خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های فنی و مهندسی » پایان نامه های برق و الکترونیک » موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

موانع راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در زمان فروپاشی شبکه

تعداد صفحات : ۱۴۵ | قابل ویرایش

مهمترین هدف مجموعه صنعت برق تامین برق با کیفیت عالی (ولتاژ نرمال- فرکانس نرمال- تداوم برق) مشترکین می باشد.

فهرست                                                                                                                             صفحه

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۱-پایداری ولتاژ……………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-۱-تعریف پایداری ولتاژ ……………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-۲-دسته بندی پایداری ولتاژ……………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-۳-تحلیل پایداری ولتاژ…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ – ناپایداری ولتاژ در سیستم های قدرت……………………………………………………………… ۶

۱-۳-۱-فروپاشی ولتاژ در سیستم های قدرت…………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۲-ناپایداری ولتاژ……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴-کنترل فرکانس……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۵-کنترل فرکانس و ولتاژ……………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۶-بارزدایی بهینه با در نظر گرفتن دینامیک با ژنراتور ……………………………………………… ۱۵

۲-۱-نمونه ای از فروپاشی شبکه سراسری ایران………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-تحلیل فروپاشی شبکه سراسری ایران در تاریخ ۳۰/۲/۸۰……………………………………. ۱۹

-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-مشخصه های عمومی شبکه سراسری ایران………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-شرایط شبکه سراسری……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۵-توالی و چگونگی پیشرفت فروپاشی………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶-تحلیل فروپاشی……………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۶-۱-ارزیابی تغییرات فرکانس…………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۲-تحلیل پایداری ولتاژ……………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۶-۳-تحلیل و ارزیابی ، فروپاشی مناطق مختلف جزیره……………………………………….. ۲۵

۲-۷-دلایل اصلی وقوع بلک اوت در آمریکای شمالی………………………………………………… ۲۷

۲-۷-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۷-۲-چه چیزی باعث وقوع بلک اوت شد؟……………………………………………………………. ۲۸

۲-۸-ضریب قدرت بار و توان راکتیو…………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۹-رله ناحیه ۳……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۱-سیستم راه انداز واحد گازی و نحوه راه اندازی خوی…………………………………………… ۳۹

۳-۲-شرح موتور راه انداز و مشخصات فنی آن………………………………………………………… ۴۰

۳-۳-مشخصات فنی موتور راه انداز (کرنک)……………………………………………………………. ۴۰

۳-۴-اولویتهای استارت دیزل…………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۵-جریان راه اندازموتور راه انداز (کرنک)………………………………………………………………. ۴۱

۳-۶-استارت واحدهای گازی و مراحل آن……………………………………………………………….. ۴۳

۳-۷-نحوه پارالل کردن واحد گازی استارت شده با شبکه………………………………………….. ۴۹

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۲-تأثیر واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی……………………………………………….. ۵۳

۴-۳-تأثیر بخش بخار نیروگاه خوی در شبکه های فوق توزیع آذربایجان………………………. ۵۳

۴-۴-نقش نیروگاه خوی در نرمال سازی شبکه ………………………………………………………… ۵۴

۴-۵-علل فروپاشی شبکه در سال ۱۳۸۰ در ایران…………………………………………………….. ۵۴

۴-۶-نحوه پایداری شبکه در مواقع فروپاشی سال ۸۰و نقش اساسی نیروگاه خوی……… ۵۵

۵-۱-پروژه ایجاد قابلیت بلک استارت کردن در نیروگاه سیکل خوی…………………………….. ۵۷

۵-۱-۱-تأمین توان……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۵-۱-۲-اتصال به نیروگاه……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۵-۱-۳-کنترل نیروگاه……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۵-۱-۴-حالتهای انتخابی………………………………………………………………………………………… ۵۹

۵-۲-راه انداز بلک استارت واحدهای گازی……………………………………………………………….. ۵۹

– مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۵-۳-شرح طرح……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۵-۴-مشخصات و شرح سیستم بلک استارت برای نیروگاه سیکل ترکیبی خوی…………….. ۶۰

۵-۵-عملکرد دیزل ها در شرایط بهره برداری …………………………………………………………….. ۶۲

۵-۶-شرح عملکرد سیستم بلک استارت…………………………………………………………………… ۶۲

۵-۷-پیشنهاد تغییرات در سیستم مدارات کنترل موجود بر یک ژنراتور………………………. ۶۴

۶-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۶-۲-نکات مربوط به سیستم تحریک………………………………………………………………………. ۶۷

۶-۳-سیستمهای تحریک ژنراتور نیروگاه خوی………………………………………………………….. ۶۸

۶-۴-مشخصات کلی الکتریکی سیستم تحریک نیروگاه خوی………………………………………. ۶۹

۶-۴-۱-کشخصات القاء کننده سیستم تحریک………………………………………………………….. ۶۹

۶-۴-۲-مشخصات القاء شونده سیستم تحریک……………………………………………………….. ۷۰

۶-۴-۳-مشخصات اجزاء بخش قدرت…………………………………………………………………….. ۷۰

۶-۵-ساختار کلی اجزای سیستم تحریک……………………………………………………………………. ۷۱

۶-۵-۱-تهویه سیستم تحریک…………………………………………………………………………………. ۷۲

۶-۵-۲-القاء کننده سیستم تحریک…………………………………………………………………………. ۷۳

۶-۵-۳-القاء شونده سیستم تحریک………………………………………………………………………. ۷۷

۶-۵-۴-تجهیزات جانبی سیستم تحریک………………………………………………………………….. ۷۷

۶-۶-بررسی نحوه عملکرد سیستم تحریک………………………………………………………………… ۷۹

۶-۷-قطعات تجهیزات تابلوی سیستم تحریک………………………………………………………… ۷۹

۶-۸-شرح کارتهای کنترل………………………………………………………………………………………. ۸۰

۶-۸-۱-کارت کنترل ولتاژ ژنراتور…………………………………………………………………………….. ۸۰

۶-۸-۲-کارت تهیه کننده حد ولتاژ ژنراتور………………………………………………………………… ۸۰

۶-۸-۳-کارت محدود کننده نسبت ولتاژ به فرکانس………………………………………………… ۸۱

۶-۸-۴-کارت محدود کننده حداقل جریان تحریک…………………………………………………….. ۸۱

۶-۸-۵-کارت تهیه کننده حد ولتاژ ژنراتور و تعقیب کننده………………………………………… ۸۱

۶-۸-۶-کارت تعقیب کننده برای تغییر وضعیت…………………………………………………….. ۸۲

۶-۸-۷-کارت منبع تغذیه …………………………………………………………………………………… ۸۲

۶-۸-۸-کارت تهیه کننده و کنترل زاویه آتش تریستورها…………………………………………. ۸۲

۶-۸-۹-کارت تأمین کننده حداکثر جریان تحریکASEXI…………………………………………. 82

۶-۹-بهره برداری از سیستم تحریک…………………………………………………………………………. ۸۳

۶-۹-۱-دستور العمل بهره برداری از سیستم تحریک در زمان کار طبیعی ژنراتور…………… ۸۴

۶-۹-۲-دستور العمل بهره برداری از سیستم تحریک در شرایط خاص ژنراتور………………… ۸۴

۶-۱۰-عمل بروز قطع میدان تحریک و عوارض آن…………………………………………………….. ۸۵

۶-۱۱-حفاظت ژنراتور در برابر نقص میدان تحریک……………………………………………………… ۸۶

۶-۱۲-محدود کننده توابع کنترلی و حفاظتی……………………………………………………………… ۸۷

۶-۱۲-۱-محدود کننده زیر تحریک…………………………………………………………………………….. ۸۷

۶-۱۲-۲-محدود کننده فوق تحریک………………………………………………………………………….. ۸۹

۶-۱۲-۳-محدود کننده و حفاظت ولت بر هرتز…………………………………………………………… ۹۰

۶-۱۳-گاورنر و حالتهای آن و انتخاب نوع حالت گاورنر………………………………………………. ۹۱

۶-۱۳-۱-گاورنر و حالتهای آن………………………………………………………………………………….. ۹۱

۶-۱۳-۲-امور جانبی………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۶-۱۴-وظایف اصلی……………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۶-۱۵-مدل گاورنر الکتریک – هیدرولیک…………………………………………………………………… ۹۳

مقدمه

مهمترین هدف مجموعه صنعت برق تامین برق با کیفیت عالی (ولتاژ نرمال- فرکانس نرمال- تداوم برق) مشترکین می باشد.یکی از پارامترهای مطرح در صنعت برق ارائه شده از طرف شبکه به مشترکین ٬ ارائه برق در محدوده استاندارد ولتاژ برای مشترکین می باشد. از آنجا که تغییرات ولتاژ در شبکه تابع پارامترهای مختلفی از جمله:

  • چگونگی تغییرات بار مصرف کننده ها
  • فاصله مراکز تولید و مراکز مصرف
  • متناسب بودن مشخصات فنی تجهیزات انتقال و توزیع با شرایط شبکه
  • قابلیت انعطاف پذیری واحد های نیروگاهی در تغییر میزان مگا وار تولیدی
  • چگونگی بهره برداری صحیح از منابع خازنی یا راکتور های شبکه
  • چگونگی عملکرد تپ چنجرترانسفور ماتور های قدرت

 انجام کنترل ولتاژ در هر شبکه از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و متناسب با هر منطقه از شبکه و با توجه به امکانات موجود در آن منطقه و با لحاظ کردن حالت بهینه فنی و اقتصادی نسبت به کنترل ولتاژ اقدام می شود. در این فصل پایداری و ناپایداری ولتاژ به صورت کلی مطرح می شود و سپس روشها و امکاناتی که در کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه مورد استفاده قرار می گیرند تشریح می شود.

منابع و مأخذ

۱- مدارک بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خوی

۲- دوره های آموزشی مجتمع آذربایجان

۳- ماهنامه ۱۳/۴۰۰۰ وزارت نیرو اردیبهشت ۸۴

۴- تجربه های شخصی

۱۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز