خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » پایان نامه معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور

پایان نامه معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۸۱ | قابل ویرایش

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ :مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱ :بیان  مسئله………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۳-۱: اهمیت مسئله ……………………………………………………………………………………………………………۱۲

۴-۱ :فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۱۳

۵-۱: متغیرها تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم : تحقیقات پیشین

۱-۲ :مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱-۲: ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۱-۲: معیارهای انتخاب همسر در جوانان…………………………………………………………………………..۱۶

۳-۱-۲ :ازدواج از نگاه اسلام و اروپا …………………………………………………………………………………..۱۹

۴-۱-۲:افزایش سن ازدواج; مسئله اجتماع…………………………………………………………………………….۲۳

۵-۱-۲ : سن ازدواج براساس سیره معصومان(علیهم السلام)……………………………………………………۲۶

۶-۱-۲ : عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج………………………………………………………………………….۲۶

۷-۱-۲ : افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ جنسی…………………………………………………………۳۰

۸-۱-۲ : افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بند و باری های جنسی جوانان……………..۳۱

۹-۱-۲ : عوامل موثر بر سن ازدواج ……………………………………………………………………………………۳۷

۱۰-۱-۲ : عدم تضمین براى زندگى آینده…………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲:پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۱-۲-۲ :پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲-۲:پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………….۴۷

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳: روش تحقیق: مطالعه زمینه یابی ( از نوع ترمینی)……………………………………………………………۵۲

۲-۳ : جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳ : نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۳ : روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………….۵۲

۵-۳ : ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………۵۳

۶-۳ : ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………………………………………….۵۳

۷-۳ : روش گردآوری اطلاعات و نحوه اجرا……………………………………………………………….۵۳

۸-۳ :تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………….۵۳

فصل چهارم : نتایج تحقیق

فصل پنجم : بررسی نتایج

 ۱-۵ :بررسی نتایج…………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۵: پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۳-۵: محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………….۷۰

 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

ضمائم

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

چکیده

هدف از این پژوهش از نوع زمینه یابی (توصیفی) می باشد و هدف از آن، بررسی معیار ازدواج از دیدگاه پسران و دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لامرد، مشتمل بر ۱۰۰ نفربوده است که با روش نمونه گیری پیمایشی تعداد ۱۰۰ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از راه اجرا در دو مرحله مقدماتی و اصلی،با استفاده از روشهای کلاسیک روانسنجی تحلیل تهیه و دارای ۲۳پرسش درابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی،عوامل به روش مولفه اصلی می باشد.نتایج بدست آمده نشان دادکه بین دختران و پسران در معیارهای ازدواج تفاوتی وجود دارد.

مقدمه

هدف از این تحقیق تلاش برای بررسی معیاری انتخاب همسر و ازدواج بین دختر و پسر دانشجو می باشد و همچنین بررسی تفاوت ها و شباهتهای و دانشجویان در امر مقدس ازدواج می باشد تا انجا به کم و کاستهای زندگی خود را درک کنند و آگاهی های نسبتا فوری از طرف مقابل خود بدست آورند و هدف اصلی این تحقیق این است که دانشجویان به اینگونه به وظایف اصلی برسند از جمله:

۱- تلاش برای برقراری روابطی سالم در بین دانشجویان ختر و پسر

۲- آگاه ساختن آنها به امر ازدواج

۳- آگاه کردم انها امر به اولویت قراردادن معیارها و ملاک های اصلی خود

۴- ایجاد رغبت بین جوانان

۵- رد و بدل شدن بالغ و پرسشها بین یکدیگر برای مقدمه چینی

۶- افزایش عمومی اطلاعات انها.

برای فکر کردن در مورد انتخاب همسر اینده خود به طور خلاصه جمع بندی کلی این است که دانشجویان چه دختر و پسر به انتخاب و ارزشهای دینی و اجتماعی و همچنین مستقل به انها و دفتگی و تحصیل طرف مقابل خود اهمیت زیادی می دهند.

پس نتیجه می گیریم که هردو طرف باید در بیشتر طبقات زندگی با یکدیگر همسطح باشند تا در مسیر زندگی به مشکلات برخورد نکنند امروز جوانان ما چه دختر و چه پسر باید قبل از ازدواج نیازهای باشد، تناسب سنی داشته باشند – معتاد نباشد، خوش اخلاق بودن ، دارای صداقت ، اطاعت و غایب – همسر آینده خود را انتخاب کنند از جمله با ایمان بودن ، برای خود از قبل پیش بینی کنند و بر اساس این ملاکها. (قائمی ،۱۳۶۳)

مسئله ازدواج و انتخاب همسر برای پسران و دختران حوان از مهمترین مسائل حیاتی است. پیوند زناشویی در زندگی انسانها نقطه عطفی است که ممکن است صدها پیروزی و کامیابی یا شکست و ناکامی ما را در پی داشته باشد.

یک ازدواج خوب و شایسته می تواند مایه آسایش جسم و آرامش روان گردد. اساس سعادت و بهروزی پسران و دختران را بنیان نهد و موجبات خوشبختی و شادکامی آنان را تا پایان زندگی فراهم آورد.

یک ازدواج بد و نامناسب ممکن است منشأ بزرگترین نگرانی و ناراحتی گردد بناء بدبختی و تیره روزی جوان را پایه گذاری کند، در سراسر عمر مایه سخت ترین شکنجه و عذابش گردد.

مسأله ای که امروزه در امر ازدواج مطرح است اینکه اغلب جوانان به هنگام ازدواج چون کودکانی حریص بر سر سفره غذا هستند ، نمی دانند چه می کنند و به چه امری تن در می دهند. وضعشان به گونه ای است گویی هیچ اندیشه ای جز کامجویی ندارند.

بدین نظر بسیاری از کانونهای خانوادگی بدون درنظر داشتن ضوابطی اندیشیده، تنها براساس اظهارات طرفین ، احساسات و عواطف صوری، تفاهم و اعتماد بی اساس به گفته های همدیگر تشکیل می شود. امروزه بسیاری از جوانان را می بینیم که وارد زندگی خانوادگی و زناشویی می شوند.

در حالی که دریافتهای آنها از همدیگر نادرست و روزهای حیات آینده شان چون سراب است آنان ازدواج را تنها برای حل بخشی از دشواریهای زندگی شخصی چون رأی از تغذیه در رستورانها ، فشارهای جنسی و غیره می پذیرند ، در عین حال آرزومندند با چنین زمینه فکری در آینده کانونی گرم ، فرزندانی نجیب و شریف و نسل مؤمن و عاطفی داشته باشند. ( قائمی ، ۱۳۶۴)

بیان  مسئله

ازدواج یک فرایند مهم و طبیعی در زندگی انسانهاست و در همۀ زمانها و کلیه فرهنگ ها به شکل های مختلف وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می کند و نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی انسان تأمین می گردد. (فقیرپور، ۱۳۸۴)

ازدواج بعنوان یکی از مهمترین مسایل تصمیم گیری در زندگی افراد تلقی می شود و صرفاً جنبۀ فردی ندارد. در واقع می توان گفت نهاد جامعه بر پایه ازدواج قرار گرفته است.

استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار  و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی، هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق علاوه بر آن که آرامش روانی زوج ها را مختل می کند بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد. ازدواج یک پدیده چند بعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می توان به نقش عوامل روانشناختی، اقتصادی، روانشناختی و … اشاره کرد.

در کشور ما اکثر تحقیقات بر پایه نظریات علوم اجتماعی و با تأکید بر متغیرهای کلان از جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانوار، چالشهای فرهنگی و اجتماعی بطور کلی متغیرهای جمعیت شناختی بوده است. (مدنی، ۱۳۷۹؛ به نقل از عبداله زاده، ۱۳۸۲)

ازدواج پدیده ای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. در مرحله پس از انتخاب و شروع زندگی مشترک به عنوان مرحله جدیدی از تحول، همه دستاوردهای قبلی از موقعیت های مختلف زندی فردی، خانوادگی و اجتماعی به میدان زندگی دو نفر آورده می شوند.

منابع

۱-صامتی ، سید محمد (۱۳۸۳)،دانستنیهای ازدواج ، موسسه انتشارات مشهور چاپ اول

۲-مظاهری،علی اکبر،(۱۳۷۳) جوانان وانتخاب همسر، مرکز انتشارات) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،چاپ اول ازدواج از نگاه اسلام و غرب

۳ – اکبری ،علی (۱۳۶۱) ازدواج از نگاه اسلام و غرب،)روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱/۰۴/۱۳۶۱

۴-صادق کوهستانی ، اعطیه ،(۱۳۵۲) جوان وازدواج ، قم – نسیم حیات ، چاپ اول

۵- امانی، مهدی (۱۳۸۰)، <نگاهی به چهل سال تحول جمعیت‏شناختی ازدواج در ایران ۷۵ ـ ۱۳۳۵>، نامه علوم اجتماعی، ش ۱۷. صص. ۴۶ ـ ۳۳.

۶- آزادارمکی، تقی (۱۳۸۶)، جامعه‏شناسی خانواده ایرانی، تهران: انتشارات سمت.

۷- آزاد ارمکی، تقی؛ زند، مهناز؛ خزایی، طاهره (۱۳۷۹)، <بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی>، نامه علوم اجتماعی، ش ۱۶، صص ۲۹ ـ ۳.

۸- سرایی، حسن (۱۳۸۵)، <تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران>، نامه انجمن جمعیت‏شناسی ایران، ش۲، صص ۶۰ ـ ۳۷.

۹- صادقی، رسول؛ قدسی، علی‎محمد؛ افشارکهن، جواد (۱۳۸۶)، <واکاوی مسأله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل>، پژوهش زنان، دوره ۵، ش۱، صص ۱۰۸ ـ ۸۳.

۱۰- عباسی‏شوازی، محمدجلال؛ عسکری‏ندوشن، عباس (۱۳۸۷)، <آرمان­گرایی در توسعه و نگرش‎های مرتبط با خانواده در ایران: مطالعه موردی در شهر یزد>، نامه علوم اجتماعی، ش۳۴، صص ۷۲ ـ ۴۹.

۱۱- عباسی‎شوازی، محمدجلال؛ ترابی، فاطمه (۱۳۸۵)، <تفاوت‎های بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران>، نامه انجمن جامعه‎شناسی ایران، دوره هفتم، ش۴، صص ۱۱۹ ـ ۱۴۶.

۱۲- عباسی‏شوازی، محمدجلال؛ صادقی، رسول (۱۳۸۴)، <قومیت و الگوهای ازدواج در ایران>، پژوهش زنان، دوره ۳، ش۱، صص۴۷ ـ ۲۵.

۱۳- عبداللهیان، حمید (۱۳۸۳)، <نسل‎ها و نگرش‎های جنسیتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرش‎های جنسیتی>، پژوهش زنان، دوره ۲، ش۳، صص ۸۴ ـ ۵۷.

۱۴- عسکری‏ندوشن، عباس (۱۳۸۸)، <آرمانگرایی توسعه و تغییرات خانواده (با تأکید بر متغیرهای جمعیتی در ایران): مطالعه موردی در شهر یزد>، پایان‏نامه دکترای جمعیت‏شناسی، دانشگاه تهران.

۱۵- قائمی، علی (۱۳۶۳)، <نظام حیات خانواده در اسلام> تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

۱۶- اسکیدمور، ویلیام، تفکر نظری در جامعه شناسی، ترجمه حاضری و دیگران، تهران: انتشارات تابان، ۱۳۷۵.

۱۷- جهانگیرزاده، جواد، بررسی زمینه های اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر شیوه همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵.

۱۸- حق دوست، علی اکبر و دیگران، «بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل مؤثر بر ازدواج». مجله اندیشه و رفتار، جلد دوم، شماره ۳، ۱۳۷۴.

۱۹- خون چمن، علی، طبقه اجتماعی خانواده وتأثیر آن بر روابط زن و شوهر، مورد مطالعه ‌شهر شیراز، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۷.

۲۰-آبرخت، فاطمه(  ۱۳۸۴)« بررسی دلایل افزایش سن ازدواج دختران»پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

۲۱-آستین فشان، پروانه ( ۱۳۸۰)« بررسی روند تحولات سن ازدواج زنان و عوامل اجتماعی – جمعیتی مؤثر بر آن طی سال های ۷۸-۱۳۵۵» پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

۲۲- استانداری یزد ( ۱۳۷۵ ) بررسی سن ازدواج بانوان شهر یزد، حوزه سیاسی – امنیتی، شورای اجتماعی استانداری، وزارت کشور.

۲۳-محمودیان، حسین (۸۳ ۱۳)« سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان »نامه علوم اجتماعی، شماره ۲،۸۵-۶۹

۲۴- وحید ضرابی ، سید فرخ مصطفوی (۱۳۹۰) بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در ایران ؛ یک رویکرد اقتصادی

۲۴-محمد تقی دلخموش (۱۳۸۵) ارزشهای ازدواج در جوانان ایرانی

۲۵-فاطمه نیک پرور ،دکتر لیلی پناغی (۱۳۸۹) تغییر ملاک های ازدواج در سه نسل : ارائه یک مدل زمینه ای مقدماتی

۲۶-پریسا حسین زاده  ، احمد شریفی (۱۳۸۹) بررسی ساختار عاملی ، اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج

۲۷-کیوان کاکابرایی ،مریم صیدی (۱۳۹۰) بررسی و مقایسه فراوانی ازدواج های خویشاوندی و غیرخویشاوندی در والدین کودکان استثنایی و عادی.

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز