خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » پایان نامه مقایسه میزان اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر حساب نارسا و عادی پایه چهارم و پنجم ابتدایی

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه مقایسه میزان اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر حساب نارسا و عادی پایه چهارم و پنجم ابتدایی

پایان نامه مقایسه میزان اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر حساب نارسا و عادی پایه چهارم و پنجم ابتدایی

تعداد صفحات: ۱۳۰ | قابل ویرایش

فهرست

چکیده ………………………….  ۱

فصل اول : موضوع تحقیق

مقدمه ………………………….  ۳

بیان مسئله ……………………..  ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………..  ۶

اهداف پژوهش …………………….  ۷

فرضیه های پژوهش …………………  ۷

تعریف متغیرهای پژوهش …………….  ۸

تعاریف نظری …………………….  ۸

 تعاریف عملیاتی …………………  ۸

فصل دوم : پیشینه پژوهش

یادگیری ………………………..  ۱۰

انواع یادگیری …………………..  ۱۲

زمینه های مهم یادگیری ……………  ۱۴

مجموعه شیوه های مؤثر در یادگیری …..  ۱۷

ناتوانیهای یادگیری ………………  ۱۹

دیدگاه های متفاوت در تبیین ناتوانیهای یادگیری    ۲۳

شیوع ناتوانیهای یادگیری ………….  ۲۵

جنسیت و ناتوانیهای یادگیری ……….  ۲۸

سبب شناسی ناتوانیهای یادگیری ……..  ۲۸

۱- آسیب مغزی اکتسابی …………….  ۲۹

۲- وراثت ……………………….  ۲۹

۳- عوامل زیستی- شیمیایی ………….  ۲۹

۴- محرومیت محیطی و تغذیه ای ………  ۳۰

۵- عوامل آموزشی …………………  ۳۰

۶- عوامل مربوط به رشد ……………  ۳۰

۷- رویکرد زبانی- روانی …………..  ۳۱

۸- رویکرد رفتاری ………………..  ۳۲

۹- رویکرد ادراکی و ادراکی حرکتی …..  ۳۲

۱۰- رویکرد تشکیل نظام عصبی دمن و دلاکاتو  ۳۲

انواع ناتوانیهای یادگیری …………  ۳۳

ناتوانیهای یادگیری تحولی …………  ۳۳

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی ………..  ۳۳

ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری  ۳۶

ویژگی های مربوط به رشد و تحول زبان گفتاری    ۳۶

ویژگی های عاطفی- اجتماعی …………  ۳۷

ویژگی های مربوط به رشد و تحول حسی- حرکتی     ۳۸

ارزیابی ناتوانیهای یادگیری ……….  ۳۸

طرح تشخیص ناتوانیهای یادگیری ……..  ۳۹

حساب …………………………..  ۴۱

اختلالات یادگیری در ریاضیات ………..  ۴۲

طبقه بندی حساب نارسایی …………..  ۴۵

سبب شناسی حساب نارسایی …………..  ۴۷

ویژگی های دانش آموزان حساب نارسا ….  ۵۲

تشخیص اختلال های ریاضی ……………  ۵۳

اضطراب …………………………  ۵۶

دیدگاه های نظری در مورد اضطراب ……  ۶۰

ملانی کلاین ………………………  ۶۰

آنا فروید  ……………………..  ۶۰

رولومی …………………………  ۶۱

آدلر …………………………..  ۶۱

بالبی ………………………….  ۶۲

جورج کلی ……………………….  ۶۲

علل اضطراب ……………………..  ۶۳

۱- عوامل جسمانی و زیست شناختی …….  ۶۳

ژنتیک ………………………….  ۶۳

۲- فعل و انفعالات شیمیایی …………  ۶۴

علل طبی و اثرات داروها …………..  ۶۴

فاکتورهای روانی- اجتماعی …………  ۶۴

علائم اضطراب …………………….  ۶۵

ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر اضطراب و کاهش قند خون ……………………………….  ۶۷

اختلالات اضطراب …………………..  ۶۸

شیوع اختلالات اضطراب ………………  ۷۱

دیدگاه های نظری در تبیین اضطراب …..  ۷۲

دیدگاه روانکاوی …………………  ۷۲

دیدگاه رفتاری …………………..  ۷۳

دیدگاه شناختی …………………..  ۷۳

دیدگاه زیست شناختی ………………  ۷۴

سبب شناسی اضطراب ………………..  ۷۵

دیدگاه مختلف در درمان اضطراب ……..  ۷۷

روانکاوی ……………………….  ۷۷

درمان رفتاری     ………………..  ۷۷

درمان شناختی ……………………  ۷۸

درمان های هستی نگر و انسانی نگر …..  ۷۹

درمان زیست شناختی ……………….  ۸۰

داروهای ضد اضطراب ……………….  ۸۰

کنترل علائم بدنی …………………  ۸۱

تنفس کنترل شده ………………….  ۸۲

امتحان …………………………  ۸۲

اضطراب امتحان …………………..  ۸۴

عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان ..  ۸۸

عوامل مؤثر در رفع اضطراب امتحان …..  ۸۹

چکیده پژوهشهای داخلی …………….  ۹۴

چکیده پژوهشهای خارجی …………….  ۱۰۱

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری …………………….  ۱۰۴

نمونه آماری و روش نمونه گیری ……..  ۱۰۴

ابزار اندازه گیری ……………….  ۱۰۶

فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی ….  ۱۰۶

پرسشنامه اضطراب امتحان …………..  ۱۰۷

پرسشنامه فردی …………………..  ۱۰۸

طرح تحقیق ………………………  ۱۰۸

روش اجرا ……………………….  ۱۰۸

روش تحلیل داده ها ……………….  ۱۰۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های توصیفی ………………..  ۱۱۲

.یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش .  ۱۱۳

یافته های جانبی …………………  ۱۱۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری ……………………..  ۱۲۴

نتایج یافته های جانبی ……………  ۱۲۵

پیشنهادات ………………………  ۱۲۷

محدودیتها ………………………  ۱۲۸

منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………….  ۱۳۰

منابع لاتین  ۱۳۷

مقدمه

یکی از عوامل عمده افت تحصیلی در بین دانش آموزان، ضعف در مهارت‌های ریاضی است. مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که رشد مهارتهای ریاضی خیلی کمتر از رشد مهارتهای خواندن در هر دو گروه بچه های عادی و استثنایی مورد توجه قرار گرفته است. در بچه های عادی علت های زیادی سبب ضعف ریاضی می شود.

اکثر محققین بر عوامل رشدی و افتراقی تأکید می ورزند. استعداد ریاضی، گرایش دانش آموز به این موضوع درسی، سطح ادراک، استراتژی های یادگیری و سبکهای شناختی از عواملی است که در این ارتباط مورد توجه قرار می گیرند. ( با شعور لشکری ، ۱۳۷۵)

ناتوانی های یادگیری تنها به افت تحصیلی و اتلاف بودجه پایان نمی پذیرد بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان، تشکیل خود پنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنها انجامیده و سلامت روانی شان را به مخاطره می اندازد و چه بسا آنان را به مکانیزم های دفاعی نا موفق می کشاند. این مشکلات از دانش آموزان و مدرسه ، به خانه و خانواده راه می گشاید و اضطراب و ناخشنودی را در همه فضای زندگی می پراکند و حاصل این همه، آسیب سختی است که به بهداشت روانی جامعه وارد می شود. (تبریزی ، ۱۳۷۷)

اختلال در ریاضیات ، همانند دیگر ناتوانی های یادگیری به دلیل تداوم شکست وسرخوردگی اغلب موجب احساس شرمساری و حقارت کودک می شود . همچنان که زمان می گذرد ممکن است این احساسات شدید تر شوند . کودکان بزرگتر خشمگین و افسرده شده و عزت نفس پائینی را به نمایش می گذارند. (ابراهیمی ، ۱۳۸۴)

اختلال های اضطرابی به طور نزدیکی با دیگر اختلال های هیجانی ، به ویژه افسردگی و عزت نفس پایین در ارتباط است . در حقیقت علائم و نشانه ها نشان می دهند که اختلال های اضطرابی احتمالاً مقدم بر اختلال های مربوط به افسردگی است.

اضطراب همچنین باعث سیکل خطرناکی می شود کودکانی که به شدت مضطرب هستند ، موقعیت های مبهم را به صورت تهدید کننده ، توصیف می کنند که نتیجه ی آن اجتناب از موقعیت ترس آور است که باعث استمرار اضطراب اولیه ، از طریق قوت گرفتن این عقیده که کودک نمی تواند موقعیت را کنترل کند ، می باشد. دانش آموزان با  اختلال های یادگیری سطوح بالایی از اضطراب فراگیر را نسبت به دانش آموزانی که این اختلال را ندارند، تجربه می کنند.

منابع

منابع فارسی

۱- ابراهیمی ، امیر عباس . (۱۳۸۴) ، اختلال در ریاضیات و راهکارهایی برای درمان آن، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۵۰ و ۵۱ .

۲- ابوالقاسمی ، عباس . (۱۳۷۴) ، ساخت و اعتبار یابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی- عزت نفس- پایگاه اجتماعی اقتصادی- عملکرد تحصیلی وانتظارات معلم در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز .

۳- اتکینسون ، ریتا . ال ، اتکینسون ، ریچارد . سی ، اسمیت . ادوارد . ای . بم ، داریل. ج، هوکسما . نولن ، سوزان .(۱۳۸۳) ، زمینه روان شناسی هیلگارد جلد (۲) ، ترجمه ی حسن رفیعی ، مرسده سمیعی ، محسن ارجمند ، انتشارات ارجمند ، چاپ چهارم ، تهران.

۴- احمدوند ، محمد علی .(۱۳۸۴) ، بهداشت روانی ، انتشارات پیام نور ، چاپ سوم ، تهران .

۵- احمدوند ، محمد علی .(۱۳۸۱) ، روان شناسی کودکی و نوجوانی ، انتشارات
پیام نور ، چاپ یازدهم ، قم .

۶- آزاد ، حسین . (۱۳۸۵)، روان شناسی مرضی کودک ، انتشارات پیام نور ، چاپ هفتم ، تهران .

۷- اسکندری ، اعظم . (۱۳۸۳) ، مقابله راهبردهای روایی بین کودکان عادی و کودکان دارای مشکلات یادگیری برای مقابله با فشار روانی به ویژه عصبانیت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران .

۸- افروز ، غلامعلی . (۱۳۸۵) ، اختلالات یادگیری ، انتشارات پیام نور ، چاپ دوم ، تهران.

۹- آقازاده ، محرم . (۱۳۷۸) ، راهنمای روش های نوین تدریس ( برای آموزش و
کار آموزی )، انتشارات آییژ ، چاپ سوم ، تهران .

۱۰- ایلوارد ، الیزابت . اچ ، براوان . فرانک ، ار . (۱۳۷۷) ، تشخیص و سازماندهی
ناتوانی های یادگـیری ، ترجـمه ی رضا برادری ، انتشارات آموزش و پروش استثنایی ، چـاپ اول ، تهـران .

۱۱- باشعور لشکری ، مریم . ( ۱۳۷۵ ) ، ناتوانی های یادگیری در ریاضیات ، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۷ .

۱۲- باشعور لشکری ، مریم . ملک پور ، سودابه . (۱۳۷۴ ) ، نارساییهای ویژه در یادگیری ریاضیات ، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۵ .

۱۳- بشاورد ، سیمین . فرضی گلفزونی ، مرجان . (۱۳۸۱) ، مقایسه اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر تهران ، پژوهشکده کودکان استثنایی ، تهران .

۱۴- پارسا ، محمد . (۱۳۸۳) ، روان شناسی یادگیری ، انتشارات پیام نور ، چاپ سوم ، تهران .

۱۵- پارسا ، محمد . (۱۳۸۱) ، روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها ، انتشارات سخن، چاپ سوم ، تهران .

۱۶- پاشا شریفی ، حسن . (۱۳۷۹) ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ، انتشارات رشد ، چاپ ششم ، تهران .

۱۷- پور رجب ، فاطمه . اینترنت ، علل اضطراب ، www.isu.ac.ir .

۱۸- تبریزی ، مصطفی . (۱۳۸۴) ، درمان اختلالات خواندن ، انتشارات گفتمان خلاق ، چاپ دوم ، تهران .

۱۹- توسلی رودسری ، نادر . (۱۳۸۰) ، بررسی رابطه ترس از موفقیت و اضطراب امتحان در داوطلبان دختر و پسر رشته ریاضی فیزیک در کنکور سراسری ۷۹-۷۸ شهرستان رودسر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران .

۲۰- تبریزی ، مصطفی . (۱۳۸۰) ، درمان اختلالات ریاضیات ، انتشارات فراروان ، چاپ پنجم ، تهران .

۲۱- دیویسون ، جرالدسی . نیل ، جان . ام ، کرانیگ . آن ، ام . (۱۳۸۳) ، آسیب شناسی

روانی(۱) ، ترجمه ی مهدی دهستانی ، نشر ویرایش ، چاپ اول ، تهران .

۲۲- چامسکی ، تامار . (۱۳۸۴) ، رها از اضطراب ، ترجمه ی مهدی قراچه داغی ، انتشارات

 پیک بهار ، چاپ اول ، تهران .

۲۳- حقوقی ، مسعود . با همکاری سونیستون ، مایکل . لیونز ، جان . مالکی ، (۱۳۷۸) ، مشاوره و روان درمانی کودکان مشکل دار ، ترجمه ی ابوالقاسم مهری نژاد ، انتشارات ابجد ، چاپ اول ، تهران .

۲۴- رضایی ، فاطمه . ( ۱۳۸۵ ) ، بررسی رابطه سن ، جنس ، قوم و اضطراب از آمپول در شهر دوگنبدان ، پایان نامه ی کارشناسی ، دانشگاه پیام نور ، واحد گچساران .

۲۵- دهقان ، احمد . (۱۳۸۵) ، نارساخوانی و راهکارها ، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۵۴ و ۵۵ .

۲۶- رمضانی ، مژگان . ( ۱۳۸۰ ) ، حساب نارسایی ، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۳.

۲۷- رمضانی ، مژگان . ( ۱۳۸۱ ) ، میزان شیوع حساب نارسایی در دانش آموزان
پایه های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران ، فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی ، شماره ۳ .

۲۸- سلحشور ، ماندانا . ( ۱۳۸۳ ) ، دانش آموزان و روزهای امتحان ، نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند ، شماره ۲۹۶ .

۲۹- سلحشور ، ماندانا . روزهای امتحان و نگرانی های آن ، نشریه ماهانه آموزشی ـ تربیتی پیوند ، شماره ۳۰۸ .

۳۰- سیف ، علی اکبر . (۱۳۷۹) ، روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش) ، انتشارات آگاه ، چاپ پنجم ، تهران .

۳۱- شریعتمداری ، علی . (۱۳۷۸) ، روانشناسی تربیتی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوازدهم ، تهران.

۳۲- شعاری نژاد ، علی اکبر . (۱۳۸۳) ، روان شناسی رشد (۱) ، انتشارات پیام نور ، چاپ هشتم ، تهران.

۳۳- علی محمدی ، حسین . (۱۳۷۵) ، بررسی رابطه اضطراب امتحان- درونگرایی           دانش آموزان- تحصیلات و شغل والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، شیراز .

۳۴- غلامی ، (۱۳۸۴)، اینترنت ، درمان اضطراب امتحان ، http//www.moshavereh.tsch.ir .

۳۵- فرضی گلفزونی ، مرجان . ( ۱۳۸۱ ) ، مقایسه اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر تهران ، فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی ، شماره ۱ .

۳۶- فریار ، اکبر . رخشان ، فریدون ، (۱۳۷۹) ، ناتوانی های یادگیری ، انتشارات مبنا ، چاپ چهارم، تهران .

۳۷- قاجارگر ، مرتضی . (۱۳۸۴) ، اینترنت ، اضطراب امتحان ، http//www.moshavereh.tsch.ir .

۳۸- کارلاین ، دونالد . ای ، (۱۳۶۹) ، تدریس شیوه های یادگیری به کودکان ، ترجمه اکبر میر حسینی ، نشر کتاب ، چاپ اول ، تهران .

۳۹- کرک ، ساموئل . چالفانت ، جیمز . (۱۳۷۷) ، اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی ،

ترجمه ی سیمین رونقی ، زینب خانجانی ، مهین وثوقی رهبری ، انتشارات آموزش و پرورش استثنایی ، چاپ اول ، تهران .

۴۰- کریمی ، یوسف . (۱۳۷۹) ، روان شناسی تربیتی ، نشر ارسباران ، چاپ اول ، تهران.

۴۱- کریمی ، یوسف . (۱۳۸۳) ، اختلالات یادگیری ، انتشارات ساوالان ، چاپ چهارم ، تهران .

۴۲- کمیجانی ، مهرناز . ( ۱۳۸۴ ) ، افسردگی و اضطراب در کودکان با ناتوانی های یادگیری ، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ، شماره ۴۶ و ۴۷ .

۴۳- کنرلی ، هلن . (۱۳۸۲) ، اختلالات اضطرابی ( آموزش ـ کنترل و درمان ) ، ترجمه سیروس مبینی ، انتشارات رشد ، چاپ اول ، تهران .

۴۴- لیهی ، رابرت .ل ، هالند . استفان ، جی . (۱۳۸۵) ، راهنمایی گام به گام درمان اختلالات اضطراب ، ترجمه ی اکرم دهقانی ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، اراک .

۴۵- مددوار ،(۱۳۸۴) ، اینترنت ، درمان اضطراب امتحان ، http//www.moshavereh.tsch.ir .

۴۶- میلانی فر ، بهروز . (۱۳۷۸) ، بهداشت روانی ، نشر قومس ، چاپ ششم ، تهران .

۴۷- موسوی زاهد ، محمد رضا . (۱۳۸۴) ، اینترنت ، اضطراب امتحان ، http//www.sanjesh.blogspot.com .

۴۸- ونسیادو ، استلا . (۱۳۸۱) ، شیوه یادگیری کودکان ، دفتر همکاریهای علمی
بین المللی وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول ، تهران .

۴۹- هلیر ، رجینا . رابینسون ، کارل . شروود ، فیلیس (.۱۳۷۸) ، معجزه تقویت مهارتهای یادگیری ، ترجمه ی فاطمه فاضلی ،احمد رضا اشرالعقلایی ، انتشارات بصیر ، چاپ اول ، تهران.

۵۰- هومند ، فیروز. (۱۳۷۳)، بررسی اضطراب امتحان و متغیر های مربوط به آن در دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدارس شهر شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز ، شیراز .

منابع لاتین :

  1. anxiety treatment australia , internet , 1999, anxiety and panic attacks , http://www.nimh.nih.gov/anxiety or contanct
  2. Charney , Dennis . inernet , 2002 , disorders anxiety , http://www.nimh.nih.gov/anxiety or contact .
  3. Johnson , Derek . internet . 2002 , prevalence of anxiety disorder , http://www.nimh.nih.gov/anxiety or contact .
  4. Mcmanus , carolyn . internet , 2003 , progressive relaxation , http://www.nimh.nih.gov/anxiety or contact .
  5. Wein , harrison . internet,2002, anxiety disorders , http://www.nimh.nih.gov/anxiety or contact .
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز