خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های مدیریت بازرگانی » چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان

چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان

چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان

تعداد صفحات : ۱۱۸ | قابل ویرایش

رشد سریع تعداد رقبای پیچیده و جدید، حس بی‌اعتمادی نسبت به روشهای سنتی در مدیریت شرکتها، خروج جمعی از بهترین و درخشانترین کارمندان از شرکت جهت تبدیل شدن به کارآفرینان کوچک، رقابت بین‌المللی، کوچک کردن شرکت‌های بزرگ و میل عمومی به بالا بردن بازدهی و بهره‌وری.

فـهـرسـت

عنوان                                              صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق…………………………… ۱

مقدمه……………………………………….. ۲

بیان مسأله…………………………………… ۴

اهمیت موضوع تحقیق…………………………….. ۶

اهداف تحقیق………………………………….. ۷

سوالات تحقیق………………………………….. ۸

تعاریف واژه های کلیدی تحقیق……………………. ۹

فصل دوم:ادبیات تحقیق…………………………. ۱۱

تعاریف کارآفرینی…………………………….. ۱۲

ماهیت کارآفرینی……………………………… ۱۳

تاریخچه تحقیقات کارآفرینی در سازمان …………… ۱۴

کارآفرینان سازمانی…………………………… ۱۶

مشخصات کارآفرینان سازمانی…………………….. ۱۸

ویژگی های کارآفرینان…………………………. ۱۸

ریسک پذیری در سازمان…………………………. ۲۰

تعریف ریسک………………………………….. ۲۱

شرایط برای داشتن ریسک معقول…………………… ۲۱

ریسک سازمانی………………………………… ۲۲

انگیزه پیشرفت کارآفرینان سازمانی………………. ۲۳

کارآفرینی درون سازمانی ………………………. ۲۴

فرضیه های مقدماتی کارآفرینی در سازمان………….. ۲۶

نظریه های فرهنگ کارآفرینی سازمان………………. ۳۱

تأثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی ……………….. ۳۱

ویژگی های فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها…………. ۳۴

فرهنگ کارآفرینی در برابر فرهنگ اجرایی………….. ۳۶

سازمان دهی و طراحی ساختار مراکز کارآفرینی………. ۴۴

سیستم های فنی-اجتماعی………………………… ۴۵

سیستم مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی…… ۵۰

سیستم پاداش و پرداخت در سازمان های کارآفرین…….. ۵۱

اخلاق کارآفرینی………………………………. ۵۵

کارگروهی در سازمان های کارآفرین……………….. ۵۸

آموزش کارآفرینی …………………………….. ۵۹

پرورش کارآفرینان سازمانی……………………… ۶۱

ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی…….. ۶۴

مدیر به عنوان کارآفرین……………………….. ۶۵

گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان……… ۶۷

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی………………….. ۶۹

عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی…………………….. ۷۳

موانع قانونی توسعه کارآفرینی………………….. ۷۴

رفتار رهبرانه……………………………….. ۸۵

شخص گرایی…………………………………… ۸۶

سرمایه ی اجتماعی و کارآفرینی………………….. ۸۹

فصل سوم:روش تحقیق……………………………. ۹۱

روش تحقیق…………………………………… ۹۲

روش جمع آوری اطلاعات …………………………. ۹۳

فصل چهارم:یافته های تحقیق…………………….. ۹۴

یافته های تحقیق……………………………… ۹۵

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع و مآخذ………………. ۱۰۱

نتیجه گیری………………………………….. ۱۰۲

محدودیت های تحقیق……………………………. ۱۱۱

منابع………………………………………. ۱۱۲

مقدمه

رشد سریع تعداد رقبای پیچیده و جدید، حس بی‌اعتمادی نسبت به روشهای سنتی در مدیریت شرکتها، خروج جمعی از بهترین و درخشانترین کارمندان از شرکت جهت تبدیل شدن به کارآفرینان کوچک، رقابت بین‌المللی، کوچک کردن شرکت‌های بزرگ و میل عمومی به بالا بردن بازدهی و بهره‌وری.

نخستین این مشکلات که رقابت است اینک عرصه را بر کارهای تجاری تنگ کرده است. اقتصاد کنونی که از فناوری بالایی بهره‌برداری می‌نماید تعداد به مراتب بیشتری از رقبا را در عرصه فعالیت  شرکتها وارد نموده است. بر خلاف دهه‌های گذشته، اکنون تغییرات، نوآوریها و بهبود در بازار کار بسیار متداولندسازمان ها باید نوآوری به خرج دهند یا از دور خارج شوند.

مشکل دیگر، یعنی از دست دادن افراد برجسته، در نتیجه توسعه دو موضوع عمده رو به فزونی است. نخست اینکه کارآفرینی از لحاظ وضعیت، محبوبیت و اقبال در حال توسعه است. این افزایش باعث جذب کارمندان جوان و کارمندان با تجربه می‌شود. دوم اینکه در سالهای اخیر، سرمایه‌گذاری به صنعتی عظیم تبدیل شده است که قادر به تخصیص سرمایه برای تعداد بیشتری پروژه‌های اقتصادی نسبت به گذشته می‌باشد. بازار سرمایه‌گذاری سالم، کارآفرینان جدید را قادر می‌سازد تا پروژه‌های خود را به مرحله اجرا درآورند. این توسعه، افرادی را که دارای فکرهای نو هستند، تشویق می‌کند تا سازمان های بزرگ را ترک کنند و روی پای خود بایستند. بنابراین سازمان ها وادار می‌شوند تا به دنبال راههایی برای توسعه کارآفرینی در درون خود باشند. در غیر این صورت باید منتظر بیهودگی، از دست دادن پرسنل و رکود باشند .کارآفرینی سازمانی که موجد گرایشات و فعالیتهای کارآفرینانه در سطح سازمان است عنصر مهمی در توسعه اقتصادی و سازمانی، ایجاد ثروت و بهبود عملکرد تشخیص داده شده است. کارآفرینی سازمانی می‌تواند برای حیات مجدد و ارتقاء عملکرد شرکتها با اهمیت باشد.

منابع

  ۱-احتشامی, اکبری کاملیا,الگوهای جدید مدیریت,نوشته پیتر دراکر,ماهنامه تدبیر, شماره ۵۹ ,دی ماه۷۷

۲-الوانی. سید مهدی. مدیریت عمومی .تهران .نشر نی.  چاپ سی ویکم.۱۳۸۶

۳-افجه ای .سید علی اکبر. مبانی فلسفه و تئوری های رهبری تهران .انتشارات سمت. چاپ چهارم. ۱۳۸۵

۴-انصاری محمد تقی.سلمانی زاده عباس. .نوآوری در سازمان ها بر مبنای توسعه کارآفرینی سازمانی.تهران.راهبری شماره۱۸ تابستان ۱۳۸۸

۵-پرتو نیا سهیلا.مدیریت کارآفرینی.دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد. سال ۲۰۱۳

۶-حور علی, مریم,نقاشیان رضا,نقش واسطه ای مدیریت دانش.,صلاح و تربیت, سال ده , شماره ۱۲۰

۷-رضائیان علی.مدیریت مسیر ترقی(راه پیشرفت) تهران. دانش مدیریت .شماره ۲۳.زمستان ۱۳۷۲

۸-زندی رضا.کارآفرینی سازمانی.موانع و محدودیت ها در سازمان.ماهنامه کار و جامعه.اسفند ۱۳۸۳

۹-شائمی علی.شاهین آرش.یزدان شناس مهدی.نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی صص۱۷۷-۲۲۰.تهران.فصلنامه پژوهش مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع) زمستان ۱۳۸۷

۱۰-عباس زاده حسن.سازمان های کارآفرین و توسعه, ص ۴۶-۵۰ ,چاپ اول.

-۱۱فرهادی نژاد محسن.نظام پیشنهادات و کارآفرینی سازمانی تهران.مدیریت. شماره ۱۱۵-۱۱۶.سال ۱۳۸۵

فرهنگ اجرایی و کارآفرینی/ زیرنظر رضا صالح یامیری؛ همکاران علمی اسماعیل کاوسی … [و دیگران]؛ همکاران پژوهش زمستان ۱۳۸۷  های فرهنگی و اجتماعی

۱۲-پرتو نیا سهیلا.مدیریت کارآفرینی.دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد. سال ۲۰۱۳

۱۳-فیضی طاهره.مبانی سازمان و مدیریت. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور .۱۳۸۸

۱۴-سعید شریفی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه

۱۵-سید جوادین. سید رضا .مدیریت منابع انسانی .تهران. انتشارات مدیریت دانشگاه تهران. چاپ پنجم. ۱۳۸۸

۱۶-لباف حسن.دلوی محمد رضا.نیاز به مدیریت بومی(تحلیلی تطبیقی.رویکردی محیطی) اصفهان صص۲۹-۴۹ .نامه علوم انسانی زمستان ۱۳۸۳

۱۷-مهر آراء, اسد اله.,۱۳۸۸,اخلاق کارآفرینی ضرورتی برای همه,ماهنامه اقتصادی کار و جامعه

۱۸-مختاری حسن آباد حمیده.بررسی رابطه ساختارسازمانی و کارآفرینی سازمانی.دانشگاه آزاد اسلامی غزالی

۱۹-ملکی بهار.کارآفرینی.ماهنامه تدبیر سال ۱۸ شماره ۱۸۲ سال ۲۰۰۷

۲۰-محمدی الیاسی قنبر.کارآفرینی به عنولن یک حوزه علمی. صص ۵۱-۸۵ توسعه کارآفرینی.سال اول.شماره اول پاییز ۱۳۸۷

۲۱-مقیمی.سید محمد.کارآفرینی و عوامل موثر بر آن تهران . صص ۱۰۷-۱۷۷.فرهنگ مدیریت .سال دوم, شماره ۵ بهار ۱۳۸۳

۲۲-نیکوکاران احمد.کارآفرینی.آموزش علمی کاربردی خانه کارگر سال ۱۳۸۳

۲۳-وزیر کار و تعاون.کارآفرینی و اشتغال.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال بهار ۱۳۹۱

۲۴-حور علی, مریم,نقاشیان رضا,نقش واسطه ای مدیریت دانش.,صلاح و تربیت, سال ده , شماره ۱۲۰

۲۵-یحیی پور ,امید ,نائیجی مختار,بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی درسازمان,کار و جامعه ,شماره ,۱۲۶ آبان و آذر ۱۳۸۹

منابع اینترنتی

۱۱۸,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز