پرسشنامه های روان شناسی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲)، حاوی ۳۹ عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابزار می نماید.ادامه مطلب

ادامه مطلب

پرسشنامه متغیر حمایت اجتماعی

پرسشنامه متغیر حمایت اجتماعی

پرسشنامه متغیر حمایت اجتماعی لطفاً جملات زیر را به دقت مطالعه کنید. ممکن است فکر کنید که بسیاری از جملات نه کاملاً درست هستند و نه کاملاً نادرست. در چنین مواردی سعی کنید خیلی سریع تصمیم بگیرید که احتمالاً کدام پاسخ ویژگی‌های شخصیتی شما را بهتر توصیف می‌کند. به خاطر داشته باشید که هیچگونه پاسخ درست و غلطی برای جملات ذیل وجود ندارد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پرسشنامه فشار روانی

پرسشنامه فشار روانی

پرسشنامه فشار روانی برای هر موضوع تعدادی عبارت پیشنهاد شده است که شما باید یکی را انتخاب کنید. در برخی پرسش ها از شما خواسته شده است تا بین عقاید و نگرش های گوناگون ، یکی را انتخاب کنید.ادامه مطلب

ادامه مطلب