقایسه شیوه های مقابله با استرس در افراد معتاد و غیرمعتاد

تعداد صفحات : ۳۶ | قابل ویرایش چکیده هدف از این تحقیق مقایسه شیوه های مقابله با استرس در افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان اهواز در سال ۱۳۸۵می باشد .جامعه آماری این تحقیق افرادیست که به عنوان معتاد به مراکزخود معرف مراجعه میکردند و افرادی که در تست تشخیصی عدم اعتیاد مرکز بهداشت اهواز عدم اعتیاد آنها محرز شده بود . حجم نمونه دراین پژوهش ۶۰نفر معتاد  ۶۰نفر غیرمعتاد ( شاهد) می باشدکه بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل زمینه ...

ادامه مطلب

پایان نامه ارتباط افسردگی و شادکامی در نوجوانان دختر دبیرستان

پایان نامه ارتباط افسردگی و شادکامی در نوجوانان دختر دبیرستان

تعداد صفحات : ۱۰۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                                                                       صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸  فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱:مقدمه …………………………………………………̷...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

تعداد صفحات : ۶۰ | قابل ویرایش چکیده این تحقیق به بررسی ارتباط افسردگی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان لامرد و با هدف اندازه گیری عوامل و میزان تاثیر گذاری آنها بر افسردگی با توجه به اهداف تعیین شده از روش پیمایشی استفاده گردیده داده ها بصورت پرسشنامه متشکل از ۲۰ پرسش و پاسخهایی به صورت چند گزینه ای از نمونه آماری به دست امده. پس از استفاده از نرم افزار spss فراوانی و درصد و سایر اطلاعات تنظیم شده بدین ترتیب با تجزیه و تحلیل داده ها می...

ادامه مطلب

پایان نامه ارتباط افسردگی و شادکامی با سبک های دفاعی در نوجوانان پسر دبیرستان

پایان نامه ارتباط افسردگی و شادکامی با سبک های دفاعی در نوجوانان پسر دبیرستان

تعداد صفحات : ۱۰۶ | قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                                                                                                        صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱  فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ………………………………………………………………̷...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی ویژگیهای شخصیتی دختران و پسران

پایان نامه بررسی ویژگیهای شخصیتی دختران و پسران

تعداد صفحات : ۷۱ | قابل ویرایش چکیده اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل ملاحظه‌ای با انتظاراتی که از شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت باشد، فراگیر و غیرقابل انعطاف باشد، شروعش به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ برگردد، در طول زمان پایدار باشد و به ناراحتی یا آسیب‌دیدگی روحی منجر گردد.» به دلیل آن که این اختلالات، مزمن و فراگیر هستند. این پژوهش به بررسی ویژگی های شخصیتی دختران و ...

ادامه مطلب