خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات: ۱۳۵ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه      ………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: زبان آموزی     ……………………………………………….. ۴

۱- زبان آموزی   …………………………………………………………………   ۵

۲- نظریه های زبان آموزی   …………………………………………………    ۶

الف- نظریه شناخت گرایی     ………………………………………………   ۶

ب- نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی        …………………………………… ۷

ج- نظریه ذاتی، ذهنی بودن زبان    ……………………………………….  ۱۱

د) ویگوتسکی و ارتباط اجتماعی      ………………………………………   ۱۳

۳- مهارتهای گفتاری     ……………………………………………………………. ۱۶

۴- مراحل رشد گفتاری   …………………………………………………………  ۱۷

الف- مرحله اول: پیش زبانی      ………………………………………………   ۱۷

ب- مرحله دوم: گفتار تکواژه ای   …………………………………………  ۱۸

ج- مرحله سوم: گفتار دو واژه ای یا تلگرافی      …………………………….    ۱۹

هـ- مرحله چهارم: گفتار پیشرفتی   …………………………………………  ۲۰

و- مرحله پنجم: تلفظ صحیح صداها      …………………………………….. ۲۰

۵ – گفتار ثابت   …………………………………………………………………   ۲۱

۶- مهارت شنیداری   ……………………………………………………………. ۲۲

فصل دوم: تلویزیون و رشد مهارتهای گفتاری       …………………………..  ۲۵

۱- هدف پژوهش   …………………………………………………………………   ۲۶

۲- تاریخچه تلویزیون     ……………………………………………………………. ۲۷

۳- تلویزیون و کودک      ……………………………………………………………  ۲۸

۴- تلویزیون و اجتماع      ……………………………………………………………. ۳۲

۵- تلویزیون و برنامه های آن  ……………………………………………………….   ۳۴

الف- برنامه های کودک و نوجوان     ……………………………………….. ۳۶

ب- مجموعه های تلویزیونی        …………………………………………….. ۳۸

ج- تبلیغات بازرگانی        ……………………………………………………… ۴۰

۶- متغیرهای محتوای تلویزیون   ………………………………………………….   ۴۲

۷- شیوه های نظری    ……………………………………………………………. ۴۴

الف- نظریه کشت   …………………………………………………………. ۴۴

ب- نظریه فراگیری اجتماعی    ……………………………………………….  ۴۵

ج- نظریه پالایش   …………………………………………………………. ۴۵

د- نظریه یادگیری اجتماعی   ………………………………………………….   ۴۶

هـ- نظریه عدم بازداری      ……………………………………………………..  ۴۷

و- نظریه توجیه   …………………………………………………………. ۴۸

۸- روش اندازه گیری       ………………………………………………………… ۴۸

مشاهده     ………………………………………………………………. ۵۰

۹- روش تحقیق   ………………………………………………………………….  ۵۳

فصل سوم: تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری و برخی نتایج نظری و کاربردی آن ……….. ۵۹

۱- واژگان   ………………………………………………………………….  ۵۹

۲- ساختهای دستوری       ……………………………………………………… ۶۴

الف- گروه اسمی   …………………………………………………………. ۶۹

ب- گروه صفتی      ……………………………………………………………  ۷۱

ج- گروه قیدی      ……………………………………………………………. ۷۳

د- گروه حرف اضافه ای   ………………………………………………….   ۷۵

هـ- گروه فعلی       …………………………………………………………….    ۷۷

و- ساختار جملات   …………………………………………………………. ۸۱

۳- گسترش زبان معیار     …………………………………………………………. ۷۸

الف- لهجه   ………………………………………………………………….  ۷۸

ب- گونه زبانی گسترش یافته و محدود       ………………………………….. ۹۲

۴- گسترش اصطلاحات و تکیه کلام ها   …………………………………………. ۹۶

۵- خطاهای گفتار   ………………………………………………………………….  ۹۹

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات     ……………………………………….   ۱۰۲

پیوست     ………………………………………………………………….  ۱۰۸

۱- گروه یک: گروهی که مدت زمان کمتری تلویزیون تماشا کرده اند   …………..   ۱۰۹

(زمان در این گروه (۱-) است)

الف- دختران       ………………………………………………………………. ۱۰۹

ب- پسران   ………………………………………………………………….  ۱۱۵

۲- گروه دو: گروهی که مدت زمان بیشتری تلویزیون تماشا کرده اند  …………….. ۱۱۹

(زمان در این گروه (۴+) است)

الف- دختران      ………………………………………………………………. ۱۱۹

ب- پسران   …………………………………………………………………   ۱۲۸

کتابنامه          ………………………………………………………………………   ۱۳۵

مقدمه

موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه ها، مجلات، رایانه و اینترنت باعث شده است که نوع ارتباطات بیشتری متفاوت از گذشته شده و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری باشد.

این رسانه ها باعث شده است تا انسانها راحت تر و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند. این نزدیکی بین انسانها که همان بحث «دهکده جهانی» می باشد، باعث شده است که افراد از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیکتر شده و بتوانند بر یکدیگر تأثیر گذاشته و تعامل داشته باشند. تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت به طور روزافزون فرهنگ یکپارچگی را تبلیغ می کند و زبان به عنوان عامل اصلی انتقال فرهنگ بیش از بقیه موارد تحت تأثیر این پدیده های جهانی قرار دارد.

حتی وجود این رسانه ها در خانه ها و در میان کودکان و نوجوانان باعث شده است که نقش پدر و مادر که به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودک هستند کم رنگ شده و معلمان نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودکان و نوجوانان آن نقش تأثیر گذار خود را نسبت به گذشته از دست بدهند.

به همین دلیل، بسیاری از موضوع های مرتبط با مباحث ارتباطات، مورد توجه اندیشمندان رشته های مختلف علوم قرار گرفته و جزو مباحث بین رشته ای این علم کم سابقه، اما با اهمیت، محسوب می شوند.

امروزه بحث تأثیر رسانه ها و بویژه تلویزیون  بر کودکان و نوجوانان در علوم متفاوتی مانند علوم اجتماعی، روان شناسی، زبان شناسی و جز اینها مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک، از دیدگاه های مورد نظر خود به بحث درباره این موضوع مهم می پردازند.

مباحثی مانند کودک، تلویزیون و خشونت، اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، تحلیل محتوای آگاهیهای تجاری تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان، اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، کودکان و تأثیرات زیان بار رسانه ها، تلویزیون و ترس کودکان و نقش تلویزیون در شکل گیری مفاهیم مذهبی و اخلاقی کودکان موضوعات متفاوتی هستند که در حیطه علوم جامعه شناسی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج متفاوتی نیز به دست داده اند.

منابع

منابع فارسی:

باطنی، محمد رضا، زبان و تفکر، ۱۳۷۸، تهران؛ آبانگاه.

بلیایف، بوریس، ۱۳۶۸، روان شناساسی آموزش زبان خارجی؛ ترجمه امیر فرهمندپور، مرکز نشر نشر دانشگاهی.

پویا، علیرضا، ۱۳۷۷، پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، انتشارات امیر کبیر.

جاویدان، محسن، ۱۳۶۷، تاریخ اختراعات، تهران: انتشارات اقبال.

جهانگیری، نادر، ۱۳۷۸، زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران: انتشارات آگاه.

دور، امه، ۱۳۷۴، تلویزیون و کودکان رسانه ای خاص برای مخاطبان خاص، ترجمه علی رستمی، انتشارات سروش .

زندی، بهرام، ۱۳۸۱، زبان آموزی، انتشارات امیر کبیر.

زورق، محمد حسن، ۱۳۶۸، مبانی تبلیغ؛ انتشارات سروش.

ساغروانیان، سید جلال، ۱۳۶۹، فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی، مشهد: نشر نما.

شرام، ویلبر ولایل، بک، ۱۳۷۷، تلویزیون در زندگی کودکان؛ ترجمه محمود حقیقت کاشانی، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیما، انتشارات سروش.

مشکوه الدینی، مهدی، ۱۳۷۶، سیر زبانشناسی، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد.

مشکوه الدینی، مهدی، ۱۳۷۹، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

مشکوه الدینی، مهدی، ۱۳۷۹، دستور زبان فارسی بر پایه نظریه ی گشتاری، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد.

گوتنر، بری و مک آلر، جیل، ۱۳۸۰، کودک و تلویزیون، ترجمه نصرت فتی، تهران: سروش

ویگوتسکی، لوسیمونوویچ، دکتر عزبدفتری، ۱۳۶۷، تفکر و زبان، تبریز؛ انتشارات نیما.

منابع لاتین:

Cook, V.J & Newson, Mark, Chomsky’s universal grammar, 1996, Black well publisher.

Farris, fomelj, Language Arts, process, product and  Qssessment, 2001, 3rd edition, MC Graw HILL.

Makay Hagh  & Tim o’ sallivan, 1999, The media reader Cotinuty & transformation, Sage publication Wilson, 1995, Mass media, mass culture, an introduction, 3rd edition, London publication.

Wilson, B. J. 8 weiss, A. J. , 1991, The Effect of 2 Reality Explanation on children

Reaction to a Frightening movie scene, communication Monographs.

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز