خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های مدیریت اجرایی » بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری

تعداد صفحات : ۴۹ | قابل ویرایش

از آنجا که منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ، کارآمد تر کردن کارکنان سازمانها است.

مقدمه

از آنجا که منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ، کارآمد تر کردن کارکنان سازمانها است. انسجام در برنامه های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفا  میکند. بهمنظوردستیابیبهاینهدفوکمکبهمحققانومدیران حوزه منابع انسانی، در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و شناخت مفاهیم توانمندسازی، راهکارها و الگوی جامع توانمندسازی کارکنان ارائه گردد .
سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. .(عبدالهی و دیگران، ۱۳۸۵).

منابع و مآخذ

۱.   آقایار،سیروس(۱۳۸۶). توانمندسازیکارکنانوتوانمندسازیسازمان. اصفهان: نشرسپاهان
۲.   ابطحی،سیدحسین،عابسی. سعید.(۱۳۸۶) توانمندیکارکنان. کرج: موسسهتحقیقاتوآموزشمدیریت
۳.   جرینی،علیرضا.(۱۳۸۵). عواملموثردرتوانمندساری . پایاننامهکارشناسیارشد. دانشگاه تربیت مدرس
۴.   حرآبادیفراهانی،مجید(۱۳۸۵). بررسیرابطهبینساختارسازمانیوتوانمندیکارکنان. پایاننامهکارشناسیارشد. دانشگاهتهران.
۵.   کینا،دنیس(۱۳۸۳). توانمندساریمنابعانسانی.(مهدیایراننژادپاریزیومعصومعلیسلیمان،مترجمان) تهران: نشر مدیران(تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۵).
۶.   عبدالهی،بیژنونوهابراهیم،عبدالرحیم.”توانمندسازیکارکنانکلیدطلاییمدیریتمنابعانسانی”. تهران: ویرایش،.(۱۳۸۵)
۷.   امیرخانی،امیرحسین،توانمندسازی،روانشناختیمنابعانسانی،دیدگاههاوابعاد . مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران ، انتشارات آهار و مؤسسه آموزش عالی پژوهشی تأمین اجتماعی،(۱۳۸۵)
۸.   ایزدی،احمدرضا،ملکی،محمدرضا،مطالعهتوانمندسازهادربخشبهداشت،درمانبراساسالگویتعالیسازمانی،مجموعهمقالاتسومینکنفرانستوسعهمنابع انسانی
۹.   .بلانچارد،کنتودیگران. مدیرایتتواناسازیکارکنان،ترجمهمهدیایراننژادپاریزی،تهران: نشرمدیران، (۱۳۸۷)
۱۰.حسنپور،اکبر،عباسی،طیبه،نوروزی،مجتبی.بررسینقشرهبریتحولآفریندرتوانمندسازیکارکنان. مجلهپژوهشهایمدیریتدرایران،دوره ۱۵ ، شماره ۱-۱۳۹۰.

۴۹,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز