خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های حقوق » پایان نامه تشکیل پرونده شناسایی و شکل گیری شخصیت بزهکار در نظام کیفری ایران

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه تشکیل پرونده شناسایی و شکل گیری شخصیت بزهکار در نظام کیفری ایران

پایان نامه تشکیل پرونده شناسایی و شکل گیری شخصیت بزهکار در نظام کیفری ایران

تعداد صفحات: ۸۲ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول : کلیات و تعاریف ۶
فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن ۶
مبحث اول : تعریف شخصیت ۶
۱-۱- تعریف لغوی شخصیت ۶
۱-۲-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت ) ۷
۱-۳-  تعریف روان شناختی شخصیت ۸
مبحث دوم : اجزای شخصیت ۱۰
۱- ساختار شخصیت ۱۰
۲- مراحل شکل گیری شخصیت ۱۰
الف- مرحله دهانی ۱۱
ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی ) ۱۱
ج- مرحله عضو جنسی ۱۱
د- مرحله شهوی ۱۲
عقده ادیپ ۱۲
عقده الکترا ۱۳
مبحث سوم : تئوری های مربوط به طبقه بندی شخصیت ۱۵
گفتار اول : طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی ۱۵
۱- طبقه بندی کرچمر ۱۵
۲- طبقه بندی شلدون ۱۶
۳- طبقه بندی هوتن ۱۷
گفتار دوم : طبقه بندی شخصیت بر مبنای تعادل عضو مترشحه داخلی ووضع شیمیایی بدن ۱۷
مبحث چهارم: شخصیت های غیرطبیعی و انواع آن ۱۹
۱-۱- شخصیت اسکیزوئیدی ۱۹
۲-۱- شخصیت سیکلوتیمی (دوره ای ) ۲۰
۳-۱- شخصیت هیستریکال ۲۱
۴-۱- شخصیت وسواسی ۲۱
۵-۱- شخصیت پارانوئیدی ۲۲
۶-۱- شخصیت هیجانی و بی ثبات ۲۲
۷-۱- شخصیت کژخو- ضد اجتماعی (پسیکوپات) ۲۲
۸-۱- هم جنس بازی ۲۳
۹-۱- خود ارضایی یا استمناء ۲۳
۱۰-۱- بچه بازی ۲۳
۱۱-۱- انحراف جنسی بت پرستی یا صنم پرستی ۲۳
۱۲-۱- عقده نرگسی یا خود شیفتگی ۲۳
۱۳-۱- سادیسم یا انحراف دیگر آ‍زاری ۲۴
۱۴-۱- مازوفیسم یا انحراف آزاد دوستی ۲۴
۱۵-۱- سادیسم و مازوخیسم ۲۴
۱۶-۱- حیوان بازی ۲۴
۱۷-۱- خود نمایی ۲۴
۱۸-۱- چشم چرانی ۲۴
۱۹-۱- پوشیدن لباس جنس مخالف ۲۴
۲۰-۱- انحراف مرده بازی ۲۵
۲۱-۱- انحراف میل به دزدی ۲۵
۲۲-۱- انحراف آتش افروزی ۲۵
۲۳-۱- انحراف هرزه درایی تلفنی ۲۵
مسئولیت و نسبت آن در اختلاف شخصیت ۲۵
فصل دوم : مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ۲۶
مبحث اول: تعریف پرونده شخصیت ۲۶
مبحث دوم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت ۲۷
مبحث سوم: پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ۳۱
مبحث چهارم : نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت ۳۴
۱- وضعیت جسمانی بزهکار ۳۵
۲- وضعیت اجتماعی ۳۶
۳- تاریخچه فردی ۳۷
۴- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم ۴۰
۵- وضعیت روانی ۴۰
مبحث پنجم : مراحل تشکیل پرونده شخصیت ۴۱

۱- ابسرا و اسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق) ۴۱
۲- ابسراواسیون بعد از محکومیت ۴۲
بخش دوم : لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار ۴۴
فصل اول : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار ۴۴
مبحث اول : راههای شناخت شخصیت بزهکار ۴۴
۱- شناخت شخصیت در محیط آزاد ۴۴
۲- شناخت شخصیت در محیط بسته ۴۵
مبحث دوم : شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی ۴۵
۱- مرحله تحقیق ۴۶
۲- مرحله تعقیب ۴۹
۳- مرحله رسیدگی ۵۰
مبحث سوم: اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران ۵۱
۱- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات ۵۱
۲- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط ۵۴
۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی ۵۷
مبحث چهارم: شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان ۵۸
۱- رعایت اصول فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصت بزهکار ۵۸
۲- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف) ۶۱
بند اول – تخفیف مجازات ۶۲
بند دوم – تشدید مجازات ۶۳
۳- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران ۶۵
فصل دوم : تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن ۶۶
مبحث اول: ابسرواسیون و علمی کردن سیستم عدالت کیفری ۶۶
مبحث دوم : دشواریهای موجود در اجرای طرح ۶۹
۱- دشواریهای قانونی ۶۹
۲- دشواریهای قضایی ۷۰
۳- دشواریهای اجرایی ۷۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۲
فهرست منابع و مآخذ ۷۷

