خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های تربیت بدنی » پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

تعداد صفحات : ۶۴ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… ۴

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

اهداف کلی………………………………………………………………………………………………. ۵

اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت و فایده پژوهش……………………………………………………………………………… ۶

تعریف اصلاحات …………………………………………………………………………………….. ۸

تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم

تعاریف سلامت روان ………………………………………………………………………………. ۱۱

تاریخچه مختصری بر سلامت روان…………………………………………………………… ۱۲

اصول بهداشت روان………………………………………………………………………………… ۱۳

انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)……………………………………………………………. 15

رابطه ورزش با سلامت روان……………………………………………………………………. ۱۵

زنان و فعالیت بدنی …………………………………………………………………………………. ۱۷

جمعیت مسن و فعالیت بدنی………………………………………………………………………. ۱۸

تعاریف ورزش ……………………………………………………………………………………….. ۱۹

تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ………………………………………………………… ۱۹

کاربرد ورزش هندبال در جامعه……………………………………………………………….. ۲۰

نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان …………………………………….. ۲۱

مکتب انسان گرایی……………………………………………………………………………………. ۲۳

مکتب رفتار گرایی…………………………………………………………………………………….. ۲۳

مکتب شناخت گرایی ………………………………………………………………………………… ۲۴

ورزش از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………… ۲۵

ورزش و درمان ……………………………………………………………………………………… ۲۵

پیشینه مطالعاتی در جهان…………………………………………………………………………. ۲۷

پیشینه مطالعاتی در ایران …………………………………………………………………………. ۲۹

فصل سوم

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۳۲

جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳۲

نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۳

چگونگی نمونه‌برداری………………………………………………………………………………. ۳۳

توضیح درباره نمونه‌ها…………………………………………………………………………….. ۳۴

نحوه نمره گذاری ……………………………………………………………………………………. ۳۳

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۳۴

– روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. ۳۶

– اعتباری پرسشنامه………………………………………………………………………………… ۳۷

روش آماری……………………………………………………………………………………………. ۴۰

فصل چهارم

محاسبات آماری علائم جسمانی…………………………………………………………………. ۴۴

تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی……………………………………………………………… ۴۴

محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب…………………………………………………… ۴۸

تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب………………………………………………… ۴۸

محاسبات آماری کارکرد اجتماعی……………………………………………………………… ۵۱

تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی………………………………………………………….. ۵۱

محاسبات و بیان افسردگی………………………………………………………………………… ۵۴

تفسیر و بیان نتیجه افسردگی…………………………………………………………………….. ۵۴

محاسبات آماری سلامت عمومی………………………………………………………………… ۵۶

تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی…………………………………………………………….. ۵۶

فصل پنجم

خلاصه‌ای از فصول…………………………………………………………………………………. ۶۰

مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین……………………………………………….. ۶۰

محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………… ۶۱

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. ۶۳

منابع و مآ‎خذ……………………………………………………………………………………………

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………….

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

۱- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

۲- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.

۳- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.

۴- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.

گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان دانشجوی ۴۲-۲۰ ساله می‌باشد که ۳۰ نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال ۱۳۸۵ می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد.

بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با ۰۳/۳ t= و با اطمینان ۹۹% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با ۱۱/۳ t = وبا اطمینان ۹۹% و بین کارکرد اجتماعی با ۵۳/۳ t =  و با اطمینان ۹۹% و ۹۹۹% و بین افسردگی با ۵۹/۲ t = و با اطمینان ۹۵/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با ۵۷/۲t= و با اطمینان ۹۵% تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه

یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه‌های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت‌های جسمانی می‌دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند.

بهداشت جسمی و روانی از مقوله‌هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است. (پهلوان، محمدرضا، ۱۳۸۳، ص ۲)

جرج در باتلر در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌ای در جامعه دارد. او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است.

اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند. (نمازی زاده و سلحشور، ۱۳۶۱، ص ۱۲)

غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد. سالخوردگان سالم و بی‌تحرک بالای ۸۰ سال که استقامت آموزی را شروع می‌کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه‌ سواری) قابلیتهایی کسب می‌کنند که با قابلیتهای افراد بسیار جوانتر برابر است. (سید محمدی، یحیحی؛۱۳۸۳، ص ۳۱۰)

امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خیابان‌های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می‌شوند. اما در شیوه زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می‌شود. (میرزایی؛ الهه؛ ۱۳۸۴؛ ص ۴۲۹)

حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است. نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد.

بدون هیچ‌گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ ۱۳۷۹؛ ص ۳۲)

در سراسر جهان بیش از ۶۰ درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی‌دهند. بی‌تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن‌تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی – اجتماعی و افراد ناتوان شایع است. همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می‌یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از ۱۳ درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند. دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعالیت بدنی و برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده علیه؛ ۱۳۸۳؛ ص ۱۳)

بیان مسئله

با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع ورزش و تاثیرات انکار ناپذیر آن بر سلامت جسمانی و روانی و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در این زمینه که عبارتند از:

آیا بین ورزش و سلامت جسمانی رابط وجود دارد؟

آیا بین ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و کارکرد اجتماعی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و علائم اضطرابی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد؟

به تحقیق و پژوهش در این زمینه ها می‌پردازیم.

منابع و ماخذ

  1. برک لورای. روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی) جلد دوم ترجمه یحیی سید محمدی، (۱۳۸۳)، تهران، انتشارات ارسباران، چاپ سوم.
  2. حاجی آقا جانی، سعید، اسدی نوقابی، احمدعلی، (۱۳۷۸)، روان پرستاری (بهداشت روانی (۱))، تهران، نشر تبلیغ بشری، چاپ الغدیر.
  3. ساپینگتون؛ اندورا، بهداشت روانی، ترجمه حسین شاهی برواتی (۱۳۸۴) تهران، انتشارات روان،‌ چاپ سوم.
  4. سارا فینو؛ ادوارپ، روان شناسی سلامت، مترجمان، زیر نظر دکتر الهه میرزایی، دکتر سید علی احمدی ابهری؛ دکتر حسن افتخار اردبیلی؛ دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر فروغ شفیعی، دکتر پریوش قوامیان، دکتر غلامرضا گرمارودی، دکتر علی منتظری مقدم، دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر سید مهدی نورایی (۱۳۸۴)، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول.
  5. شریفی؛ حسن پاشا شریفی، نسترن (۱۳۸۳)؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران، انتشارات سخن؛ چاپ چهارم.
  6. ملامحمد، محمدرضا (۱۳۷۹)؛ کلیدهای تربیتی برگرفته از کلام امیر سخن امیرالمومنین علی (ع) ویژه مربیان و ورزشکاران، تهران، انتشارات سازمان تربیت بدنی.
  7. نمازی زاده؛ مهدی؛ سلحشور بهمن (۱۳۶۳)، تربیت بدنی عمومی انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

مجلات:

  1. مجله ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت پرورشی و تربیت بدنی، نشریه ماهنامه اداره کل تربیت بدنی، شماره ۱۵۷ (۱۳۸۰)
  2. مجله ورزش و ارزش؛ تربیت بدنی و بهداشت؛ وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت تربیت بدنی و تندرستی؛ نشریه ماهنامه دفتر تربیت بدنی پسران، شماره ۱۷۲ (۱۳۸۳)

سایت:

www.sport.com

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز