پرسشنامه

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارک (APPQ)

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارک (APPQ)

تعداد سوالات: ۲۷ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید در صورت مواجهه با هر یک از موقعیت‌های زیر، اگر بنا باشـد موقعیـت‌هـای مزبـور در هفته آینده تحقق یابند، چقدر دچار ترس می‌شوید. سعی کنید خودتان را در حال انجام فعالیت‌های زیر تصـور کنیـد و ببینیـد در هر مورد چه احساسی تجربه خواهید کرد. لطفاً عدد مناسب را جلوی هر عبارت بنویسید. ۱- صحبت کردن با افراد. ۲- عبور از میان یک کارواش. ۳- انجام دادن ورزشی سنگین در روزی بسیار گر...

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت من آدامز و همکاران (۱۹۸۹)

پرسشنامه هویت من آدامز و همکاران (۱۹۸۹)

تعداد سوالات: ۵۰ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً هر یک از عبارتهای زیر را بخوانید و مشخص کنید تا چه حدی با افکـار و احساسـات شـما مطابقـت دارد. در صورتی که هر یک از عبارت‌ها دارای قسمت‌های مختلفی باشند نظر خود را با توجه به معنای کلی هـر عبـارت بیـان کنید. لطفاً پاسخهای خود را در پاسخنامه با انتخاب مناسب‌ترین پاسخ با علامت (*) مشخص کنید. ۱- من شغلی که واقعاً به آن علاقمند باشم را انتخاب نکرده‌ام و فعلاً به همین شغلی که دارم تا وقتی شغل بهتـری برایم ...

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد بک و وایسمن

پرسشنامه نگرش های ناکارآمد بک و وایسمن

تعداد سوالات: ۴۰ | فرمت: پی‌دی‌اف این پرسشنامه شامل نظرات و عقاید مختلفی است که مردم گاهی بیان می‌کنند. هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرد که تا چه اندازه با مفاد آن موافق یا مخالف هستید. بعد از خواندن هر عبارت با گذاشتن علامت در سـتونی از پاسخنامه که طرز فکر شما را به بهترین صورت توصیف می‌کند، به آن عبارت پاسخ دهید. دقت کنید کـه در مقابـل هر عبارت فقط یکی از پنج جواب ممکن را علامت بزنید. از آنجا که مردم از لحاظ نظرات و عقاید با ...

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه شناسی اختلال رفتار هنجاری گادو و اسپرانکین (۱۹۹۴)

پرسشنامه نشانه شناسی اختلال رفتار هنجاری گادو و اسپرانکین (۱۹۹۴)

تعداد سوالات: ۱۵ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- از مدرسه جیم میشود (در می‌رود). ۲- شب‌ها در ساعاتی که نباید در خارج از خانه می‌ماند. ۳- برای بدست آوردن بعضی چیزها و یا در رفتن از قبول مسئولیت دروغ می‌گوید. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت مورد به ...

ادامه مطلب

پرسشنامه ناامیدی بک

پرسشنامه ناامیدی بک

تعداد سوالات: ۲۰ | فرمت: پی‌دی‌اف این پرسشنامه از بیست جمله یا حکم تشکیل شده است. خواهشمند است آنها را به دقت مطالعه نموده و ببینید تا چـه حد با طرز فکر و روحیه شما در یک هفته گذشته (و امروز) تطبیق می‌کند. اگر محتوای جمله با طرز فکر شما در یک هفته گذشته تطابق دارد و آن را کم و بیش بیان می‌کند، جلوی آن کلمه «صحیح» بنویسید. اما اگـر محتـوای جملـه بـا روحیه و طرز فکر شما در هفته گذشته و امروز مطابقت ندارد و در مورد شما صدق نمی‌کند، جلوی ...

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان امیدواری میلر

پرسشنامه میزان امیدواری میلر

تعداد سوالات: ۴۸ | فرمت: پی‌دی‌اف از میان نمراتی که به جملات زیر داده شده است، نمره‌ای که شما به خودتان در مورد هر جمله می‌دهید انتخاب کنید. بسیار مخالف= ۱                     مخالف= ۲                 بی‌تفاوت = ۳                 موافق= ۴                 بسیار موافق= ۵ ۱- هر وقت که بخواهم به من کمک می‌شود. ۲- من نسبت به جنبه‌های مختلف زندگیم نظر مثبت دارم. ۳- من احساس می‌کنم آینده خوشی در انتظار من است. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های مقابله ای کارور، اسکیر و وینتراب

پرسشنامه مهارت های مقابله ای کارور، اسکیر و وینتراب

تعداد سوالات: ۷۲ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- برای حل مشکلم فعالیت بیشتری انجام میدهم. ۲- تلاشم را در جهت انجام اموری، برای حل مشکل متمرکز میکنم. ۳- آنچه که لازم است برای حل مشکل انجام شود، قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام میدهم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های مقابله ای روزنشتایل و کیف

پرسشنامه مهارت های مقابله ای روزنشتایل و کیف

تعداد سوالات: ۴۲ | فرمت: پی‌دی‌اف مردم به هنگام تجربه درد راه‌هایی را به منظور مقابله با درد و یا کنار آمدن با آن به وجود می‌آورنـد. ایـن راههـا شـامل گفـتن مطالبی به خود و یا درگیر شدن در فعالیت‌های مختلف به هنگام تجربه درد است. آنچه در زیر می‌آیـد فهرسـتی از مطالـب و فعالیت‌هایی است که افراد به هنگام تجربه درد آنها را گزارش کرده‌اند. پرسشنامه حاضر از شما میخواهد تا مشخص سازید که به هنگام تجربه درد از هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده در پرسشنامه تا...

ادامه مطلب

پرسشنامه منابع استرس یا عوامل استرس زا

پرسشنامه منابع استرس یا عوامل استرس زا

تعداد سوالات: ۶ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- تصور کنید سخنان دو نفر را از دور می‌شنوید که به خوبی آنها را می‌شناسید. پـس از مـدتی پـی مـی‌بریـد آنهـا درباره شما صحبت می‌کنند زیرا سخنانی که می‌شنوید با آنچه که خود می‌پندارید دیگران دربـاره شـما قضـاوت می‌کنند، بسیار نزدیک است. کدام یک از جمله‌های زیر به آنچه که شما شنیدید، نزدیکتر است؟ الف) «فلانی» شخص متعادلی به نظر می‌رسد. هیچ چیز او را ناراحت نمی‌کند. ب) از «فلانی» خوشم می‌آید اما ای کاش اینق...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس معنای زندگی استگر، فریزر، اویشی و کالر (۲۰۰۶)

پرسشنامه مقیاس معنای زندگی استگر، فریزر، اویشی و کالر (۲۰۰۶)

تعداد سوالات: ۱۰ | فرمت: پی‌دی‌اف مقیاس معنای زندگی توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر (۲۰۰۶) جهت ارزیابی وجود معنـا و تـلاش بـرای یـافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش‌های مختلف با نمونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتـه است. ۱- من معنای زندگیم را می‌فهمم. ۲- من به دنبال چیزی هستم که زندگیم را معنادار کند. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کن...

ادامه مطلب