هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های حقوق » شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت:

6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک:

09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

تعداد صفحات : 45 | قابل ویرایش

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند.

فــهــرســـت

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کلیاتی درباره شرط و شرط باطل……………………………………………………………………. 3

حقیقت شرط…………………………………………………………………………………………………………….. 4

شرط مبطل……………………………………………………………………………………………………………….. 4

واژه شرط باطل در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….. 8

بخش دوم:مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عهد…………………………………………….. 9

انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………… 10

شرط نامشروع………………………………………………………………………………………………………….. 11

شرط مخالف کتاب و سنت…………………………………………………………………………………………. 14

شرط خلاف قانون…………………………………………………………………………………………………….. 14

شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی……………………………………………………………………….. 16

شرط خلاف مقتضای عهد…………………………………………………………………………………………… 17

شرط خلاف مقتضای ذات عقد……………………………………………………………………………………. 20

شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد………………………………………………………………………………….. 22

مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد…………………………………………………………………………… 24

ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………. 27

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران………………………………………… 28

شرط خلاف مقتضای عقد…………………………………………………………………………………………… 29

بخش سوم:آثار هر دو شرط………………………………………………………………………………………… 31

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………. 32

اثر شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………… 33

اثر شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………………………. 34

بخش چهارم:نتیجه گیری،منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 36

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 37

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 42

مقدمه

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.

گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.

در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

 1. امامی، حسن، حقوق مدنی، چاپ خانه دانشگاه، جلد 1، تهران، 1334 ه.ش.
 2. بجنوردی، محمد، فقه مدنی، جلد 2، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1388 ه.ش.
 3. خوئینی، غفور، حقوق تعهدات، نشر زهد، تهران، چاپ اول، 1379 ه.ش.
 4. خیاطی، علی اکبر، شروط باطل و تایید آن در عقد،magiran.com، روزنامه رسمی اعتماد، تهران،1387 ه. ش.، صفحه 7.
 5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376 ه.ش.
 6. فخار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری (خیارات، مبحث شرط).، جلد 8، قم، دار الحکمه، چاپ چهارم، 1379 ه.ش.
 7. قنواتی، جلیل و وحدتی شبیری، سید حسن و عبدی پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران، سمت، چاپ اول، 1379 ه.ش.
 8. قرآن کریم، مترجم الهی قمشه ای، تهران، انتشارات باقر العلوم، چاپ نهم، 1386 ه.ش.
 9. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها).، جلد 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387 ه.ش.
 1. شبیری، زهرا، مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد، پژوهش های دینی، تهران، بهار 1385 ه.ش، سال دوم، شماره 4، صص 191 تا 217.
 2. مدرسی، محمد تقی، احکام عمومی عقود و قراردادها، ترجمه: سید یاسر قزوینی حائری، انتشارات محبان الحسین، چاپ اول، 1385 ه.ش.
 3. مومنی، مهدی، آیین معاملات در اسلام و قوانین ایران، تهران، نشر مکیال، چاپ اول، 1379 ه.ش.
 4. صفایی و امامی، حقوق خانواده، جلد 1، نشر میزان، 1386 ه.ش.
 5. عابدیان، میر حسین، شروط باطل و تاثیر آن در عقود، تهران، انتشارات جاودانه، 1387 ه.ش.
 6. علامه، مهدی، شروط باطل و تاثیر آن در عقود، اصفهان، انتشارات مانی، چاپ اول، 1379 ه.ش.
 7. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1374 ه.ش.

فهرست منابع عربی

 1. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، موسسه باقری، چاپ اول، جلد 6، 1420 ه.ق.
 2. نائینی خوانساری، حاشیه مکاسب منیه الطالب، جلد 3، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418 ه.ق.
 3. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، 1404 ه.ق.
 4. نراقی، محقق، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی قم، 1408 ه.ق.
 5. نرم افزار معجم فقهی
 6. قانون مدنی ایران
 7. حسینی المراغی، میر عبد الفتاح، عناوین الفقهیه، جلد 2، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417 ه.ق.
 8. حلی (العلامه)، تذکره الفقها، قم، موسسه آل بیت، چاپ اول، 1420 ه.ق.
 9. حلی، محقق، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409 ه.ق.
 10. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، مکتبه سید المرعشی، 1404 ه.ق.
 11. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، روضه البهیه (شرح اللمعه)، جلد 3، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ه.ق.
 12.  ———————————، مسالک الافهام، جلد 5، قم، موسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1414 ه.ق.
 13. عاملی، الحر، وسایل الشیعه، جلد 18، قم، موسسه آل بیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1414 ه.ق.
 14. عبد الناصر، موسوعه جمال، فی الفقه الاسلامی، ج 1، بی جا، بی تا.
 15. یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، جلد 2، بی جا، اسماعیلیان، 1378 ه.ش.
90,000 ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز