پرسشنامه

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

تعداد سوالات: 58 | فرمت: پی‌دی‌اف جملات زیر را به دقت بخوانید و در صورتی که هر یک از آنها با وضعیت فعلی شما مطابقت دارد در سـتون «بلـی» و چنانچه به هیچ شکلی با وضعیت شما مطابقت ندارد «خیر» را علامت بگذارید. 1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می‌برم. 2- از خود خیلی مطمئن هستم. 3- اغلب آرزو می‌کنم ای کاش فرد دیگری بودم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس پوپ

پرسشنامه عزت نفس پوپ

تعداد سوالات: 60 | فرمت: پی‌دی‌اف سؤال‌هایی که به آنها پاسخ خواهید داد، به ما کمک می‌کند تا بفهمیم پسرها و دخترهای همسن شـما در مـورد مسـائل مختلف چه احساسی دارند. در اینجا هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد. تنها شما از احساسات واقعی خـود آگـاه هستید. این امر مهم است که به گونه‌ای به سؤالات جواب دهید که واقعا احساس می‌کنید، نه آن طور که دیگران فکـر می‌کنند شما باید احساس کنید. 1- من اغلب خصوصیات خودم را دوست دارم. 2- من از نمره‌هایم د...

ادامه مطلب

پرسشنامه عبارت های خودبیانی گلاس و همکاران

پرسشنامه عبارت های خودبیانی گلاس و همکاران

تعداد سوالات: 16 | فرمت: پی‌دی‌اف لطفا جمله‌های زیر را با دقت بخوانید. این جمله‌ها در واقع عبارت‌هایی است که ممکن اسـت قبـل یـا در حـین و یـا بلافاصله بعد از ایفای نقشی که داشتید با خود بیان کرده باشید. 1- هنگامی که چیزی برای گفتن به ذهنم نمیرسد خیلی مضطرب میشوم. 2- اغلب به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنم. 3- به حد مرگ ترسیده بودم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک ...

ادامه مطلب

پرسشنامه طرح واره های مربوط به ظاهر ASI

پرسشنامه طرح واره های مربوط به ظاهر ASI

تعداد سوالات: 14 | فرمت: پی‌دی‌اف لطفا باورهای خود را درباره‌ی هر یک از جمله‌های زیر با استفاده از مقیاس ۱ تا ۵ مشخص نمایید. 1- قیافه‌ام جزء مهمی از هویت من است. 2- نقص ظاهری من یکی از اولین چیزهایی است که افراد به آن توجه می‌کنند. 3- ظاهر جسمی بیرونی یک فرد نشانه‌ای از ویژگی‌های درونی اوست. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. 10,000 ریال...

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص سازگاری زناشویی اسپانیر DAS

پرسشنامه شاخص سازگاری زناشویی اسپانیر DAS

تعداد سوالات: 32 | فرمت: پی‌دی‌اف اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند. لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود را بـا گذرانـدن عملکرد مناسب در مقابل آن مشخص کنید. قبل از پر کردن فرم با همسر خود درباره آنها صحبت نکنید. 1- صرف درآمد و امور مالی 2- تفریحات و تجدید قوا 3- موضوعات و مسایل مذهبی *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه منش و سرشت گلونینگر

پرسشنامه سیاهه منش و سرشت گلونینگر

تعداد سوالات: 125 | فرمت: پی‌دی‌اف 1- غالباً چیزهای جدید را فقط به منظور سرگرمی و هیجان انتخاب می‌کنم، حتی اگر اکثر مردم فکر کنند کـه ایـن کار، وقت تلف کردن است. 2- معمولاً مطمئن هستم که همه امور درست پیش خواهد رفت، حتی در موقعیت‌هایی که باعث نگرانی اکثر مردم می‌شود. 3- غالباً احساس می‌کنم قربانی شرایط هستم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه رویدادهای زندگی جوانان

پرسشنامه سیاهه رویدادهای زندگی جوانان

تعداد سوالات: 79 | فرمت: پی‌دی‌اف در زندگی هر فردی رویدادهایی پیش می‌آید که او را ناراحت می‌کند، در یک سال گذشته برای شما چـه رویـدادهایی پیش آمده و ناراحت‌تان کرده است؟ با علامت گذاشتن در مقابل رویدادهایی که در زیر قید شده است میزان ناراحتی در هر مورد را مشخص نموده، ما را در شناخت مشکلات، جوانان یاری دهید. 1- تغییر مدرسه 2- تغییر رشته تحصیلی 3- اخراج موقت از مدرسه *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرس...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه تجارت زندگی سارسون و همکاران

پرسشنامه سیاهه تجارت زندگی سارسون و همکاران

تعداد سوالات: 58 | فرمت: پی‌دی‌اف در زیر فهرستی از رویدادهای عمده زندگی ارائه شده است. این رویدادها گاهی موجب به تغییراتی در زندگی کسـانی می‌شوند که آنها را تجربه می‌کنند و سازگاری مجدد اجتماعی را ضروری می‌سازند. لطفاً بـه دقـت آنهـا را بخوانیـد و بررسی کنید که کدام یک از این رویدادها را در گذشته تجربه کرده‌اید و با علامت زدن در محل مـورد نظـر مشـخص نمایید که در چه دوره زمانی بوده است. 1- ازدواج 2- بازداشت در زندان یا مراکز مشابه 3- مرگ همس...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن و منسفیلد (CMAL)

پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن و منسفیلد (CMAL)

تعداد سوالات: 29 | فرمت: پی‌دی‌اف سیاهه بیقراری کوهن – منسفیلد (کوهن – منسفیلد و بیلینگ، ۱۹۸۶) در ابتدا به عنوان یـک ابـزار تحقیقـاتی بـه منظور انجام پژوهش در مراکز نگهداری سالمندان ایجاد، آیتم‌های آن براساس مشاهدات و ادراک پرستاران از وضعیت بیماران و نیز مطالعات مروری انتخاب و در ادامه و طی یک بازبینی آیتم‌های ویژه جمعیت هدف (مبتلایان به آلزایمـر) به آیتم‌های قبلی اضافه شد. فرم فعلی سیاهه بیقراری کوهن – منسفیلد شامل ۲۹ آیتم است که ۷ ن...

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی

پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی

تعداد سوالات: 30 | فرمت: پی‌دی‌اف سؤالاتی که در این پرسشنامه گنجانده شده است، اطلاعات، مهـارتهـا و باورهـای جنسـی شـما و همچنـین روابـط غیرجنسی شما و همسرتان را می‌سنجد. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که تا چه اندازه آن را درست یا نادرست می دانید. بعد از خوانـدن هر عبارت با گذاشتن علامت (*) در ستون پاسخنامه، پاسخ خود را مشخص سازید. دقت کنید که در مقابل هر عبارت، فقط یکی از ۵ پاسخ ممکن را علامت بزنید. 1- ازدواج من براسا...

ادامه مطلب