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مساله مخصوصا در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مساله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد و با عنایت به اینکه برخی حقوق دانان در بحث مسئولیت کیفری افراد را به سه دسته :

الف – افراد مسئول

ب- افراد نیمه مسئول

ج- افراد غیرمسئول

تقسیم بندی کرده اند ما حتی در مورد افراد مسئول علاوه بر افراد نیمه مسئول مثل افراد مختل المشاعر معتقد به این هستیم که برای نیل به اصل فردی کردن مجازاتها و اصلاح و بازسازگاری مجرمین باید پرونده شناسایی شخصیت تشکیل بدهیم که ما در قسمتهای مختلف این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد ه اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود.

بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد.

از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است (مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۴۶، ۱۶۶، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی) و گاه قانونگذار از فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند.

این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیماتی قضایی» نامیده اند.

فهرست منابع و ماخذ

الف کتاب

 1. اردبیلی ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزا عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ سوم ، ۱۳۸۰
 2. آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات سمت، چاپ اول ، ۱۳۷۹
 3. الطافی ، رمضان ، جرم شناسی جیر روانی ، موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول ، ۱۳۷۲
 4. اشرافیان بناب ، دکتر مازیار ، ضروریات پزشکی قانونی ، ناشر طبیب ، چاپ اول ۱۳۸۰
 5. ج راد ، پرفسور کلارنس ، مباحث عمده در روان شناسی ، ترجه جواد وهاب زاده ، انشارات آموزش ، چاپ اول ، ۱۳۶۶
 6. خزانی ، دکتر منوچهر ، فرایند کیفری ،انشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۷۶
 7. دانش ، دکتر تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، ۱۳۷۶
 8. دهخدا ، دکتر علی اکبر، لغت نامه ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۳
 9. روز نهان ، دیوید ال و مارتین سیلگمن، آسیب شناسی روانی ، ترجمه سید یحیی محمدی ، نشر ارسباران ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
 10. رایجیان اصل ، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری ، انتشارات خط سوم، چاپ اول ، ۱۳۸۱
 11. شجاعی ، مهدی ، جرم شناسی نظری ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۱
 12. سیاسی ، دکتر علی اکبر ، مکاتب روان شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۶
 13. سیاسی ، دکتر علی اکبر ، نظریه های شخصیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۲
 14. صانعی ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۶
 15. صانعی ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۱
 16. طریقتی، دکتر شکراله ، مقدمه ای بر روان شناسی و روان پزشکی کیفری، انتشارات دهخدا، ۱۳۴۵
 17. علی آبادی، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم ، ۱۳۶۳
 18. عظیمی ، دکتر سیروس، اصول روانشناسی عمومی ، جلد اول ، انتشارات صفار، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۰
 19. کی نیا، دکتر مهدی ، روان شناسی جنایی ، انتشارات رشد، جلد دوم ، چاپ اول ، ۱۳۷۶
 20. کیانی ، دکتر مهرداد و گودرزی فرامرز، اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، نشر روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
 21. گودرزی ، دکتر فرامرز ، پزشکی قانونی ، جلد دوم، انتشارات انیشتن ، چاپ اول ، ۱۳۷۷
 22. مرتضی ، محسنی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۷۵
 23. مظلومان ، دکتر رضا ، جامعه شناسی کیفری ، انتشارات دهخدا ، چاپ اول ، ۱۳۴۵

ب- مقاله

۱- نوربها ، دکتر رضا ، مقاله « تعدیل شدت مجازات » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳۹ سال ۱۳۸۰

۲- مظلومان ، دکتر رضا ، مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟ » ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، شماره سوم ، ۱۳۴۹

۳- گلدوست جویباری رجب و سید اصفهانی حسام الدین ، « مقاله مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳۹ ، ۱۳۸۳

۴- ولیدی، دکتر محمد صالح ، مقاله « بررسی و تعیین احکام و شرایط آزادی مشروط » ، مجله پلیس انقلاب ، شماره ۱۰۳ ، شهریور سال ۱۳۶۹

۵- مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد آشوری که در کتاب علوم جنایی آمده است ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۳

ج- جزوه

۱- فدایی ، دکتر فربد، جزوه روان شناسی کیفری ، ترم تحصیلی  ۸۲-۸۱ ، نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه تهران ، شماره سوم ، ۱۳۸۱

د پایان نامه

۱- جمالی ، حمید رضا ، کیفیات مخففه قضایی  ،پایان نامه دفاع شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸.

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز