پایان نامه های مدیریت صنعتی

بررسی استانداردهای ایزو در شرکت های صنعتی در ایران

بررسی استانداردهای ایزو در شرکت های صنعتی در ایران

بررسی استانداردهای ایزو در شرکت های صنعتی در ایران تعداد صفحات : ۱۰۸ | قابل ویرایش در دنیای رقابتی امروز کیفیت به بهترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است. از ویژگیهای مهم سالهای اخیر جهتی شدن امور و پیشرفت و حرکت در جهت به استاندارد درآوردن نظامها و فعالیتهاست.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

استفاده از مدیریت ژاپنی در صنعت

استفاده از مدیریت ژاپنی در صنعت

استفاده از مدیریت ژاپنی در صنعت تعداد صفحات : ۱۱۴ | قابل ویرایش JIT یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پیاده سازی تجارت الکترونیک در مخابرات

پیاده سازی تجارت الکترونیک در مخابرات

پیاده سازی تجارت الکترونیک در مخابرات تعداد صفحات : ۱۰۴ | قابل ویرایش تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده ازکاغذ است که در آن نوآوریها مانند مبادله الکترونیکی داده ها- پست الکترونیک وسایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کاربرده می شود. تجارت الکترونیک، نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت میگیرد به حالت خود کار در می آورد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی

مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی

مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی تعداد صفحات : ۱۱۹ | قابل ویرایش تولید قطعات صنعتی همانند تولید سایر لوازم در تمامی حوزه ها دارای فرآیند تولیدی خاصی می باشد. قطعات صنعتی لازمه ی مهم و اصولی برای چرخیدن چرخ صنعت و اقتصاد یک منطقه و حتی کشورهای جهان می باشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

وضعیت گردش کار در گمرک

وضعیت گردش کار در گمرک

وضعیت گردش کار در گمرک تعداد صفحات : ۵۲ | قابل ویرایش واژه ﮔﻤﺮک ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ‪ Customsو در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ‪ Douaneﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن، ﻣﺸﺘﻖ از ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ “ ‪ Commerciuﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎرت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ از رﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ‪) Cummerxﻛﻮﻣﺮﻛﺲ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ و ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش کنترل و نظارت کیفیت در طراحی پایپینگ

نقش کنترل و نظارت کیفیت در طراحی پایپینگ

نقش کنترل و نظارت کیفیت در طراحی پایپینگ تعداد صفحات : ۱۶۶ | قابل ویرایش موضوع اتصال، بحث بسیار مهم در دنیا می باشد. اتصالات به صورت های گوناگون می باشد که موضوع بحث ما در اینجا جوش و جوشکاری می باشد. جوشکاری الی الخصوص جوشکاری لوله های صنعتی نفت و گاز به دلیل ارزش و احتمال صدمات جانی و مالی دارای مراحلی سخت و پیچیده می باشد لذا توجه به آن از دغدغه های اساسی شرکت های صنعتی می باشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی تعداد صفحات : ۴۰ | قابل ویرایش مدیریت دانش رویکرد نظام مند خلق دریافت سازماندهی دست‌یابی و استفاده از دانش و آموخته‌ها در سازمان است که در سازمان‌های آموزشی به بهبود تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری بیشتر و کاهش بار کاری افزایش بهره‌وری ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار کاهش هزینه و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‌کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش واگذاری واحد تعمیرات و نگهداری در شرکت های صنعتی به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها

نقش واگذاری واحد تعمیرات و نگهداری در شرکت های صنعتی به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها

نقش واگذاری واحد تعمیرات و نگهداری در شرکت های صنعتی به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها تعداد صفحات : ۵۳ | قابل ویرایش امروزه همزمان با پیشرفت علوم و فناوری ، دگرگونی در شیوه های مدیریت و بهبودراه های ارتباطی و استفاده از تجهیرات پیشرفتهفضای جدیدی را در روش های نوین تولید و ارائه خدمات به وجود آورده است که نقش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر اصول علمی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

ارتقا و بهینه سازی نیروی انسانی در شرکت های صنعتی از طریق ارزیابی عملکرد کارکنان

ارتقا و بهینه سازی نیروی انسانی در شرکت های صنعتی از طریق ارزیابی عملکرد کارکنان

ارتقا و بهینه سازی نیروی انسانی در شرکت های صنعتی از طریق ارزیابی عملکرد کارکنان تعداد صفحات : ۱۲۷ | قابل ویرایش یکی از تکنیکهای مورد استفاده مدیران برای تاثیر گذاری بر رفتار کارکنان ارزشیابی است.ادامه مطلب

ادامه مطلب