پرسشنامه

پرسشنامه سیاهه منش و سرشت گلونینگر

پرسشنامه سیاهه منش و سرشت گلونینگر

تعداد سوالات: 125 | فرمت: پی‌دی‌اف 1- غالباً چیزهای جدید را فقط به منظور سرگرمی و هیجان انتخاب می‌کنم، حتی اگر اکثر مردم فکر کنند کـه ایـن کار، وقت تلف کردن است. 2- معمولاً مطمئن هستم که همه امور درست پیش خواهد رفت، حتی در موقعیت‌هایی که باعث نگرانی اکثر مردم می‌شود. 3- غالباً احساس می‌کنم قربانی شرایط هستم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه رویدادهای زندگی جوانان

پرسشنامه سیاهه رویدادهای زندگی جوانان

تعداد سوالات: 79 | فرمت: پی‌دی‌اف در زندگی هر فردی رویدادهایی پیش می‌آید که او را ناراحت می‌کند، در یک سال گذشته برای شما چـه رویـدادهایی پیش آمده و ناراحت‌تان کرده است؟ با علامت گذاشتن در مقابل رویدادهایی که در زیر قید شده است میزان ناراحتی در هر مورد را مشخص نموده، ما را در شناخت مشکلات، جوانان یاری دهید. 1- تغییر مدرسه 2- تغییر رشته تحصیلی 3- اخراج موقت از مدرسه *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرس...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه تجارت زندگی سارسون و همکاران

پرسشنامه سیاهه تجارت زندگی سارسون و همکاران

تعداد سوالات: 58 | فرمت: پی‌دی‌اف در زیر فهرستی از رویدادهای عمده زندگی ارائه شده است. این رویدادها گاهی موجب به تغییراتی در زندگی کسـانی می‌شوند که آنها را تجربه می‌کنند و سازگاری مجدد اجتماعی را ضروری می‌سازند. لطفاً بـه دقـت آنهـا را بخوانیـد و بررسی کنید که کدام یک از این رویدادها را در گذشته تجربه کرده‌اید و با علامت زدن در محل مـورد نظـر مشـخص نمایید که در چه دوره زمانی بوده است. 1- ازدواج 2- بازداشت در زندان یا مراکز مشابه 3- مرگ همس...

ادامه مطلب

پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن و منسفیلد (CMAL)

پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن و منسفیلد (CMAL)

تعداد سوالات: 29 | فرمت: پی‌دی‌اف سیاهه بیقراری کوهن – منسفیلد (کوهن – منسفیلد و بیلینگ، ۱۹۸۶) در ابتدا به عنوان یـک ابـزار تحقیقـاتی بـه منظور انجام پژوهش در مراکز نگهداری سالمندان ایجاد، آیتم‌های آن براساس مشاهدات و ادراک پرستاران از وضعیت بیماران و نیز مطالعات مروری انتخاب و در ادامه و طی یک بازبینی آیتم‌های ویژه جمعیت هدف (مبتلایان به آلزایمـر) به آیتم‌های قبلی اضافه شد. فرم فعلی سیاهه بیقراری کوهن – منسفیلد شامل ۲۹ آیتم است که ۷ ن...

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی

پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی

تعداد سوالات: 30 | فرمت: پی‌دی‌اف سؤالاتی که در این پرسشنامه گنجانده شده است، اطلاعات، مهـارتهـا و باورهـای جنسـی شـما و همچنـین روابـط غیرجنسی شما و همسرتان را می‌سنجد. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که تا چه اندازه آن را درست یا نادرست می دانید. بعد از خوانـدن هر عبارت با گذاشتن علامت (*) در ستون پاسخنامه، پاسخ خود را مشخص سازید. دقت کنید که در مقابل هر عبارت، فقط یکی از ۵ پاسخ ممکن را علامت بزنید. 1- ازدواج من براسا...

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش باورهای غیرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت

پرسشنامه سنجش باورهای غیرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت

تعداد سوالات: 24 | فرمت: پی‌دی‌اف سؤالاتی که در این پرسشنامه گنجانده شده، شامل نظرات و عقاید مختلف زنانی است که ترس از انجام عمل زناشویی دارند. لطفا هر عبارت را، به دقت بخوانید و با گذاشتن علامت (*) در ستون پاسخنامه، پاسخ خود را مشخص سـازید. دقت کنید که در مقابل هر عبارت، فقط یکی از ۵ پاسخ ممکن را علامت بزنید. 1- معتقدم که عمل مقاربت، عمل دردناکی است. 2- معتقدم که عمل مقاربت، عمل نفرت‌انگیزی است. 3- معتقدم که عمل مقاربت، با اعتقادا...

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش آگاهی مادران عقب مانده ذهنی از کودک خود

پرسشنامه سنجش آگاهی مادران عقب مانده ذهنی از کودک خود

تعداد سوالات: 30 | فرمت: پی‌دی‌اف مادر گرامی، این پرسشنامه به نگرش‌های شما در مورد فرزندی که در خانواده دارید مربوط می‌شود، احساسـات خـود را صادقانه بیان نموده و تمام سؤالات را پاسخ دهید حتی سؤالاتی که ظاهرا در مورد شـما مناسـبت نـدارد. بعضـی از سؤالات به مشکلاتی اشاره می‌کند که خانواده شما فاقد آن است با این حال به صورت صحیح یا غلط قابل پاسخگویی هستند. لطفاً شروع کنید و به یاد داشته باشید که تمام سؤالات را پاسخ دهید. 1- پاره‌ای از بیم...

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری

پرسشنامه سبک های یادگیری

تعداد سوالات: 12 | فرمت: پی‌دی‌اف پرسشنامه‌ای که در اختیار دارید یک پرسشنامه سبک یادگیری است که به منظور انجام پژوهش مربـوط بـه پایـان‌نامـه کارشناسی ارشد تهیه شده است. خواهشمندم با صرف ساعتی از وقت خود اینجانب را در انجـام ایـن پـژوهش یـاری نمایید. 1- وقتی که مشغول یادگیری هستم دوست دارم: مطابق با احساسم باشد                  نگاه کنم و گوش بدهمدر باره عقاید و نظریه‌ها فکر کنم                  عملاً به انجام کار بپردازم 2- زمانی...

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

پرسشنامه سبک شخصی رابینز PSI-II

تعداد سوالات: 48 | فرمت: پی‌دی‌اف در زیر جملاتی راجع به خصوصیات شخصی ارائه شده‌اند. لطفا هر یک از آنها را به دقت بخوانید و مشـخص نماییـد که با آن موافق هستید یا مخالف و سپس با کشیدن یک دایره دور یک نمره میزان موافقت یا مخالفـت خـود را تعیـین کنید. 1- اغلب، نیازها و خواسته‌هـای دیگـران را پـیش از خواسته‌ها و نیازهای خودم مطرح می‌کنم. 2- دوست دارم تا از دیگران فاصله بگیرم. 3- دوری از کسانی کـه آنهـا را دوسـت دارم بـرایم مشکل است. *نکته: مط...

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک، آبرامز، نیایورا، ایتون و روسی

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک، آبرامز، نیایورا، ایتون و روسی

تعداد سوالات: 20 | فرمت: پی‌دی‌اف لطفا اطمینانتان را نسبت به توانایی خود برای مقاومت موفقیت‌آمیز در برابر میل به خوردن با استفاده از یـک مقیـاس ۱۰ نقطـه‌ای از (۰ اصلا مطمئن نیستم) تا (۹ کاملا مطمئن هستم) درجه‌بندی نمایید. 1- وقتی که مضطرب (عصبی) هستم می‌توانم در برابر خوردن مقاومت کنم. 2- در تعطیلات آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) می‌توانم خوردنم را کنترل کنم. 3- حتی اگر مجبور شوم به دیگران «نه» بگویم می‌توانم در برابر خوران مقاومت کنم. *ن...

ادامه مطلب