خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی و زمان سنجی

تعداد صفحات : ۱۲۳ | قابل ویرایش

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

تعریف موضوع ……………………………………………………………………………………….. ۳

اهداف انجام پروژه …………………………………………………………………………………. ۴

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه …………………………………………………………. ۵

نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار…………………………………………………………… ۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۷

تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی …………………………………………………………….. ۸

چند تعریف از بهره وری …………………………………………………………………………. ۱۰

روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ………………………………………………… ۱۱

بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی ……………………………………. ۱۲

روش تعیین کل زمان کار ………………………………………………………………………… ۱۳

ارزیابی کار ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

هدف کارسنجی ………………………………………………………………………………………. ۱۹

موارد استفاده کارسنجی ………………………………………………………………………….. ۱۹

فنون کارسنجی ……………………………………………………………………………………….. ۲۳

مطالعه کار ……………………………………………………………………………………………… ۲۳

فواید مطالعه کار …………………………………………………………………………………….. ۲۶

کارسنجی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

مراحل اصلی مطالعه کار ………………………………………………………………………….. ۲۸

مطالعه روش ………………………………………………………………………………………….. ۲۹

اهداف مطالعه روش ………………………………………………………………………………… ۲۹

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ……………………………………………………………. ۳۱

علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند …………………………………… ۳۸

تربلینگ ها……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

زمان سنجی ……………………………………………………………………………………………. ۵۰

مقدمات زمان سنجی ……………………………………………………………………………….. ۵۱

اهداف زمان سنجی …………………………………………………………………………………. ۵۵

تکنیک های مختلف زمان سنجی ………………………………………………………………… ۵۶

مراحل اساسی زمان سنجی ……………………………………………………………………… ۵۷

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی ……………………………………………. ۵۸

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ………………………………………………. ۵۹

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ………………………………………………….. ۶۰

بررسی روش در انجام زمان سنجی …………………………………………………………. ۶۱

مراحل زمان سنجی به روش Stop watch……………………………………………………. 61

تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ………………………………………………. ۶۲

انواع عناصر کاری ………………………………………………………………………………….. ۶۳

انواع کرونومتر ……………………………………………………………………………………….. ۶۶

روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ……………………………………………… ۶۷

مشکلات ثبت زمان ………………………………………………………………………………….. ۷۴

محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ……………………………………………………. ۷۴

ضریب عملکرد ……………………………………………………………………………………….. ۷۵

روش و ستینگ هاوس …………………………………………………………………………….. ۷۹

روش توازن اجرای کار …………………………………………………………………………… ۸۰

الونس ……………………………………………………………………………………………………. ۸۰

محاسبه زمان استاندارد……………………………………………………………………………. ۸۲

سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM………………………………………… 84

کاربرد، مزایا و معایب روش MTM……………………………………………………………. 84

واحد زمان در سیستم MTM…………………………………………………………………….. 85

انواع MTM……………………………………………………………………………………………… 86

حرکت بسیط در سیستم MTM………………………………………………………………….. 87

روش زمان سنجی MOST………………………………………………………………………… 87

کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST…………………………………………….. 89

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

معرفی شرکت …………………………………………………………………………………………. ۹۱

شهردارو در یک نگاه ………………………………………………………………………………. ۹۲

محدوده مکانی شرکت شهردارو………………………………………………………………… ۹۳

تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو………………………………………………………… ۹۴

نمودار سازمانی شرکت شهردارو……………………………………………………………… ۹۵

چارت سازمانی شرکت «مدیریت»………………………………………………………………. ۹۶

خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو …………………………………………….. ۹۷

لیست تجهیزات جامدات ……………………………………………………………………………. ۹۸

معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ………………………………………………… ۱۰۰

بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت ………………. ۱۰۱

نمودار OPC تولید قطره……………………………………………………………………………. ۱۰۲

نمودار FPC ساخت قطره………………………………………………………………………….. ۱۰۳

بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی ……………………………… ۱۰۵

نقشه جریان ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

نمودار جریان فرآیند………………………………………………………………………………… ۱۰۷

جدول زمان بندی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی ………………………………………… ۱۱۶

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط ………………………………………………………. ۱۱۸

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی……………………………………………………………. ۱۲۱

چند نکته مهم ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

منابع مورد استفاده …………………………………………………………………………………. ۱۲۳

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.

فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

منابع

۱- اسفندیار سعادت،مدیریت منابع انسانی ، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۷۵

۲- علیرضا علی احمدی، ارزیابی کار و زمان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، ۱۳۸۰

۳- ناصر جاوید، ارزیابی کار و زمان، نشر دانش پرور، چاپ اول،۱۳۸۳

۴- عباس کحال زاده، آشنایی با ارزیابی کار و زمان، نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ۱۳۸۱

۵- شهنام طاهری، کارسنجی و روش سنجی، نشر آروین، جاپ اول، ۱۳۷۶

۶- مهرداد قاسمی، جزوه ی درس کارسنجی و روش سنجی

۷- سید نصرالله مرعشی، سیستم های زمان سنجی، نشر بصیر، چاپ اول، ۱۳۷۶

۸- جزوات اساتید محترم تدریس شده در دانشگاه

۹- حسین ابطحی و آرمن مهروژان، مهندسی روشها، نشر قومس، چاپ دوم،۱۳۷۴

۱۰- حسین اصولی، حسام شهریاری فهیمی، مژده شیرازی منش، مدیریت زمان ، نشر رسا، چاپ سوم، ۱۳۸۳.

۱۲۳,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز