خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه

مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه

مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه

تعداد صفحات : ۶۸ | قابل ویرایش

بحث در مورد استرس یا فشار روانی در طی قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشیبهای گوناگون شده است. اولین بار واژه استرس برای رسانیدن مفهوم فشار فیزیکی بکار برده شده و فیزیکدانان طبق فرمول ثابت کرده اند که هر چه نیروی وارد بر سطح بیشتر باشد فشار حاصله بیشتر خواهد بود و به این نتیجه رسیدند که هر چه نیرو افزایش یابد در صورتیکه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزایش می یابد.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۹

فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۱

تعریف عملیاتی اصطلاحات……………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تعریف نظری استرس……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعریف استرس………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

مدل تحریک بیش از حد…………………………………………………………………………………………… ۱۹

ارزیابی شناختی………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

برانگیختگی استرسورها……………………………………………………………………………………………. ۲۱

مدل های استرس …………………………………………………………………………………………………… ۲۸

انوع استرس…………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

روش های پیشگیری از ایجاد استرس………………………………………………………………………… ۳۶

ارزیابی وضعیت چگونگی استرس………………………………………………………………………………. ۴۳

واکنش های دفاعی جهت دار…………………………………………………………………………………….. ۴۵

سازگاری با استرس………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

موقعیت های استرس زای روانی………………………………………………………………………………… ۴۷

اصول کلی واکنشهای روانی………………………………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………… ۵۲

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………… ۵۳

ابزار اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵۴

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

روش آماری مربوط به فرضیه…………………………………………………………………………………….. ۵۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق-تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. ۶۶

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

مقدمه

بحث در مورد استرس یا فشار روانی در طی قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشیبهای گوناگون شده است. اولین بار واژه استرس برای رسانیدن مفهوم فشار فیزیکی بکار برده شده و فیزیکدانان طبق فرمول ثابت کرده اند که هر چه نیروی وارد بر سطح بیشتر باشد فشار حاصله بیشتر خواهد بود و به این نتیجه رسیدند که هر چه نیرو افزایش یابد در صورتیکه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزایش می یابد. با توجه به این مسئله بود که کلودبرنارد فیزیولوژیست قرن ۱۹ خاطر نشان ساخت که قسمتهای مختلف بدن موجودات زنده بوسیله محیطی مایع مانند احاطه شده است که برای ادامه زندگی باید ثبات داشته باشد و به نظر او تمام ساختارهای فیزیولوژیک او هدفشان تنها حفظ این ثبات است. بعد او دسته کانون نظرات کلودبرنارد را گسترش داد و برای اولین بار اصطلاح فیزیکی فشار را در فیزیولوژی بکار برد بدنبال کارهای کانون، هانس سلیه(۱۹۳۰) تعریفی نوین و کاملا متفاوت برای فشار ارائه داد. سلیه با تاکید بر سیستم اندوکرینی معتقد است که تحت تاثیر هر عامل یا محرکی تغییرات حفاظتی سازگارکننده ایی در ارگانیسم روی می دهد به نظر هر محرک فشار زا اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنش شود که او آنرا ((سندرم سازگاری عمومی)) نامیده است و معتقد است استرس یا فشار رواین عبارت است از مجموعه واکنش غیر اختصاصی که تحت تاثیر محرکهای گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شود بعدا نظرگاه دیگری ارائه گردید و برای تعریف استرس سه مدل طراحی شده ارائه نمود. در اولین مدل استرس به عنوان یک محرک یا حادثه محیطی تعریف شده که فشار زیاد و بیش از حد بر ارگانیسم بوجود می آورد. در دومین مدل استرس به عنوان یک پاسخ فیزیکی و بدنی نسبت به حوادثی که تعادل را بر هم می زند تعریف شده و در سومین مدل استرس به عنوان ارزیابی شناختی تعریف شده است که منجر به درک این موضوع می شود که تقاضاها و توقعات محیطی بیشتر از توانایی ها برای مواجه با آن است. فروید معتقد است تا زمانیکه خصلت محیط تغییز نکرده است قدرتهای انطباقی می تواند تعادل بین ارگانیسم و محیط را بوجود آورند و الگوئی معمول رفتار ادامه یابد. وقتی از ضربه یا فشار صحبت می کنیم منظورمان این است که بعضی از خصوصیتهای محیط تغییر کرده است. این تغییرات باعث می شود که روش سازگاری قبلی برای انطباق با محیط جدید کافی نباشد به دنبال این تغییرات اعتماد به نفس از بین می رود و در علاقه و انگیزه برای فعالیت حاصل می شود و فرد دچار اختلال می شود. پاولف برای تبیین اثرات استرس معتقد است که وقتی بیش از تحمل سیستم عصبی باشد فروپاشی عصبی فرا می رسد در این حالت ویژگی های رفتار قبلی تغییر می کند میزان استرس که سیستم بدن می تواند تحمل کند به موجب وضع جسمی فرق می کند. اگر تحریک بیش از حد به مدت نسبتا طولانی ادامه یابد صرف نظر از نوع سیستم عصبی ما با فروپاشی سیستم عصبی روبرو می شویم.

تمام مشکلات افراد از تفکرات جادوئی و موهومی آنها سرچشمه می گیرد. در سال ۱۹۶۰ ریچارد هازاروس مفهوم ارزیابی رابرای تبیین اثرات ناشی از استرس وارد فرایند می کند او واضع این نظریه است که دیدگاه ها پدیده ها را بوجود می آورند او معتقد است که وقتی با محرکی روبرو می شویم سه نوع واکنش نشان می دهیم یا واکنش نامربوط و بی ارتباط است یا واکنش استرس زاست که تمام مشکلات ما به خاطر واکنش های استرس زاست.

فهرست منابع و مآخذ

  1. اخوت- ولی الله- (۱۳۶۲)- تشخیص اختلالات روانی – انتشارات رز.
  2. بلورچی –پروین-(۱۳۶۷)- فشار روانی و ماهیت پیشگیری و سازگاری – انتشارات پازنگ.
  3. حاتمی- حمید رضا- (۱۳۷۷)- بررسی تاثیر استرس بر جنبه های عاطفی و هیجانی و شخصیت در بیماران روانی شهر تهران- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.
  4. فلسفی- فاطمه- (۱۳۷۵)- ماهنامه پرورشی تربیت.
  5. گنجی- حمزه- (۱۳۷۹)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- چاپ سوم- فصل چهار.
  6. یزدی- سیروس-(۱۳۶۵)- استرس های ناگهانی و پیامدهای آن.
  7. پرسشنامه کودرون.
۶۸,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز