خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

پایان نامه مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

تعداد صفحات: ۱۴۳ | قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فصل اول

مقدمه                                    ۱

بیان مساله                               ۴

اهمیت و ضرورت                            ۶

اهداف پژوهشی                             ۸

سوالات پژوهشی

فرضیه های پژوهشی                            ۹

تعریف مفاهیم                                ۱۰

تعاریف عملیاتی مفاهیم                       ۱۰

فصل دوم

مقدمه                                    ۱۲

رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی                    ۱۳

تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی                      ۱۴

تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی                  ۱۵

تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی                       ۱۵

رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه                   ۱۶

اینترنت                                     ۱۹

تاریخچه اینترنت                             ۲۲

ابزارها و خدمات اینترنت                         ۲۵

رفتار اطلاع یابی                             ۳۱

خاستگاه مفهوم اطلاع یابی                         ۳۳

جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن           ۳۴

انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو              ۳۵

فرمول جست و جو                              ۳۶

ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود        ۳۷

انجام جست و جو                           ۴۰

مدل های رفتار اطلاع یابی                         ۴۱

مدل رفتار اطلاع یابی الیس                        ۴۳

مدل رفتار اطلاع یابی کالتو                       ۴۹

مدل رفتار اطلاع یابی بلکین                           ۵۱

مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین                     ۵۲

 مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون                         ۵۴

مهارت باز یابی اطلاعات                       ۶۲

رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش                  ۶۴

فصل سوم

مقدمه                                    ۸۷

روش پژوهش                                ۸۸

جامعه پژوهشی و روش  نمونه گیری                      ۸۸

ابزار پژوهش                                 ۸۹

روش تجزیه و تحلیل داده ها                       ۹۰

فصل چهارم

مقدمه                                    ۹۲

تجزیه و تحلیل داده ها                           ۹۳

فصل پنجم

مقدمه                                    ۱۱۸

بحث و نتیجه گیری                            ۱۱۹

پیشنهادها                                ۱۲۹

پیشنهادات برای پژوهش آتی                        ۱۲۹

محدودیت ها                               ۱۳۰

خلاصه                                     ۱۳۰

منابع فارسی                              ۱۳۴

منابع انگلیسی                               ۱۳۸

چکیده انگلیسی                            ۱۴۱

چکیده

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهشی شامل ۱۲۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند.

به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی  و روایی که از نظر اساتید محترم و صاحب نظرانIT مورد تایید بوده استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و خی دو استفاده شده است.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثر دانشجویان دوره ارشد از طریق سایت کتابخانه و دوره دکتری از طریق خانه به اینترنت دسترسی دارند. میزان استفاده دانشجویان رشته فنی مهندسی از اینترنت بیشتر از گروه علوم انسانی است و همچنین توانایی این گروه نیز در مقایسه با گروه علوم انسانی بیشتر است و یافته ها نشان می دهد که توانایی استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است.

همچنین  یافته ها تفاوت معناداری بین دوره های تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت نشان می دهد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد. بعبارتی گروه فنی مهندسی زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات از اینترنت می کنند. همچنین این گروه اولویت اول خود برای کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی را، اینترنت و سپس کتاب معرفی کردند درحالی که در گروه علوم انسانی ، اولویت اول کتاب و سپس اینترنت می باشد.

دانشجویان هدف ازجستجوی اطلاعات از اینترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشی اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های پژوهش و آموزشی را، مرور پیشینه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسی اعلام کردند.

دانشجویان گروه فنی ،نحوه آشنایی خود با امکانات اینترنت را در اولویت اول آزمون و خطا و در وهله  دوم از طریق همکاران و دوستان می دانند در حالی که در گروه علوم انسانی آشنایی اول از طریق دوستان و آشنایان سپس از طریق آزمون و خطا می باشد. هر چهار گروه ترجیحا” ، منابع اینترنتی مورد نیاز خود را از طریق موتور جستجوی وب شناسایی می کنند.

بررسی دلایل استفاده از اینترنت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد و دانشجویان مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان خارجی و پایین بودن سرعت شبکه و هزینه بالا را از موانع موجود بیان کردند.

همچنین بررسی ها ، نشان داده که رفتار صحیح جستجو در رشته های مختلف ، همچنین در دوره های تحصیلی مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار یادگیری جستجو و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی هستند و پیشنهاداتی در جهت بهبود دستیابی استفاده از اینترنت بیان کردند.

مقدمه

اطلاع یابی فعالیت مهمی در جامعه بشری است . هر چند می توان ادعا کرد که اطلاع یابی همواره چنین بوده است . اما این موضوع در جامعه اطلاعاتی متداول تر است . همانگونه که قبل از پیدایش صنعت چاپ در قرن ۱۵ ، انتقال اطلاعات بصورت شفاهی یا دست نوشته انجام می شد.

پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ، اطلاعات بیشتری روی کاغذ تولید گردید و به شکل های مختلفی چون کتاب جزوه ، گزارش و مجله علمی ذخیره شد. اطلاعات در طول قرن بیستم و قرن  حاضر از طریق رادیو و تلویزیون و بطور فزاینده ای از طریق ارتباطات الکترونیکی و به ویژه اینترنت نیز منتقل شده است.

تخمین زده می شود که اطلاعات تولید شده بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ بیشتر از کلیه اطلاعات تولید شده در ۵ هزار سال قبل بوده است (لارج ، آندرو ۱۳۸۲ : ۲۷).

پیشرفت در فن آوری های اطلاعات و ارتباطی مسئول چنین انفجار اطلاعاتی می باشد و اساس بسیاری از این تغیرات ، توانایی نظام رایانه ای برای ذخیره زیادی از اطلاعات ، پردازش سریع و قابل دسترسی ساختن آنها برای کاربران در سراسر دنیا از طریق شبکه های ارتباطی راه دور می باشد.

بدین گونه ارتباطات رایانه ای ( شبکه اینترنت ) ، ارتباطات راه دور و وسایل ارتباط جمعی ، نوعی ” مثلث ارتباطات ” را بوجود آورده اند که دگرگونی های فن آوری پر اهمیتی در عرصه های اجتماعی ، علمی و فرهنگی و … حاصل آن است . و اصطلاحاتی همچون عصر ارتباط ، انفجار اطلاعات انقلاب ارتباطات ، جامعه اطلاعات و اسطوره یا ایدولوژی جامعه اطلاعات و نظایر آنها ، که آنها ، که در سال های اخیر در کتاب ها و آثار پژوهشی محققان در حوزه های جامعه شناسی و فلسفه و علم ، و ارتباطات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ( معتمد نژاد ۱۳۷۱ ).

در حال حاضر بحث های گسترده ای بدنبال تغییرات شگرفی که اینترنت در اطلاع یابی و فعالیتهای پژوهشی در جوامع علمی ایجاد کرده است وجود دارد و آن گویای این حقیقت است که دراین سالها استفاده افراد بخصوص دانشجویان نحصیلات تکمیلی از شبکه های الکترونیکی به سرعت افزایش یافته و اینترنت بعنوان یکی از مجراهای قابل دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی تبدیل شده است.

این فن آوری در حال تغیر شیوه های دانشجویان را در جستجوی اطلاعات ، ارتباط با همدیگر ، هدایت پژوهش و آموزش و توزیع نتایج تحقیق تحت تاثیر قرار داده است. چنین به نظر می رسد که سواد اطلاعاتی در جامعه ای که دائم در معرض تغییرات فناوری و همچنین در معرض تغییرات اطلاعاتی بی شماری قرار دارد، لازم است سواد اطلاعاتی شامل توانایی در تشخیص نیاز ، توانایی ذخیره اطلاعات و توانایی باز یابی و ارزیابی انتقادی اطلاعات بازیابی شده و استفاده مناسب در زمان لازم می باشد.

سواد اطلاعاتی باعث رفتار اطلاعاتی مناسب در شناسایی، کسب و اشاعه اطلاعات از طریق هر مجرا و رسانه ای می شود . رفتار اطلاعاتی مناسب ، فرآیند جستجو، بازیابی، شناخت و کاربرد منطقی محتوا است. (فتاحی ۱۳۸۲ ، ۲۷۶)

در نتیجه نیاز به شناخت رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی احساس می شود چرا که با شناخت رفتار اطلاع یابی و ارزیابی تاثیرات فناوری بر رفتار جستجو و نیز شناخت چگونگی استفاده دانشجویان از اینترنت و عوامل موثر در استفاده از آن ، جایگاهی برای پژوهش و آموزش و توسعه بوجود می آید و آن باعث افزایش پژوهش دانشگاهی و بهبود آموزشی می شود.

بیان مسأله

تاریخ قرن اخیر نشان می دهد که کشورهایی که به مسأله آموزش و پژوهش توجه خاصی داشتند توانسته اند به رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند.

به همین دلیل دولتهای مترقی ، تاکید بر گسترش پژوهش و ادغام آن در برنامه ریزیهای آموزشی دارد. ( فتاحی ۱۳۸۳ : ۲۷۷ )

از اینرو می توان گفت که نظام آموزش عالی نقش اساسی در توسعه جامعه دارد و هدف آن تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند مهارت های پژوهشی و آموزشی را کسب کنند که توسعه چنین مهارت هایی از مهمترین اولویت های دانشگاه می باشد. ( پر یرخ و فتاحی ۱۳۸۴ : ۱۶ )

در آیین نامه مقرات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها این امر مهم ذکر گردیده که هدف از ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ، تربیت افرادی  است که با احاطه یافتن و آشنا شدن با روشهای پیشرفته  تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی وتحقیقی ، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر باشند.

محور اصلی فعالیتهای آنان ، پژوهش و کسب تبحر در رشته خاص علمی خود می باشند و به نظر می رسد که ممترین منبع کسب اطلاعات آنها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی علاوه بر کتابخانه ها، مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی و یا اینترنت می باشد.

امروزه به دلیل قابلیت های گوناگون و متنوع اینترنت  هر روز استفاده کنندگان بیشتری به آن روی می آورند و اکثر دانشگاههای کشور نیز مبادرت به برقراری خدمات شبکه جهانی اینترنت  به منظور پشتیبانی علمی از دانشجویان نموده اند.

ولی بنظر می رسد که دانشجویان در امر دستیابی به اطلاعات دچار مشکل می باشند که مهمترین عوامل موثر در عدم دستیابی ، عدم آگاهی دانشجویان از منابع و شیوه های صحیح جستجوی اطلاعات و یا شناسایی نیاز های اطلاعاتی خود می باشند و یا اینکه اهداف و انگیزه ها و روشها را به خوبی نمی شناسند که منجر به عدم دستیابی استفاده کنندگان  به منابع مورد نیاز می شود.

در حالیکه  با آگاهی ار رفتار اطلاع یابی صحیح در جهت تکمیل برنامه های آموزشی  و پژوهشی می تواند پژوهشگران را در برنامه ریزی بهتر برای پژوهش با کیفیت بالا و تولید دانش جدید توانمند سازد چرا که افزایش سریع حجم اطلاعات موجب شده که دانشجویان و محققان گاه بدون اطلاع از مطالعات قبلی و با صرف وقت و هزینه کارهایی را انجام دهند که جز دوباره کاری نتیجه ای ندارد.

در حالیکه با شناخت کامل از ویژگیها و اهداف و انگیزه ها و روش های صحیح جستجو می توانیم مرتبط ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز را شناسایی کنیم و د رجهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گام برداریم.

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی و آگاهی از اهداف و ابزارها و نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات در استفاده از اینترنت می پردازد و امید است که نتایج راهگشای بهبود و اصلاح شیوه های اطلاع یابی باشد.

منابع

منابع فارسی

 1. ـــ ابراهیمی ، مهدی (۱۳۸۰) . “اینترنت “. تهران نشر کتابدار
 2. ـــ ارجمند ، تاج الملوک (۱۳۷۴) . “گزیدۀ مقالات ایفلا” . تهران کتابخانه ملی جمهوری ایلامی ایران
 3. ـــ ادهمی ، اعظم (۱۳۸۰) . “نگاهی بر مدل های رفتار اطلاع یابی و رفتار اطلاع یابی” پیام کتابخانه ش ۳ :۵۱ــ ۴۳
 4. ـــ استبروک نوئل (۱۳۷۷) . “راهنمای جامع و کاربردی اینترنت” ترجمه احمد علی نژاد. محمود زیبابی. تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی
 5. ـــ اسدی ، مریم (۱۳۸۲) . “مطالعه تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی ــ پژوهشی اعضا هیات علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران با تأکید بر سه شاخه علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی” پایان نامه کارشناسی ارشد . علوم کتابداری و اطلاع رسانی . دانشگاه تهران
 6. ـــ آیین نامه مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۶
 7. ـــ پریرخ و فتاحی رحمت الله (۱۳۸۴) “راهنمای نگارش و مرور نوشتارها و پیشینیه پژوهش”تهران نشر چاپار
 8. ـــ حاجی ، رابعه (۱۳۷۱)”میزان آگاهی پژوهش گران علوم پزشکی کشور از منابع اطلاعاتی” پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 9. ــ داور پناه محمد رضا (۱۳۸۲) .”جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی الکترونیکی” تهران نشر چاپار
 10. ــ دیلقمانی ، میترا (۱۳۷۵) “بررسی رفتار اطلاع یابی اعضا هیات علمی رشته مهندسی مکانیک در کسب اطلاعات تخصصی در ۵ دانشگاه شهر تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 11. ـــ رضایی شریف آبادی سعید (۱۳۷۳)”شبکه کامپیوتری اینترنت در خدمت اطلاع رسانی” پیام کتابخانه سال ۴ ش ۱و۲ :۴۷-۴۶
 12. ـــ رضایی شریف آبادی ، سعید (۱۳۸۱) “اینترنت “. دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ویراستار عباس حری تهران. کتابخانه ج ۱
 13. ـــ زمانی میاندشتی ناصر (۱۳۸۲) “بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی مدیران و کارشناسان ترویج” پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس
 14. ـــ سلیمی (۱۳۸۰) “بررسی رفتار اطلاع یابی کارکنان متخصص راه آهن جمهوری اسلامی ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد
 15. ــ صفری راد (۱۳۷۹) “بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه در تامین این نیازها” پایان نامه کارشناسی ارشد
 16.  ـــ  فتاحی رحمت الله (۱۳۸۳) . آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مشهد. سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی
 17. ـــ کاظمی زهرا(۱۳۷۹) “بررسی رفتار اطلاع یابی اساتید ، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز” پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی واحد علوم و تحقیقات اهواز
 18. ـــ کنز ، ویلیام (۱۳۷۸) “اینترنت و خدمات مرجع” ترجمه سعید رضایی شریف آبادی کتابداری و اطلاع رسانی ج ۲ ش  : ۲ ۱۰۴-۷۷
 19. ـــ گزنی علی (۱۳۷۹) “جستجوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن” فصل نامه کتاب ش ۸۰ : ۱۱۲-۱۰۲
 20.  ـــ  لارج آندرو تروریچارد هارتلی جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات : اصول و مهارتها :ترجمه زاهد بیگدلی تهران نشر کتابدار
 21. ــ  لیمونی صفیه (۱۳۸۱) “بررسی رفتار اطلاع یابی اعضا هیات علمی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای شهرسازی” پایان نامه کارشناسی ارشد . فصل نامه پیام کتابخانه ش ۴: ۸۵-۸۰
 22. ــ معتمد نژاد ، کاظم (۱۳۷۱) “وسایل ارتباط جمعی” تهران . دانشگاه علامه طباطبایی ج۱
 23.  ـــ  مقدم ، حسین (۱۳۸۲) “بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز” پایان نامه کارشناسی ارشد.
 24. مکی زاده تفتی (۱۳۷۶) “بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان محقق دانشگاه شیراز” پایان نامه کارشناسی ارشد
 25.  ـــ نادری ، سیف نراقی (۱۳۷۶ )
 26.  نجفی علی (۱۳۸۱) “مطالعه رفتار اطلاع یابی کاربران سایت اینترنت دانشکده پزشکی تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 27. ــ  نصیری ماریا ( ۱۳۸۴ ) : ” بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوی اطلاع یابی ” مجله کتاب داری . ش ۴۳ : ۱۸۱-۱۵۳
 28. ـــ نوروزی چالکی علیرضا (۱۳۷۹) “رفتارهای اطلاع یابی پژوهش گران مراجعه کننده به .www از طریق تماس با شبکه جهانی مستقر در دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس
 29. ـــ هارلی هان (۱۳۷۶) “راهنمایی جامع اینترنت ” ترجمه محمد رضا آیت الله شیرازی . تهران کانون نشر علوم :۲۲-۲۱

منابع انگلیسی

Abels , elieenh: Denman, Danied , liebscher , peter , ( 1996 )

“ factors that influence that use of electronic networks by science and engineering  facwlty at small institwtions : part ii : preliminary use in dicators . “  journal of the american society for information science , 48 (6) : 496-507

Ashley, n.w( 1995 ) . Diffusion of network information

Netrieval in acddenic . phd thesis . The university of Arizona , Tucsoin

Bane , A , F. and milheim , W.D ( 1995 ) “ Internet insights : how academics and usuing the Internet “ computers in libraries 15:32-36

Bruce , H ( 1995 ) “Internet serrices and academie work : an

Australicun invisibal college of the humun dimensions of global chang “ . clobal enriromental chang . 9 :385 – ۳۰۷

Boissin , florence bonod . (2005 ) Information – seeking beaharviour and use of the Internet by french general paractitioners : aqualitative tudy “ Health Information and libaries journal , vol zz : 173 – ۱۸۱

Chun wei choo , Brian Detlor , Don Turn bull . ( 1998 ) “ A behavioral Model of Information seeking on the Web – perliminary Results of a study of How managers and specialits use the web “ wnirersoty of Toronto , Toronto to , ontavio , canada

Graya , Nicola ( 2005 ) “ Health information – seeking behaviour in adolescence : the place of Internet . “ social scienc a Medicive 60 : 147 – ۱۴۷۸

Merit,  Inc ( 1995 ) “Internet monthly neport “ . ( on line ) . Avaiableat . FFP : // mevit . edu / internet ) newsletters / internet  monthy neport/ im 95 – ۱۰ TXT :12

Rinaldi , A . H ( 1995  ) . Internet guidelines and cutune . ( on line ) .

Availiable at http :// www.vir.com/neti.culture.htm1.

Rezaei, saeed ( 1997 ) . the use of Internet by psychologistis :

The university school of newsowth wales .

Wilson . T .D ( 1994 ) “information nede and uses : fifty years of progress . “ fifty years of information  progress . In B.C . vickery ( eds )  . Aslib : 15 – ۵۷

Zach lise , ( 2006 ) “ using a multiple – case studies Design to  Investigata the information seeking Behavior of Arts

Administrators . “ library  Trends . vol 55 : 21 – 18.

اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز