پرسشنامه های مدیریت بازرگانی

پرسشنامه مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش

پرسشنامه مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش

پرسشنامه مطالعه اخلاق بازاریابی و اخلاق فروش رعایت اخلاق  در فعالیت های اقتصادی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. و بازاریابی به عنوان یکی از بارزترین و مهمترین این فعالیت ها،مستعد رخداد اعمال غیراخلاقی می باشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب

پرسشنامه تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت

پرسشنامه تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت

پرسشنامه تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت احتراما پرسشنامه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار CRM در شرکت… تنظیم شده است. بدیهی است نیل به این هدف به همکاری صمیمانه جنابعالی در تکمیل این پرسشنامه بستگی دارد. لذا خواهشمند است با دقت به سوالات این پرسشنامه پاسخ دهید تا با استناد به نظرات حضرتعالی امکان استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در این شرکت فراهم گردد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب