خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های مدیریت دولتی » بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایش

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

مسأله اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۴

تشریح بیان موضوع………………………………………………………………………………………………….. ۷

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰

سابقه مطالعات انجام گرفته………………………………………………………………………………………. ۱۳

اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۴

شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. ۱۶

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….. ۱۷

قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم : مبانی نظری پروژه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق…………………………………………………………………………… ۲۹

تعاریف و نظریه های افسردگی…………………………………………………………………………………… ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق    بررسی وضعیت موجود در سازمان

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس…………………………………………………………………. ۴۸

تشریح برنامه های آتی سازمان………………………………………………………………………………….. ۴۹

معرفی فرآیند تولید سازمان……………………………………………………………………………………….. ۵۰

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۵۲

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات

تجزیه و تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………. ۵۴

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۹

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

کاربرگ کنترل مسیر پروژه توسط استاد راهنما………………………………………………………………. ۶۳

مقدمه

ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است .

امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار وخطراتی که متوجه فرد است .

هر آدمی برای رویارویی با موقعیت فشار زا روش خاص خود را دارد گاهی فرد هیجان را در مدار توجه قرار می دهد وبجای درگیری با مساله اضطراب زا سعی می کند ، به طرق دیگری از اضطراب خود بکاهد ، گاهی خود مساله را در مدار توجه قرار می دهد .

موقعیت اضطراب زا را ارزیابی می کند وسپس دست به کاری می زند تا آن موقعیت را تغییر دهد یا از آن اجتناب نماید .

اگر چه مقدار محدودی اضطراب برای رشد بشر ضرروی است ولی مقدار آن نیز باعث اختلال رفتار می شود واغلب اوقات شخص را مجبور به نشان دادن رفتار نوروتیک یا پسیکوتیک می نماید (شاملو ، ۱۳۶۹).

موقعیتهای گوناگون زندگی خانوادگی اجتماعی تحصیلی ، شغلی همگی می‌توانند عوامل تنش زا را ایجاد ویا تشدید نمایند .

چنانچه فردی در یک موقعیت خاص شغلی قرار گرفته باشد که همواره استرس ، نگرانی ترس ویژگی شغلی او را تشکیل دهد خود او نیز حالتهای اضطراب را تجربه می کند واین موقعیتهای اضطراب زا تا حدودی بهداشت روانی فرد را بر هم می زند .

بدین ترتیب می بایست با تحقیق هر چه بیشتر در زمینه عوامل اضطراب زا وغلبه بر آنها به نحو طبیعی وصحیح موقعیتهای تنش زا را کاملا درک نموده وراه مقابله با آنرا ایجاد نمائیم تا شاید بتوان تا حدود زیادی معضل بزرگ جامعه امروزی که مسائل ناشی از اضطراب است را از بین ببریم.

استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.

سطوحی از استرس ممکن است به بهتر شدن عملکرد کاری کمک کنند. وقتی استرس وجود نداشته باشد کارکنان دچار تنبلی و کسالت می‌شوند. چنان که استرس افزایش پیدا کند عملکرد به سمت بهبود می‌رود و کارکنان آمادگی ذهنی و روانی بالایی برای رویایی با چالشها پیدا می‌کنند.

اگر مقدار استرس از سطح بهینه فراتر رود، تقاضاها از توانایی کارکنان بیشتر و در نتیجه سطح عملکرد افت می‌یابد.

منابع و مآخذ

۱- آزاد ، حسین ( ۱۳۷۲) . آسیب شناسی روانی تهران : رودکی

۲- آزاد حسین ، ( ۱۳۶۸) . اختلالات عاطفی تهران ، دانشگاه علام طباطبائی .

۳- امانت ، امیر ( ۱۳۶۸) افسردگی وخود کشی تهران ، ابن سینا .

۴- اخوت وحید ( ۱۳۶۲) افسردگی تهران : رز .

۵- براهنی ،محمد تقی ( ۱۳۷۰) زمینه روانشناسی ، تهران : رشد .

۶- بیرجندی –پروین ( ۱۳۶۴) روانشناسیرفتارغیرعادی،تهران: دهخدا

۷- بطائی حسن ، ( ۱۳۵۳) مجله نظام پزشکی ارزیابی آزمون بک در ایران .

۸- پور افکاری ، نصرت الله .(۱۳۶۸) خلاصه روانپزشکی تبریز ، ذوقی

۹- پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۶۴) نشانه های بیماریهای روانی ، تهران : تابش

۱۰- پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۷۳) فرهنگ جامع روانشناسی روان‌پزشکی ، تهران نوبهار

۱۱- پور افکاری ،نصرت الله ( ۱۳۷۵) چکیده روانپزشکی بالینی ،تهران :آزاد

۱۲- پور افکاری نصرت الله ( ۱۳۶۴) افسردگی واکنش تهران تابش

۱۳- دادستان پریرخ ومنصور محمود ( ۱۳۶۸) بیماری روانی تهران : دریا

۱۴- خوشنواز هادی ( ۱۳۷۰) روانشناسی شخصیت کودک ونوجوان تهران ، اروند

۱۵- راس ، آ (۱۳۷۳) روانشناسی شخصیت (سعید جمالنصر ، مترجم ) تهران ، بعثت

۱۶- راس ، م ( ۱۳۶۹) افسردگی ، مشهد : آستان قدس رضوی

۱۷- شاملو ، سعید ( ۱۳۶۹) بهداشت روانی ، تهران رشد

۱۸- شاملو ،سعید ( ۱۳۷۲) آسیب شناسی روانی ، تهران : فجر

۱۹- شفیع آبادی عبد الله وناصری –غلامرضا ( ۱۳۶۵) نظریههایمشاورهورواندرمانیتهران : نثردانشگاهی .

۲۰- شریعتمداری علی ( ۱۳۶۹) روانشناسی تربیتی ، تهران : امیر کبیر

۲۱- ضوابطی محمود ( ۱۳۶۵) مبانی شکل شناسی کودک ونوجوان تهران فردا

۲۲- طریقتی شهرام ( ۱۳۶۷) بیماریهای روان تنی تهران : دانشگاه تهران

۲۳- کراز ، ژ ( ۱۳۶۸) بیماریهای روانی ( محمود منصور ، پریرخ دادستان مترجمعین ) تهران دریا

۲۴- گله برگ ، ر ( ۱۳۷۱) اضطراب (نصرت الله پور افکاری مترجم ) تبریز : تابش

۲۵- منصور ، محمود ( ۱۳۶۴) بیماریهای روانی . تهران پاریس

۲۶- معانی : امیر ( ۱۳۷۰) اضطراب تهران ، چاپخش

۲۷- مهریار ، امیر هوشنگ ( ۱۳۷۳) افسردگی برداشتها ودرمانهای شناختی تهران ، دانشگاه

۲۸- جیمزپروسکا ( مترجم یحیی سید محمدی ( ۱۳۸۱) نظریه های روان‌درمانی انتشارات رشد.

۶۲,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز