پایان نامه های روانشناسی

مقاله سلامت ذهنی و روانی

مقاله سلامت ذهنی و روانی

تعداد صفحات: ۲۰ | قابل ویرایش مقدمه در طول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است. تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی  و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است. اوضاع اجتماعی و محیطی  و روانی واکنش های بیمار گونه بسیاری در افراد و جوامع بوجود آورد...

ادامه مطلب

پایان نامه علل فرار دختران از خانه

پایان نامه علل فرار دختران از خانه

تعداد صفحات: ۱۶۱ | قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول مقدمه ۱ بیان مساله ۳ اهمیت و ضرورت پژوهشی ۴ اهداف تحقیق ۷ متغیرهای تحقیق ۷ فرضیه های پژوهش ۸ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸ فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش تعریف فرار ۱۰ عوامل موثر بر فرار ۱۱ اقسام فرار ۱۲ نظریه های مختلف شناخت رفتار ۱۴ فرار از نظر روانکاوی ۱۵ نظریه روانی تربیتی ۱۵ نظر بیولوژیکی ۱۵ فرار از نظر روانشناختی ۱۵ فرار از نظر جرم شناسی ۱۶ وضعیت فرهنگی خانواده ۱...

ادامه مطلب

پایان نامه تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

پایان نامه تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

تعداد صفحات: ۵۲ | قابل ویرایش فهرست مطالب موضوع                                                          صفحه فصل اول:(معرفی تحقیق)                                                                            ۸ تعریف مسئله                             ۱۰ فرضیه                                ۱۲ اهمیت مسئله و ضرورت انجام کار                     ۱۳ فصل دوم:(مروری بر سابقه تحقیق)                                                              ۱۵ تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف جهان           ...

ادامه مطلب

مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان

تعداد صفحات: ۵۵ | قابل ویرایش فهرست مقدمه                                           ۵ روشهای اصل تربیت چگونه تحسین کنیم                                ۷ چگونه نادیده بگیریم                                 ۹ چطور تنبیه کنیم                                     ۱۳ مشکلات صبحگاهی غر غر صبحگاهی                               ۱۷ کودکانی که صبحانه نمی خورند                              ۱۹ مشکلات شبگاهی کودکانی که هنگام شی راه می روند                          ۲۰ کودکانی که دچار وحشت شبانه هستند. ...

ادامه مطلب

مقاله کودکان و وسایل ارتباط جمعی

مقاله کودکان و وسایل ارتباط جمعی

تعداد صفحات: ۲۸ | قابل ویرایش چکیده: فناوری کامپیوتر بطور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبه های زندگی از مدرسه تا محل کار، خدمات بانکی، خرید و فروش، پرداخت مالیات و حتی رای گیری تلفیق شده است. امروزه این فناوری نقش مهمی در زندگی کودکان ایفاء می کند و این نقش بسرعت در حال افزایش است. بطوریکه تعداد کودکان ۱۷-۲ سال که کامپیوتر را در منزل استفاده می کنند از ۴۸% در سال ۱۹۹۶ به ۷۰% در سال ۲۰۰۰ صعود کرده است. استفاده از این...

ادامه مطلب

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان (کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات: ۱۳۵ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                          صفحه مقدمه      ………………………………………………………………………… ۱ فصل اول: زبان آموزی     ………………………………………&#...

ادامه مطلب

پایان نامه رضایت مندی زناشویی و سلامت عمومی مادران کودکان معلول با مادران کودکان سالم

پایان نامه رضایت مندی زناشویی و سلامت عمومی مادران کودکان معلول با مادران کودکان سالم

تعداد صفحات : ۱۱۱ | قابل ویرایش چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه میان رضایت مندی زناشویی و سلامت عمومی مادران کودکان معلول و مادران کودکان سالم در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ می‌باشد. در پژوهش حاضر سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از: ۱-بین رضایت زناشویی و سلامت عمومی مادران کودکان معلول  رابطه معناداری وجود دارد. ۲- بین رضایت زناشویی و سلامت عمومی مادران کودکان سالم  رابطه معناداری وجود دارد. ۳-بین رضایت زناشویی  و سلامت عمومی مادران کودکان معلو...

ادامه مطلب

پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مقطع پیش دانشگاهی

پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مقطع پیش دانشگاهی

تعداد صفحات : ۵۲ | قابل ویرایش فهرست عنوان                                          صفحه فصل اول: کلیات تحقیق                         ۱ مقدمه                                        ۲ بیان مسئله                                   ۵ تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                        ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق                             ۷ اهداف تحقیق                                     ۹ فرضیه های تحقیق                                 ۹ تعیین متغیره...

ادامه مطلب

پایان نامه رابطه معنای زندگی و امیدواری در دانش آموزان مقطع متوسطه

پایان نامه رابطه معنای زندگی و امیدواری در دانش آموزان مقطع متوسطه

تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایش فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………۱ فصل اول : کلیات مقدمه ………̷...

ادامه مطلب