خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های مدیریت بازرگانی » تأثیر فلسفه مدیریت ژاپنی بر کارآیی و اثربخشی شرکت های مستقر در پارس جنوبی

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

تأثیر فلسفه مدیریت ژاپنی بر کارآیی و اثربخشی شرکت های مستقر در پارس جنوبی

تأثیر فلسفه مدیریت ژاپنی بر کارآیی و اثربخشی شرکت های مستقر در پارس جنوبی

تأثیر فلسفه مدیریت ژاپنی بر کارآیی و اثربخشی شرکت های مستقر در پارس جنوبی

تعداد صفحات : ۱۱۷ | قابل ویرایش

JIT یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم:ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

تعاریف نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹

نظام تولید بهنگام……………………………………………………………………………………………………. ۱۴

جزئیات نظام تولید بهنگام در یک نگاه……………………………………………………………………….. ۱۶

نظام تولید بهنگام……………………………………………………………………………………………………. ۲۰

اجزای تولید بهنگام ………………………………………………………………………………………………… ۲۲

اهداف نظام تولید بهنگام………………………………………………………………………………………….. ۲۵

مزایا و محدودیت های JIT………………………………………………………………………………………… 28

منطق اجرای JIT……………………………………………………………………………………………………… 31

پیش نیازهای یک برنامه JIT……………………………………………………………………………………… 35

برنامه ریزی نظام بهنگام…………………………………………………………………………………………… ۳۷

JIT از دیدگاهی جدید………………………………………………………………………………………………. ۴۵

کنترل تولید در نظام بهنگام……………………………………………………………………………………… ۶۳

سیستم کانبان………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

وظایف کانبان………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

تولید یکنواخت………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

کاهش زمان عملیات و زمان چرخه……………………………………………………………………………… ۶۹

سیستم حلقه بسته………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

وظایف کانبان …………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

انواع جریان مواد…………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

گردش کانبان………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۸۳

روش و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فصل چهارم:یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸۶

جدول شماره۱…………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

جدول شماره ۲……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

جدول شماره۳………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

جدول شماره ۴………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

جدول شماره۵…………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

جدول شماره۶…………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

پاسخ به سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۹۲

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع و مآخذ،ضمائم………………………………………………………………. ۱۰۲

مدیریت در پارس جنوبی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

وظایف واحدهای مدیریت منطقه پارس جنوبی……………………………………………………………. ۱۰۴

پیشنهادات استفاده از مدیریت ژاپنی در پارس جنوبی………………………………………………… ۱۰۸

فرهنگ سازمانی و ارزشها…………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

اصول ده گانه مدیریتی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

واژه نامه انگلیسی- فارسی………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

مقدمه

JIT یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.

JIT درآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JIT  به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.

درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:

 • کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند.
 • شرکتها برکارگروهی شامل ترکیب استعدادهاوتقسیم دانش،مهارتهای حل مشکلات، ارائه نظرات ودستیابی به یک هدف مشترک تاکید دارند.
 • کاروتلاش براستفاده از اوقات فراغت مقدم است.
 • کارکنان تمایل دارند که درتمام دوران شغلی خوددریک شرکت بمانند.
 • حس برابری وتفکرکارگروهی به میزان بسیاربالا درژاپنی وجود دارد.

علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد.

چند مشخصه فرهنگی ژاپنی مناسب که ممکن است با JITمرتبط باشند به شرح زیراست:

 • مدیریتJITاین امکان را به مدیریت می دهدکه تقاضای مشتری رابدون توجه به سطح تقاضا براورده نماید.
 • مقدار زمان حدفاصل بین ورود مولد،فرایندومونتاژمحصول نهایی برای مشتریان با تکنیکهای تولید JITحداقل می شود.
 • JITامکان کاهش درمواد اولیه،کاردرجریان ساخت وموجودی کالاهای ساخته شده رافراهم آورد.
 • تکنیکهای تولیدJITازظروف برای نگهداری قطعات استفاده می کند.
 • یکی ازاجزای تولیدJITنیازمند آن است که کارخانه تمیز باشد.
 • تولید بهنگام ازعلائم نمایان برای نشان دادن وضعیت ماشین آلات استفاده می کند.

« فهرست منابع »

 • کتب :

۱- مقدمه ای برنظام تولیدبه موقع، تالیف :منوچهر سلطانی

۲- نظام تولید بهنگام تالیف:تی.سی.ای چنگ وسوزان پودلسکی، ترجمه :سیدحسن افتخاریان وحمیده غیاثوند

 • سایتها :

۱- www. imi .ir

۲- www. imi .ir

۳- www. arbm. Blogfa. com

۴- www. nazarine zhad. Blogfa .com

۵- www. karafarini. sharif. edu/ show

۶- www. education .asp

 • فرهنگها :

۱- فرهنگ مدیریت کسب وکار ، دکترسیاوش مریدی

۲- فرهنگ واژگان واصطلاحات مدیریت، دکترسیدمحمد عباس زادگان

۳- فرهنگ لغات واصطلاحات مدیریت، دکترسیدحسن ابطحی وآرمن مهروژان ومحسن لاله ای

۴- فرهنگ دوسویه جامع مدیریت، عباس کحالزاده وعلیرضا جباری ومجید قادر

۱۱۷,۰۰۰ ریال – خرید
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز