پایان نامه های مدیریت دولتی

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده تعداد صفحات : ۳۷ | قابل ویرایشنقش مدیریت ورهبری درسازمانها،نقشی برجسته،کلیدی و جایگزین ناپذیراست. هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که موفقیت یپایداروغیرتصادفی راتجربه کرده باشداماازوجود مدیری خردمند ورهبری شایسته برخوردارنباشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان

بررسی و مقایسه افسردگی و استرس شغلی نیروی انسانی در سازمان تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایشممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی تعداد صفحات : ۴۰ | قابل ویرایش مدیریت دانش رویکرد نظام مند خلق دریافت سازماندهی دست‌یابی و استفاده از دانش و آموخته‌ها در سازمان است که در سازمان‌های آموزشی به بهبود تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری بیشتر و کاهش بار کاری افزایش بهره‌وری ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار کاهش هزینه و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‌کند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک خرم آباد (از نظر اسلام)

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک خرم آباد (از نظر اسلام)

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک خرم آباد (از نظر اسلام) تعداد صفحات : ۷۵ | قابل ویرایش ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم واز حساسترین مسائل مسؤلان در سازمان می باشد.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بررسی تأثیر ارزش های معنوی بر رعایت اصول رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان

بررسی تأثیر ارزش های معنوی بر رعایت اصول رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان

بررسی تأثیر ارزش های معنوی بر رعایت اصول رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان تعداد صفحات : ۹۴ | قابل ویرایش از اواخر قرن گذشته در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکل گیری بوده است. یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمانها می باشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب