پایان نامه های مدیریت صنعتی

رویکردها و مدل های نوین توانمند سازی کارکنان و مدیران در شرکت های صنعتی

رویکردها و مدل های نوین توانمند سازی کارکنان و مدیران در شرکت های صنعتی

رویکردها و مدل های نوین توانمند سازی کارکنان و مدیران در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۶۹ | قابل ویرایشسازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان نمایند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

محیط زیست و راه های حفاظت از آن

محیط زیست و راه های حفاظت از آن

محیط زیست و راه های حفاظت از آن تعداد صفحات : ۱۰۶ | قابل ویرایشسیر تحولات جهانی به سمت دستیابی به تکنولوژی نوین و فن آوری برتر در ارائه محصولات و خدمات ، اهمیت کیفیت و لزوم توجه به آن را اجتناب ناپذیر نموده است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

مدیریت کیفیت در شرکت های صنعتی

مدیریت کیفیت در شرکت های صنعتی

مدیریت کیفیت در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۸۰ | قابل ویرایشهر آنچه را توسط انسان پدید می آید، ‌دستخوش تغییر و تکامل است، استانداردها نیز بر اساس تکامل علم و حیطه تخصصی مرتبط، ‌از این تکامل بی نصیب نمی مانند، علم مدیریت کیفیت نیز در پاسخگویی به نیازهای مطرح در بوجود آوردن محصولات و ارائه خدمات با توجه به روند پیشرفت حیطه های متفاوت فنی، ‌تخصصی نیازمند الگوها و روش‌های مختلف برای شکل‌دهی به سیستم مدیریت کیفیت و در نتیحه بالا بردن بهر...

ادامه مطلب

مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقاء بهره وری شرکت های صنعتی

مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقاء بهره وری شرکت های صنعتی

مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقاء بهره وری شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۹۹ | قابل ویرایشانگیزش با حیات انسان و چگونگی تحقق اهداف زندگی سروکار دارد . اگر در جایی می بینیم که انسانها در تکاپو و تلاش هستند و با شادی و امید مشغول کار می باشند ، دلیل بر آن است که افراد احساس زنده بودن و زندگی کردن دارند و بین کار و فعالیتهای خود و زندگیشان رابطه معنی داری می یابد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش تعمیرات و نگهداری در افزایش بهره وری در صنعت خودرو

نقش تعمیرات و نگهداری در افزایش بهره وری در صنعت خودرو

نقش تعمیرات و نگهداری در افزایش بهره وری در صنعت خودرو تعداد صفحات : ۹۰ | قابل ویرایشنگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه محصول تولید شده را در بر می‌گیرد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

راههای ایجاد تعهد کاری و تعهد سازمانی در شرکت های صنعتی

راههای ایجاد تعهد کاری و تعهد سازمانی در شرکت های صنعتی

راههای ایجاد تعهد کاری و تعهد سازمانی در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۱۲۷ | قابل ویرایشلزوم توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت و مطرح شدن بحث مدیریت روابط انسانی در سازمان ها،‌ تحقیقات مربوط به رفتار انسانی را وسعت بخشید، و دریچه‌های تازه ای را به روی اندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آنها (اخلاق کار) و «تعهد کاری» است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

حوادث ناشی از کار در کارگاه

حوادث ناشی از کار در کارگاه

حوادث ناشی از کار در کارگاه تعداد صفحات : ۷۷ | قابل ویرایش انسان از آغاز آفرینش، به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور و در این راه سختی های بسیاری را متحمل بوده است. صنعتی شدن جوامع بشری و ایجاد کارخانه ها و صنایع بزرگ، تحولات شگرفی که ورود ماشین در تکامل و پیشرفت صنعت به وجود آورد و همچنین رشد روزافزون و سریع تکنولوژی در جهان موجب گودید که انسان در معرض خطر و تهدید چیزهایی قرار گیرد که خود با دست خود ساخته و ایجاد کرده است.اد...

ادامه مطلب

نقش مدیریت انگیزش و اهمیت آن در بهره وری کارکنان شرکت های صنعتی

نقش مدیریت انگیزش و اهمیت آن در بهره وری کارکنان شرکت های صنعتی

نقش مدیریت انگیزش و اهمیت آن در بهره وری کارکنان شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۱۰۲ | قابل ویرایش موفقیت سازمان، مستلزم این امر است که اعضای آن هم بخواهند. و هم بتوانند وظیفه‌ی خود را به بهترین وجهی انجام دهند. به عبارت دیگر اعضای سازامان بایستی دارای انگیزش لاز جهت ا نجام کار از یک طرف و توان لازم جهت انجام ان از طرف دیگر باشند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۷۸ | قابل ویرایش پیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا شرکت صنعتی بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه ق...

ادامه مطلب

بسته بندی مواد غذایی در ایران

بسته بندی مواد غذایی در ایران

بسته بندی مواد غذایی در ایران تعداد صفحات : ۱۳۸ | قابل ویرایش آن چه در این جا می خوانید فکری نیست که تازه در ذهن ما شکل گرفته باشد . حتی حرف تازه ای هم نیست و پیش از این بارها درباره آن نوشته ایم و گفته ایم . با این حال امید داریم که با تکرار این نوشته ها و گفته ها بستر مناسب برای حرکت های سازنده ای چون سازمان نظام بسته بندی فراهم شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب