کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های جغرافیا » بررسی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت شهری

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت:

6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک:

09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت شهری

بررسی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت شهری

بررسی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت شهری

تعداد صفحات : 150 | قابل ویرایش

گسترش روز افزون شهرها وواگذاری وظایف و فعالیت های جدید به مدیریت های شهری (شهرداریها) و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری مانند مشکلات عمده اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، بیش از پیش توجه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان و نیز نگاهی نوین، عالمانه و جامع به این مقوله را می طلبد و بدون شک این حوزه بدون استفاده از تجارب دیگران در زمینه های نظری و عملی به موفقیت کامل دست نخواهد یافت.

مقدمه

گسترش روز افزون شهرها وواگذاری وظایف و فعالیت های جدید به مدیریت های شهری (شهرداریها) و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری مانند مشکلات عمده اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، بیش از پیش توجه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان و نیز نگاهی نوین، عالمانه و جامع به این مقوله را می طلبد و بدون شک این حوزه بدون استفاده از تجارب دیگران در زمینه های نظری و عملی به موفقیت کامل دست نخواهد یافت. تقریباٌ در همه کشورهای جهان، بیشترین نقش را در مدیریت امور شهر، شهرداریها بازی می کنند. این سازمان ها در ایران، از جایگاه اصلی خود که برنامه ریزی و مدیریت امور شهری است، دور مانده اند و به سازمان هایی با نیروی انسانی ناکارآمد و خدمات نه چندان با کیفیت، به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک تبدیل شده اند. پیچیدگیهای اجتماعی و کالبدی شهر از جمله مشکلاتی است که امروزه مدیران شهری با آن مواجه اند. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست شهری، حمل ونقل شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل بسیار مهمی که تاثیر فزآینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است.

کنترل رشد و توسعه شهرها از نظر کالبدی و جمعیتی نیازمند وجود مدیریت سازمان یافته و کارآمد است که بتواند تمامی عوامل و عناصر موثر در اداره شهر را به نحوی مطلوب جهت پاسخگویی به نیاز شهروندان سازماندهی نماید. چرا که شهر بعنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد و اداره و مدیریت شهرها تحت تاثیر نیروها و بخشهای مختلف از جمله نیروهای بخش دولتی – عمومی، جامعه مدنی و نیروهای بخش خصوصی صورت می گیرد. بنابراین شهر نتیجه فرآیند تصمیم گیری جزء جزء و جمعی این گروههاست. از میان این گروهها برخی دارای قدرت رهبری بوده و بقیه از انها رهبری می کنند. گروههای یاد شده به عنوان کنشگران فضای شهری و مطابق با اهداف و امیال خود به هدایت و توسعه شهر می پردازند. نوع فعالیت گروههای ذکر شده در اداره شهرها در جوامع مختلف با هم متفاوت بوده، تحت تاثیر مستقیم شیوه هایی است که این جوامع طبق آن سازمان یافته اند. در جوامعی که بصورت غیرمتمرکز اداره می شوند و نظام دموکراسی مبتنی بر مردم سالاری و شهروند مداری در آنها حاکم است، هنر مدیریت شهری به شکل نظام مند، با درایت و طبق خواسته ها و مطالبات شهروندان بر اساس هماهنگی و وحدت تمام عوامل موثر در اداره شهر صورت می گیرد. در این جوامع، (حکومتهای محلی) شهری نقش اصلی را در امور شهر ایفا می نمایند که نتیجه این نوع حکومت و مدیریت، ظهور شهرهای پیشرفته براساس مشارکت تمامی نیروهای سازنده شهر است. لذا حرکت به سوی سیستم مدیریت شهری به شکل مشارکتی تغییری بنیادی و گسترده در ویژگیهای ماهیتی نهادها را می طلبد و چنین تغییری متقابلاٌ بر چگونگی عملکرد واقعی هر فعالیتی تاثیر می گذارد. اما در جوامعی که بر اساس نظام متمرکز اداره می شوند شهرها بیشتر بر اساس خواست نیروهای حاکم و بدون در نظر گرفتن جایگاه سایر گروههای شهری بخصوص شهروندان و به شیوه ای متمرکز اداره می شوند. در این جوامع حکومتهای محلی به طور کامل شکل نگرفته اند و مدیریت و اداره تمامی امور شهری از سوی حکومت مرکزی اعمال می شود و به دلیل تمرکز شدید، با مشکلات متعدد اجتماعی- اقتصادی مواجه هستند. مدیریت شهری در این گونه جوامع به دلایل متعدد فاقد انسجام و هماهنگی لازم در اداره امور شهرهاست. همچنین به دلیل عدم توان و ناکارآمدی مدیریت شهری در کنترل رشد و گسترش کالبدی شهرها شاهد آشفتگیها و نابسامانیهای بسیار در شهرهای این جوامع هستیم.

این تحقیق الگوی مدیریت شهری گله داررا بررسی می کند و با شناخت سازمان شهرداری و جایگاه آن در عرصه مدیریت شهری گله دارو در راستای بهینه سازی الگوی مدیریت شهری گله داربه ارائه راهکارهای مناسب می پردازد. در فصل اول کلیات و روش تحقیق آمده است. در فصل دوم مبانی نظری مدیریت، مدیریت شهری و روند آن در ایران و جهان، در فصل سوم به ویژگیهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر و بررسی مدیریت شهری گله دارو عوامل تاثیر گذار بر آن مانند ساختار سازمانی شهرداری، ساختار نیروی انسانی از نظر نوع استخدام، تخصص، رشته و میزان تحصیلات ساختار عملکردی و شهرداری است وضع موجود ساختار پرسنلی و چارت سازمانی، با الگوهای استاندارد و مناسب مطابقت داده شده است و روابط با دیگر سازمانهای دخیل در مدیریت شهری، منابع مالی (هزینه ها و درآمدها) پرداخته شده است. در فصل چهارم سازمانها و اداراتی که در ارائه خدمات و امور شهر دخالت دارند و همچنین یافته های دیدگاه شهروندان و مسئولین صاحب نظر درباره عملکرد مدیریت شهری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل پنجم آزمون فرضیات و ارزیابی نقاط ضعف و قوت درونی، تهدیدات و فرصت های مدیریت شهری با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT و در ادامه با توجه به مشکلات ساختاری مدیریت شهرداری گله دار، به ارائه پیشنهادات، راهکارها و استراتژی های مطلوب پرداخته شده است.

منابع و مأخذ

محمدرضا بهنیا/ گله دار نگین کویر شناخت گله دار – نام آوران گله دار/ناشر: دانشگاه تهران – 1381

–  الوانی، سید مهدی (1374). مدیریت عمومی،  نشر نی، چاپ هفتم.

– ایمانی، حسین و نوید سعیدی رضوانی (1375). مدیریت شهرداری در ایران، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، چاپ دوم، تهران

– ایمانی جاجرمی، حسن (1381). تحولات قانونی شوراها، مجله شهرداریها، وزارت کشور، شماره7،8،9.

– اسکندری، علی اکبر(1370). اداره امور شهرداری ها، استانداری آذربایجان شرقی، تبریز.

– بهرامی نزاد، دهقان (1383). مفهوم مدیریت شهری، مجموعه مقالات همایش مسایل شهرسازی ایران جلد2مدیریت شهری، دانشکده هنر ومعماری دانشگاه شیراز.

– بهاروند، محمدرضا (1382). مدیریت درآمدو هزینه شهرداری، سازمان شهرداریها، شماره 56.

– پاپلی یزدی، محمد حسین و حسین رجبی سناجردی (1382). نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، تهران.

– ترابی، علیرضا (1383). مدیریت پایدار شهری در گروه حکمروایی خوب، ماهنامه پژوهشی شهرداریها، شماره69.

–  تشکر، زهرا (1385). وظایف شهرداریها در ایران، ماهنامه پژوهشی –  آموزشی، اطلاع رسانی، سال اول، شماره 2، 5.

– جوادی، اردشیر (1378). نقش مدیریت درتوسعه پایدارشهرها، اولین همایش توسعه پایداردر نواحی شهری، دانشگاه تبریز.

– جوادی، اردشیر ( 1382). مدیریت شهری در ایران؛ فراز و فرود، ماهنامه پژوهشی شهرداری ها، شماره 47.

– جوادی، اردشیر (1385). ماهنامه پزوهشی شهرداریها ، شماره 86.

– جیمز، موریس (1368). تاریخ شکل شهر، ترجمه رضازاده، انتشارات علم و صنعت، تهران.

– چیما، شابیر (1382). «چالش مدیریت شهری در مدیریت شهر» خط مشی ها و نوآوریها در کشورهای در حال توسعه، ترجمه پرویز زاهدی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

چیمبا، شابیر (1379) خط مشی ها و نوآوریها در کشورهای توسعه، ترجمه پرویز زاهدی، انتشارات شهرداری ها، تهران.

– حناچی، سیمین (1381). جایگاه مدیریت پایدارشهر درمجامع بین الملل، مدیریت شهری پایدار بررسی تجارب  مشارکتی شهرداری ها و شورای شهرهای ایران، شماره 15، سازمان شهرداری ها.

– حاتمی نژاد، حسین و معصومه عموزاده (1387). بررسی نقاط قوت و ضعف شوراها و مدیریت شهری، ماهنامه پژوهشی شهرداری ها، شماره 88.

– حبیبی، سیدمحسن (1375). از شار تا شهر، انشارات دانشگاه تهران.

– حجتی اشرفی، غلامرضا (1376). مجموعه قوانین و مقررات شهرداری، کتابخانه گنج دانش.

– حسن زاده دلیر، کریم (1367). مقدمه ا ی بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم، 122و 215.

– دبیر اجرایی کمیسیون سکونتگاههای انسانی سازمان ملل (١٣٧٣). بهبود مدیریت شهری، ترجمه سعید رضوانی، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران،

– رهنما، محمد رحیم (1380). پارادایم بهبود مدیریت شهری (باتکیه بر شهر مشهد)، فصلنامه تحقیقات جفرافیایی، شماره16، مشهد.

– رجب صلاحی، حسین (1382). ساختار حکومت محلی مدیریت  شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالشهای تجربی، سازمان شهرداری ها.

– رجب صلاحی، حسین (1381).  برنامه ریزی و « ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری»- برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، تهران.

 رفیع پور، فرامرز(1375). توسعه و تضاد، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد دوم.

– رفیع پور، فرامرز(1367). توسعه تضاد، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

– زیاری، کرمت الله (1383). مکتب ها و نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد.

– سعید نیا، احمد ( 1383). مدیریت شهری،کتاب سبز شهرداری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران.

–  سعید نیا، احمد(1379). مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری.

– سعیدنیا، احمد(1382). فصلنامه مدیریت شهری، سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری، شماره ١۴.

– سعیدنیا، احمد (١٣٨٢). مجموعه کتابهای سبز شهرداری، شهرسازی، جلد اول، انتشارات سازمان شهرداریها.

– سعیدنیا، احمد (1383). مجموعه کتابهای سبز شهرداری، مدیریت شهری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.

– سعید نیا، احمد (1382). مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ دوم تهران.

–  سیعدی رضوانی، نوید (1378). کنکاشی در مفهوم شهرداری، مجله شهرداریها، ماهنامه پژوهشی آموزشی اطلاع رسانی برنامه ریزی شهری، شماره1، 16.

– سالنامه آماری استان کرمان، 1385.

– صرافی، مظفر (1383). مدیریت پایدار شهری در گروه حکمروایی خوب، ماهنامه پژوهشی شهرداری ها، شماره 69.

– صرافی، مظفر(1377).  تمرکززدایی کلانشهرهای کشورهای جنوب  باورها و راهبردها معماری و شهرسازی، شماره ۴٨ و ۴٩.

– صرافی، مظفر (1379). مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری ، انتشارات شهرداریها، شماره دوم.

– طاهرخانی، حبیب الله (١٣٨١). «برنامه ریزی و ساز و کار نظامهای برنامه ریزی و مدیریت شهری»؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، انتشارات شهرداریها، تهران.

– طاهری، ابوالقاسم (1377). اداره امور شهرداری ها، انتشارات قومس، تهران.

– علوی تبار، علیرضا (1382). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امورشهرها، انتشارات سازمان شهرداری ها کشور، جلد اول، تهران.

– علوی تبار، علیرضا (1379). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات شهرداریها.

– عباسی شکوهی، حمید (1379). بررسی و نقش جایگاه شوراهای اسلامی شهر در ساختار مدیریت شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس،

– فردآر، دیوید(1379). مدیریت استراتژیکی، ترجمه پارسانیان وسید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران.

– فرد فیدلر، مارتین (1373). ترجمه محمود طلوعی و مهدی چمنزار، افزایش کارایی مدیریت، موسسه رسا، چاپ دوم، تهران.

– فرید، یدالله (1378). جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات جهاد دانشگاهی تبریز، چاپ چهارم.

– کاظمیان، غلامرضا و نوید سعیدی رضوانی (1383). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداریها.

– کاظمیان، غلامرضا و نوید سعیدی رضوانی (1383). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات شهرداریها.

– کاظمیان، غلامرضا – سعیدی رضوانی، نوید (1381). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد دوم، انتشارات شهرداریها.

-کاظمیان، غلامرضا – سعیدی رضوانی، نوید(1383). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد چهارم، انتشارات شهرداریها.

– موسوی، میر نجف ( 1385). تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 80، مشهد.

– مشکلانی، پروانه (1383). اداره شهرهای جهان باالگوهای مشارکتی، ماهنامه پژوهشی شهرداری ها ، شماره 69.

– مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(1380). نحوه مدیریت شهری در برخی از کشورهای مهم جهان، تهران، بی تا.

– مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،(1374). نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان، انگلستان، تهران.

– مقیمی، سید محمد (1382). اداره امور حکومتهای محلی، انتشارات سمت، دانشگاه تهران، چاپ اول.

– مهدیزاده، جواد (1380). به سوی شهرسازی دموکراتیک، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ،11.

– مهدیزاده، جواد (1382). تحول در مفهوم، نقش و ساختار کلانشهرها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ، 17.

– گیتی، اعتماد(1388). شهر نشینی در ایران،انتشارات آگاه

– مزینی، منوچهر(1378). ترتیب ساختار شهری در ایران، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری در ایران.

– مزینی، منوچهر(1378). بررسی ساختار مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداریها، تهران.

– مشهدیزاده دهاقانی، ناصر(1374). برنامه ریزی شهری در ایران، دانشگاه علم و صنعت، چاپ دوم.

– مهندسین مشاور هامونپاد (1381). شیوه های درآمد وکاهش هزینه های شهرداریها، انتشارات شهرداریهای کشور، تهران.

– مستاجران، علی (1380). سیستم اطلاعات مدیریت، انتشارات کیومرث، چاپ دوم، تهران.

– معینی، صفر(1379). فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان، وزارت کشاورزی، تهران.

– ووکونیرانان (1381). دموکراسی در اداره امور شهرداری و مشارکت شهروندان برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالشهای تجربی، ترجمه غضنفر اکبری، انتشارات شهرداریها.

– وزارت کشور معاونت هماهنگی امور عمرانی (1375).  دفتر برنامه ریزی عمرانی شهرداری ها در ایران و جهان، وظایف و منابع درآمدی، گروه مطالعات برنامه ریزی شهری.

– لطیفی، غلامرضا ( 1387). مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاریها.

– نجاتی حسینی، سید محمود (1379). پارادایم جدید مدیریت شهری  فصلنامه مدیریت شهری، شماره اول.

150,000 ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز