پایان نامه های علوم انسانی

تحقیق بررسی حقوقی معامله

تحقیق بررسی حقوقی معامله

تعداد صفحات : 50    قابل ویرایش هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی حقوق مالکیت فکری در ایران و به طور عام

پایان نامه بررسی حقوق مالکیت فکری در ایران و به طور عام

تعداد صفحات: 53   قابل ویرایش از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قر...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی حقوق زوجه بر زوج

پایان نامه بررسی حقوق زوجه بر زوج

تعداد صفحات:  106   قابل ویرایش این تحقیق درباره حقوق می باشد. یعنی حقوقی که زن در زندگی خانوادگی برعهده مرد دارد. در این تحقیق بسیاری از حقوق زن برشمارده شده است. که بعضی از این حقوق، حقوق مشترک بین زن و مرد است مانند خوش اخلاقی، محبت کردن و… که هم زن باید خوش اخلاق باشد و هم مرد، و بعضی از حقوق مختص به زن است مانند: مهر و نفقه.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

تعداد صفحات: 120    قابل ویرایش انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تعداد صفحات:102         قابل ویرایش  حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد. از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی حفاری غیرمجاز

تحقیق بررسی حفاری غیرمجاز

تعداد صفحات: 174    قابل ویرایش بدون تردید میراث فرهنگی و اشیاء عتقیقه به عنوان شاهکارهای تاریخی ملل و بازگو کننده پیام معنوی گذشتگان بوده و در زنگی امروزی شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می گردد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

تعدا صفحات:98       قابل ویرایش گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوق...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش ان در جرایم علیه اموال

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش ان در جرایم علیه اموال

تعداد صفحات:200   قابل ویرایش   قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری

تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری

تعداد صفحات:62   قابل ویرایش موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.ا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تعداد صفحات : 190     قابل ویرایش با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود...

ادامه مطلب