خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

تعداد صفحات : ۱۳۲ | قابل ویرایش

چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد.

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                                   ۸

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                       ۹

مقدمه                                                                                                                    ۱۰

بیان مسئله                                                                                                            ۱۱

اهداف تحقیق                                                                                                        ۱۲

متغیرها                                                                                                                  ۱۳

فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق                                                                        ۱۴

نکات کلی در رابطه با هیستری                                                                              ۱۵

شکل گیری هیستری در جریان تحول                                                                                          ۱۶

رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک                                                          ۱۷

تظاهرات حاد در کودک                                                                                          ۱۸

هیستری در نوجوانی                                                                                             ۲۱

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل                                                                 ۲۳

دیدگاه های نظری درباره هیستری                                                                        ۲۵

دیدگاه شناختی                                                                                                     ۲۸

دیدگاه رفتاری نگر                                                                                                 ۳۰

اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای                                                            ۳۲

اختلالات تبدیلی                                                                                                   ۳۴

نشانه های حسی                                                                                                    ۳۷

نمونه ای از فلج هیستری                                                                                      ۳۸

این حادثه چگونه رخ داد                                                                                       ۳۹

نشانه های احشائی                                                                                                 ۴۱

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض                                                                         ۴۳

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی                                                                              ۴۶

علل مولد                                                                                                               ۴۷

نکات کلی در رابطه با افسردگی                                                                             ۴۹

جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی                            ۵۲

افسردگی وغم واندوه                                                                                             ۵۳

بی حالتی خلقی                                                                                                      ۵۷

فقر تعاملی کناره گیری                                                                                          ۵۸

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک                                                    ۶۲

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار                                                                                 ۶۳

رفتار های معادل افسردگی                                                                                    ۶۵

افسردگیهای نوجوانی                                                                                            ۶۶

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی                                                                                         ۶۸

جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف                            ۶۹

فراوان افسردگی در خلال تحول                                                                           ۷۰

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV                                                                ۷۶

افسردگی مهاد                                                                                                       ۷۷

نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی                                                                      ۸۰

نظریه های زیست شناختی                                                                                    ۸۱

نقش وراثت در اختلالات د و قطبی                                                                        ۸۴

اثرات لیتیوم                                                                                                          ۸۶

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                                                        ۸۹

الکتروشوک درمانی                                                                                               ۹۰

نظریه های روان پویایی                                                                                          ۹۴

نظریه یادگیری                                                                                                       ۹۷

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان                                                                                ۱۰۱

نظریه شناختی                                                                                                       ۱۰۲

فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                                                            ۱۰۴

جامعه مورد مطالعه                                                                                                 ۱۰۵

روش آماری مربوط به فرضیه                                                                                 ۱۰۶

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها                                                        ۱۰۷

جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp                                                 ۱۰۸

جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله                  ۱۰۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                                           ۱۱۲

بحث و نتیجه گیری                                                                                                ۱۱۳

پیشینه تحقیق                                                                                                      ۱۱۴

پیشنهادات                                                                                                            ۱۱۵

محدودیت ها                                                                                                          ۱۱۶

منابع و ماخذ                                                                                                          ۱۱۷

ضمائم                                                                                                                    ۱۱۸

پاسخنامه                                                                                                               ۱۲۴

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

مقدمه:

چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد.

این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند.

خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته  می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا کردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده  به دیگران نزدیک شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند.

آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممکن است عاشق شوند یا  ازدواج کنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممکن است خیلی زود در  دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مکان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری که وقتی مشغول گریه هستند ممکن است در همان حال خنده را سردهند.

آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی کردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشک یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت که افسردگی که بعضی اوقات در یک فرد رخ می نماید به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (۱۸۰۱) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعکس شده است.

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

(سید محمد محمدی- ص ۲۱۰  تا ۲۱۳ – سال ۱۳۷۹)

بیان  مسأله:

مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشکان بوده است که تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسیهای انجام شده در  رابطه با هیستری و اینکه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینکه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یک تظاهر بدنی آشکار است که در اغلب موارد جنبه عصب شناختی لارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر در قالب یک اختلال چند نشانه ای جلوه گر شود که این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد در هیستری بر پایه نیازهای ناهشیار میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یک تظاهر بدنی می دهد و چنین کاربرد بدنی قابل فهم به نظر می آید و تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا ناامیدی شدید در نوسان است. این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید و گاهی اختلالات بدنی را همواره دارد. (دادستان – ص ۲۲۲ – سال ۱۳۸۱)

اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان است و اینکه آیا حالات غم زدگی و اندوهگینی می تواند در اختلالات بدنی و تبدیلی و توجه دیگران به خود تأثیر مثبت داشته باشد یا نه.

منابع و مآخذ:

 • آزاد- حسین- ۱۳۸۱- آسیب روانی(۱)- انتشارات بعثت- تهران.
 • آزاد- حسین- ۱۳۸۲- آسیب روانی(۲)- انتشارات بعثت- تهران.
 • بیانی- احمد- ۱۳۸۰- روش تحقیق در علوم انسانی- انتشارات هنر-تهران
 • بهادری- علی- ۱۳۷۹- روانشناسی شخصیت- انتشارات نی- تهران.
 • پورانکاری- نصرالله- ۱۳۸۰-خلاصه روانپزشکی-انتشارات فرهنگ-تهران
 • سیاسی- علی اکبر-۱۳۷۲-روانشناسی فردی-انتشارات نور-تهران.
 • دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۱)-انتشارات سمت-تهران.
 • دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۲)-انتشارات سمت-تهران.
 • دلاور-علی-۱۳۷۹- آمار استنباطی- انتشارات رشد- تهران.
 • دلاور- علی- ۱۳۷۹-روش تحقیق درعلوم تربیتی-انتشارات رشد-تهران.
 • محمدی-سید محمد-۱۳۷۹- روانشناسی رشد- انتشارات نور- تهران.
 • منصور- محمودی- ۱۳۸۰- روانشناسی بالینی- انتشارات رشد- تهران.
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز