پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس کمرویی استنفورد (زیمباردو ۱۹۹۷)

پرسشنامه مقیاس کمرویی استنفورد (زیمباردو ۱۹۹۷)

تعداد سوالات: ۴۰ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- از این که از طرف دیگران مورد بیتوجهی قرار بگیرم: نگرانم. ۲- در بیشتر مکانها متوجه خودم هستم. ۳- اگر به فردی علاقمند شوم احساساتم را … *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (۲۰۰۶)

تعداد سوالات: ۲۵ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً جملات زیر را به دقت بخوانید و دور عددی که به بهترین وجه، توصیف‌کننده وضعیت شما از هفته قبل تا امروز بوده است، خط بکشید. ۱- با این که کار داشتم زمان زیادی در رختخواب می‌ماندم. ۲- کارهایی داشتم که باید انجام می‌دادم ولی انجام ندادم. ۳- از تعداد و نوع کارهایی که انجام دادهام، راضی‌ام. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس سازگاری

پرسشنامه مقیاس سازگاری

تعداد سوالات: ۱۵ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً هر یک از سؤالات زیر را با دقت مطالعه کرده و میزان رضـایت یـا نارضـایتی خـود را بـا علامـت (*) مشـخص نمایید. ۱- وضعیت مالی و اقتصادی خانواده شما چگونه است؟ ۲- وضعیت اداره کردن کارهای منزل چطور است؟ ۳- در صورتی که خـارج از منـزل کـار مـی‌کنیـد، میـزان رضایت شما از شغل فعلی چگونه است؟ *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (مقیاس نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (مقیاس نمره گذاری والدین)

تعداد سوالات: ۴۸ | فرمت: پی‌دی‌اف پدر و مادر عزیز، عبارات زیر در رابطه با رفتار فرزندتان می‌باشد. هر یک از آنها را با دقـت بخوانیـد و بهتـرین پاسـخ متناسب با رفتار فرزندتان را در ستون مقابل با علامت (*) مشخص نمایید. ۱- عادت به کندن چیزها مثل ناخن، انگشت، مو و لباس دارد. ۲- در رابطه با بزرگ‌ترها خیلی گستاخ است. ۳- در دوستیابی و حفظ رابطه‌ی دوستانه مشکل دارد. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صو...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (مقیاس نمره گذاری مربی)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (مقیاس نمره گذاری مربی)

تعداد سوالات: ۳۹ | فرمت: پی‌دی‌اف فهرست زیر رفتار کودک را توصیف می‌کند. لطفاً رفتار کودک را بر حسب درجه‌بندی که در هر قسمت مطرح گردیده است علامت بگذارید. حتماً به تمام قسمتها پاسخ دهید. توجه داشته باشید که نتایج ایـن پرسشـنامه جنبـه پژوهشـی داشته و کاملاً محرمانه تلقی می‌شود. ۱- در کلاس درس آرام و قرار ندارد و اغلب روی صندلی وول می‌خورد. ۲- در کلاس درس مزاحمت ایجاد می‌کند. ۳- اغلب دیگران را تهدید می‌کند. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران

تعداد سوالات: ۸ | فرمت: پی‌دی‌اف آموزگار محترم، عبارت‌های زیر را مطالعه بفرمایید و با توجه به درجه‌بندی که در پاسخها وجود دارد نظرتـان را راجـع به دانش‌آموز با گذاشتن علامت * در ستون مربوطه مشخص فرمایید. ۱- پاسخ‌های کلامی نسبت به دانش‌آموزان دیگر. ۲- شرکت کردن در گفتگوهای طولانی مدت (بیشتر از ۳۰ ثانیه). *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس خلق و احساس در نوجوانان

پرسشنامه مقیاس خلق و احساس در نوجوانان

تعداد سوالات: ۳۴ | فرمت: پی‌دی‌اف در این پرسشنامه سؤالاتی در مورد این که شما در طول دو هفته گذشته چگونه احساس یا عمل کـرده‌ایـد ارائـه شـده است. اگر عبارتی برای شما در اکثر مواقع در طول دو هفته صادق بوده است، علامت (*) را در مربع درست بگذارید. اگر عبارتی برای شما در بعضی از مواقع در طول این دو هفته صادق بوده است، علامت (*) را در مربع گاهی اوقـات بگذارید. اگر عبارتی برای شما در طول این دو هفته صادق نبوده است، علامت (*) را در مربع نادرست ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توانمندی من (ESS) بارون

پرسشنامه مقیاس توانمندی من (ESS) بارون

تعداد سوالات: ۵۲ | فرمت: پی‌دی‌اف پرسشنامه‌ای که در اختیار شما است، حاوی تعدادی جمله می‌باشـد. بـا توجـه بـه محتـوای جملـه‌هـا پاسـخ خـود را در پاسخنامه وارد کنید. ۱- اشتهای خوبی دارم. ۲- گاهی اوقات طوری به خنده یا گریه می‌افتم که نمی‌توانم جلوی آن را بگیرم. ۳- برایم مشکل است که حواسم را روی یک کار متمرکز کنم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس توانمندی اعضای مدرسه (SPES) شورت و راینهارت

پرسشنامه مقیاس توانمندی اعضای مدرسه (SPES) شورت و راینهارت

تعداد سوالات: ۳۷ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفا گزینه‌های زیر را براساس این که تا چه اندازه احساس شما را خوب توصیف می‌کنند، درجه‌بندی کنید. هر گزینـه را براساس مقیاس‌های زیر درجه‌بندی کنید. ۱- مسئولیت پیگیری برنامه‌ها به من داده شده است. ۲- در یک محیط حرفه‌ای عمل می‌کنم. ۳- باور دارم که احترام به دست آورده‌ام. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس تنهایی اشروهایمل و رنشاو

پرسشنامه مقیاس تنهایی اشروهایمل و رنشاو

تعداد سوالات: ۲۴ | فرمت: پی‌دی‌اف عبارت‌های زیر را با دقت بخوانید در جلوی پاسخ مورد نظر علامت × بگذارید: ۱- پیدا کردن دوست در مدرسه برایم آسان است. ۲- مطالعه را دوست دارم. ۳- کسی را برای صحبت کردن با او ندارم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت ...

ادامه مطلب